צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

עורך דין מכרזים

עורך דין רענן גל – מומחה לדיני מכרזים:

עריכת מכרז היא דרך מצוינת להבטיח שוויון הזדמנויות, טוהר מידות ואיתור ההיקשרות הכדאית ביותר עם ספק, נותן שירות או קונה. עבור בעלי עסקים השתתפות במכרז מאפשרת השגת חוזים רחבי היקף ולעודד כך צמיחה והתרחבות.

מטבע הדברים שיש להגדיר ולפקח באופן קפדני על עריכת מכרזים שכן הפוטנציאל להטיה בלתי הוגנת הוא גדול. לאור חשיבותם הכלכלית והחברתית של מכרזים, אין פלא שהמחוקק נתן דעתו על הצורך ברגולציה. דבר החקיקה המרכזי הנוגע למכרזים הוא חוק חובת המכרזים כאשר מכוחו תוקנו גם מגוון תקנות המסדירות עריכה והשתתפות במרכזים. הלכות רבות הנוגעות למכרזים נקבעו בפסיקה ענפה שנתקבלה במקרים בהם התעוררו סוגיות שבית המשפט נדרש לתת עליהן דעתו.

דיני מכרזים הם תחום התמחות משפטי העומד בפני עצמו ומחבר בין המשפט הציבורי, הדין המנהלי ודיני החוזים לכדי מקשה אחת. עורך דין מכרזים צובר ידע וניסיון המאפשרים לו לסייע בעריכת מכרז כחוק, בעמידה בכל תנאי ההשתתפות בו וכן לתקיפת תוצאות מכרז במקרים בהם אלה התקבלו שלא כדין.

מהו מכרז:

מכרז (באנגלית tender) הוא הליך של פניה לציבור (או לפחות למי שעומדים בתנאי הסף) לצורך קבלת הצעות מחיר לביצוע פרויקט מסוים, לאספקת סחורה מסוימת או לרכישת נכס שעורך המכרז מבקש למכור.

נהוג לחייב רשויות מן הסקטור הציבורי וכוחות הביטחון לערוך מכרזים, זאת על מנת להבטיח הגינות בהתנהלות מקבלי ההחלטות תוך שמונעים מצב של העדפת מקורבים. גם בסקטור הפרטי מקובל לערוך מכרזים במקום בו ניהול מכרז צפוי להניב התקשרות בתנאים מיטביים.

ישנן שלוש מטרות למכרז, בחירת ההצעה הטובה ביותר עבור עורך המכרז, מתן הזדמנות שווה למי שמעוניינים להציע שירותיהם, סחורתם או להתמודד על הזכות לרכוש נכס מסוים וצמצום האפשרות של עורך המכרז להעדיף באופן בלתי הוגן מציע מסוים. הליכי מכרז כפופים לביקורת של בתי המשפט.

חובת קיום מכרזים:

גופים ציבוריים, מועצות דתיות, חברות ממשלתיות, צה"ל, המשטרה, מוסדות להשכלה גבוה, קופות חולים, תאגידים סטאטוטוריים, משרדי ממשלה ועוד חייבים, במקרים רבים, לפרסם מכרזים בבואם לבחור ספקים, נותני שירות או קונים, חובה זו מקורה בחוק חובת המכרזים.

רשויות מקומיות ואיגודי ערים חייבים לערוך מכרזים מכוח פקודת העיריות וצו המועצות המקומיות.

ישנם מקרים לגביהם חל פטור מחובת ביצוע מכרז.

הערכאה השיפוטית לה סמכות לדון בעתירות על רקע עריכת מכרזים היא בית המשפט לעניינים מנהליים, על פסיקת בית משפט לעניינים מנהליים ניתן לערער לבית המשפט העליון.

תנאי סף להשתתפות במכרז

למרות הפגיעה באפשרות להשתתף במכרז מקובל להתנות השתתפות בו בעמידה בתנאי סף, זאת על מנת לייעל את ההליך ולמנוע ממי שאינם מתאימים להגיש הצעות. בנוסף, בחוק חובת המכרזים מפורטים תנאי סף הכרחיים דוגמת הדרישה שקבלן המשתתף במכרז ממשלתי יהיה רשום בפנקס הקבלנים, חובה להחזיק ברישיונות רלוונטיים, עמידה בתנאים המעידים על חוסן פיננסי ועוד.

לעיתים, נקבעים תנאי סף לא ענייניים ומקפחים, במקרים כאלה פניה אל עורך דין מכרזים עשויה לאפשר ביטול התנאי באמצעות העלאת דרישה בעניין זה בכנס מציעים, במכתב או אפילו בדרך של עתירה מנהלית.

תקיפת מכרז

הסתייגויות מתנאי השתתפות במכרז יש להעלות לפני שבוחרים להשתתף בו, במקרים כאלה ניתן לקבל צו ביניים המעכב סגירת המכרז. מי שהשתתף במכרז וסבור שבחירת הזוכה בו לא בוצעה בהגינות יכול להגיש עתירה מנהלית בנושא בדרישה לבטל את תוצאות המכרז ו/או לקבל פיצוי בגין נזק שנגרם לו.

יש להיוועץ בעורך דין מכרזים על מנת לבחור את דרך הפעולה המתאימה לתקיפת מכרז, בין אם כזה שטרם פורסם, כזה שכבר נמצא בשלבי ביצוע או כזה שכבר הסתיים והזוכה בו נבחר.

במשרד עורך דין רענן גל ושו"ת אנו מתמחים בין היתר בדיני מכרזים. ברבות השנים צברנו הידע והניסיון הדרושים לשם הענקת ליווי משפטי מיטבי למי שמבקשים לערוך מכרז אותו לא ניתן יהיה לתקוף כמו גם למי שמעוניינים להשתתף במכרז תוך עמידה בכל תנאי הסף ווידוא בחירה הוגנת של הזוכה. בנוסף נוכל לסייע למי שהשתתפו במכרז וסבורים שהופלו בו לרעה.

אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו בכל שאלה הנוגעת לתחום דיני מכרזים, נשמח לעמוד לרשותכם, לייעץ, למסור מידע מהימן ולספק גם לכם שירותים משפטיים מסורים מן הרמה הגבוהה ביותר.

צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין