צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

איתור חשבונות

מאז הקשיחו הבנקים את עמדותיהם בעניין חריגה ממסגרת אשראי, גדל בארצנו מאוד מספר החשבונות המוגבלים. חשוב מאוד לוודא שצ'ק שאנו מקבלים איננו מחשבון מוגבל, שהרי אז לא יכובד.

משרד עורכי דין רענן גל ושות' מתמחים, בין היתר, בתחום דיני בנקאות בכלל וטיפול בעניינים הקשורים לחשבון מוגבל בפרט, במאמר זה שלנו תמצאו מידע חשוב ושימושי על איתור חשבונות מוגבלים. כמו כן אתם מוזמנים להעשיר הידע בתחום בבלוג חשבון מוגבל שבאתר.

איתור חשבונות מוגבלים

צ'קים הינם אמצעי תשלום נפוץ הנמצא בשימוש בתצורות שונות למעשה מרגע החלו בנקים, כמוסד כלכלי, לתת שירות לכלל האוכלוסייה. למרות זאת, קיים חשש מה בקבלת תשלום בצ'ק הנובע מהסיכוי כי לצ'ק הניתן לנו לא יהיה כיסוי. זוהי הסיבה כי יש מי שאינם מוכנים כלל לקבל תשלום בצ'ק אלה רק במזומן או בכרטיס אשראי.

סיבה אפשרית להיותו של צ'ק חסר כיסוי היא כי הוא מיועד לפירעון מחשבון מוגבל. חשבון מוגבל הינו בהגדרתו חשבון ממנו לא ניתן עוד למשוך צ'קים. לפיכך, נודעת חשיבות רבה ליכולת איתור חשבונות מוגבלים. אם נוכל לוודא כי חשבונו של המוסר לידינו צ'ק אינו חשבון מוגבל, נצמצם במידה רבה את הסיכון שאנו נוטלים בעת שאנו מוכנים לקבל תשלום בצ'ק.

במאמר זה, נתאר בקצרה מה הם תכונותיו הבעייתיות של הצ'ק, מהו חשבון מוגבל והשלכותיו על מי שמקבל לידיו צ'ק המיועד לפירעון מחשבון כזה. לבסוף, יוסבר כיצד ניתן לעשות שימוש במאגר נתונים בעניין חשבונות מוגבלים שמעמיד בנק ישראל לרשות הרבים

אחריות הבנק לכיסוי צ'קים של לקוחותיו

בימים עברו הסיכון היחיד שהיה כרוך בקבלת המחאה כאמצעי תשלום היה כי הבנק עצמו בו מנוהל חשבונו של המשלם יפשוט את הרגל. כל עוד היה המוסד הבנקאי שעומד מאחורי ההמחאה פעיל, לא יכול היה בנק זה להתחמק מתשלום המחאה שרשם מי מלקוחותיו.

העיקרון המנחה היה כי בעת שהבנק מנפיק צ'קים ללקוחותיו עליו להיות משוכנע כי אלה יוכלו לעמוד בהתחייבויותיהם וכי בחשבונם תמיד ימצאו הסכומים הדרושים לכיסוי תשלומים שיבצעו באמצעות אותן המחאות. אם שגה הבנק והנפיק צ'קים למי שעשה בהם שימוש החורג מיכולותיו הכלכליות, יצטרך לשאת במחיר טעותו ולשלם את חובו של הלקוח הבעייתי.

כיום, עדיין נותר דבר מה מן האחריות הנ"ל של הבנקים לצ'קים שהם מנפיקים ללקוחותיהם, אולם זו כבר אינה כה גורפת כבעבר. למעשה, כמעט כל בעל חשבון בנק, אפילו הסכומים המנוהלים בו מינימאליים, יכול לקבל פנקס צ'קים.

מסיבה זו, הפכה קבלת תשלום בצ'ק לכרוכה בסיכון. ברור כי יש בינינו מי שאינם משכילים לנהל את ענייניהם הכלכליים באחריות מספקת, אדם שכזה יכול שיבצע קניה בסכום שאינו עומד לרשותו תוך שימוש בצ'ק.

מאפייניהם של תשלומים בצ'קים

למרות הסיכון שתואר לעיל, צ'קים עדיין מהווים אמצעי תשלום מקובל ומכובד. ישנם מקרים בהם יש לצ'קים יתרונות חשובים, בעת ביצוע תשלומים חודשיים (שכר דירה למשל), ניתן לרשום צ'ק דחוי שיפדה רק במידה ומולאו תנאי העסקה ועוד.

מרגע שנכנסה לתוקפה, בשנת 2007, תקנת איסור החריגה ממסגרת האשראי גדל הסיכון שבנק יסרב לפרוע צ'ק כאשר בחשבון נוצלה עד תום מסגרת האשראי. בפועל עלתה משמעותית כמות הצ'קים שנותרו ללא כיסוי ולפיכך גם הגעה למצב של חשבון מוגבל.

מהו חשבון מוגבל?

באופן כללי, כאשר אדם רושם יותר מעשרה צ'קים ללא כיסוי במשך שנה אחת יכריז הבנק על חשבונו כעל חשבון מוגבל. מרגע זה, לא יכול עוד אותו אדם למשוך צ'קים מן החשבון, יהיו סכומיהם נמוכים ככל שיהיו.

כלי איתור חשבונות מוגבלים

כדי להקל על בעלי עסקים לאפשר ללקוחותיהם תשלום בצ'ק, מעמיד כיום בנק ישראל לרשות הציבור כלי מקוון לאיתור חשבונות מוגבלים. כלי זה עושה שימוש במאגר הנתונים אודות חשבונות מוגבלים וחשבונות מוגבלים בנסיבות מחמירות, נתונים המועברים לבנק ישראל מכל הבנקים המסחריים הפעילים במשק.

כל מי שמעוניין לוודא כי צ'ק אשר מבקשים למסור לידיו אינו שייך לחשבון מוגבל, יכול לגשת דרך רשת האינטרנט לכלי זה. שם נדרש רק להקיש את הפרטים המופיעים על גבי הצ'ק, פרטי המשלם, מספר החשבון והבנק ומיד מתקבלת התראה אם מדובר בחשבון מוגבל.

כלי איתור חשבונות מוגבלים זמין לכל ובאמצעותו ניתן להימנע מקבלת צ'קים של לקוח בעל חשבון מוגבל או מוגבל בנסיבות מחמירות.

סיפורי הצלחה בתחום חשבון מוגבל

העבירו בין המלצות

צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין