צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

פתיחת חשבון בנק לפושט רגל

קשה מאוד להתנהל ללא חשבון בנק. לעיתים קרובות, מסרבים בנקים לפתוח חשבונות בנק למי שמצויים בהליכי הוצאה (כחייבים כמובן) מי שהם בעיצומו של הליך פשיטת רגל.

יש ובנקים מתעמרים גם במי שכבר סיים הליך פשיטת רגל, הסדיר חובותיו (תוך שקיבל צו הפטר שמחק את יתרות החוב שלא יכול היה להסדיר) ומערימים קשיים ככל שיוכלו בדרכו לפתיחת חשבון בנק חדש.

חשוב לדעת כי לפי חוק הבנקאות בנקים חייבים לפתוח להיעתר לכל מי שפונה אליהם בבקשה לפתוח חשבון בנק עובר ושב במטבע ישראלי. זאת אלא אם מתקיימים תנאים מסוימים המפורטים בחוק.

דיני ההוצאה לפועל ודיני פשיטת רגל מטילים הגבלות על אפשרויותיהם של חייבים להשתמש בחשבון בנק שלהם (כך למשל לא ניתן למשוך צ'קים מחשבון שהוגדר מוגבל), אולם הם בפירוש אינם אוסרים פתיחת חשבון בנק חדש שגם הוא יהיה כפוף למגבלות אלה.

לפיכך, ייתכן מאוד שבנק המסרב לבקשתו של אדם לפתוח חשבון אצלו נוהג שלא כדין וניתן לחייבו לאפשר זאת.

מדוע מקשים בנקים על פושטי רגל לפתוח חשבון אצלם?

אדם שמגיע לחדלות פירעון נתפס בעיני בנק כלקוח לא אטרקטיבי. זאת מכיוון שכנראה שיכולותיו להשקיע בפיקדונות ולבצע השקעות מועטות, היקף פעילותו הכלכלית יהיה קטן, לקוח כזה אינו מניב הכנסות רבות לבנק.

מסיבות אלה בנקים מעוניינים להימנע מלהוסיף מי שמצויים בהליכי פשיטת רגל לקהל לקוחותיהם.

איך מחייבים בנק לפתוח חשבון בנק לפושט רגל?

פושטי רגל הנתקלים באטימות מצד בנק /בנקים אשר מסרבים לבקשתם לפתוח חשבון בנק יכולים לפנות לעו"ד המצוי בתחום זה אשר יוכל ברוב המקרים לפתור את העניין עבורם ישירות מול הבנק.

כאשר בנק נוהג באופן המנוגד לחוק בסירובו לפתוח חשבון בנק לפושט רגל, יהיה השלב הראשון ניסוח מכתב התראה בעניין והעברתו לגורמים המתאימים בבנק עצמו. בדרך כלל, די יהיה במכתב כזה, שנוסח כהלכה על ידי עו"ד, להביא לשינוי עמדת הבנק.

חשוב לזכור כי החשבון שיפתח יהיה כפוף להגבלות הנובעות מהכרזה על לקוח כעל חייב מוגבל באמצעים ו / או בשל הימצאותו בהליך פשיטת רגל.

כאשר אדם נמצא בהליכי פשיטת רגל, יש לקבל אישור מכונס הנכסים הרשמי לניהול חשבון בנק. אישור כזה מופנה אל הבנק בו מבקש פושט הרגל לפתוח חשבון. בהינתן אישור כזה, הסיכוי שהבנק יסרב לפתוח את החשבון קלוש מאוד.

פושט רגל שנתקל בקשיים לפתוח חשבון בנק עלול לעשות שימוש בחשבונות של קרוביו, אם יעשה שימוש באשראי הוא למעשה עובר על החוק ומסתכן בביטול זכאותו להליך פשיטת רגל. לכן חשוב להימנע מצעדים כאלה ולהתעקש, גם אם מתקלים תחילה בסירוב, לפתוח חשבון שיאפשר התנהלות כללית סדירה ככל שניתן (גם אם מוגבלת כפי שתואר לעיל).

משרד עו"ד רענן גל ושו"ת מתמחים בדיני פשיטת רגל, צברנו ניסיון רב גם בטיפול בסירובם של בנקים לפתיחת חשבון בנק לפושט רגל. נשמח לעמוד לרשותכם, לענות על כל שאלה, לייעץ ובמידת הצורך להעניק גם לכם שירותי משפט מעולים.

צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין