צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

  ביטול הגבלה בבנק

  בשנת 2007 נכנסה לתוקפה תקנת איסור חריגה ממסגרת האשראי. הקשחתם של הכללים המסדירים משיכת יתר העלתה את מספר בעלי חשבונות בנק, עסקיים כמו גם פרטיים, אשר הגיעו למצב בו צ'קים שכתבו נותרו ללא כיסוי. כתוצאה מן העלייה במספר הצ'קים ללא כיסוי החלו יותר ויותר בעלי חשבונות להגיע למצב בו חשבונם הוגבל.

  חשבון מוגבל מערים קשיים רבים על התנהלותם הכלכלית של עסקים ושל אנשים פרטיים. די לציין כי לא ניתן למשוך צ'ק מחשבון מוגבל וכן שמי שלו חשבון מוגבל מנוע מלפתוח חשבון צ'קים נוסף (באותו בנק בו מתנהל החשבון המוגבל או בכל בנק אחר).

  לאור הקשיים הכרוכים בתפקוד עם חשבון מוגבל ברור כי קיימת חשיבות רבה לנושא ביטול הגבלת חשבון. במאמר זה נעסוק באפשרות ביטול הגבלת חשבון, מתי תיתכן אפשרות כזו, כיצד יש לפעול כדי לנצלה ועוד. נקדים ונאמר כי לעיתים קרובות ניתן לקבל צו מניעה להגבלת חשבון וכדאי להיוועץ עם עורך דין הבקיא בתחום דיני הבנקאות על מנת להבטיח ניצול כל הכלים העומדים לרשותנו.

  ביטול הגבלה על חשבון בנק – איך מתמודדים

  כאשר במהלך תקופה של 12 חודשים נותרו 10 צ'קים מאותו חשבון ללא כיסוי (ובלבד שחלפו 15 ימים לפחות ממועד הסירוב של הראשון מבין עשרת הצ'קים והאחרון שבהם) ישלח הבנק לבעלי החשבון הודעה בדבר הפיכת חשבונם לחשבון מוגבל.

  הגבלת החשבון נכנסת לתוקפה מן המועד שנקבע בהודעת הבנק (אשר לא יהיה פחות מ – 15 יום מרגע שליחת ההודעה). ההודעה תימסר לבעל החשבון או, במידה וקיים, למיופה הכוח בחשבון. כאשר מדובר בחשבון של חברה תימסר ההודעה למורשה החתימה.

  חשבון מוגבל רגיל יישאר כזה למשך שנה אחת ולקוח שהוכרז כלקוח מוגבל חמור – כל חשבונותיו יוגבלו לתקופה של שנתיים.

  מי שחשבון נוסף שלו הוגבל או מי שתמה תקופת ההגבלה על חשבונו אך זה הוגבל שוב בתוך שלוש שנים יוכרז כלקוח מוגבל בנסיבות מחמירות. ישנם גם בעלי חשבון מוגבל מיוחד אשר הוכרזו ככאלה על ידי ההוצאה לפועל, בית המשפט או בית הדין הרבני.

  משמעויותיהן של הגבלות כאלה חמורות משל חשבון מוגבל רגיל. למשל לקוח מוגבל חמור לא יכול למשוך צ'ק משום חשבון ואילו בעל חשבון מוגבל רגיל יכול למשוך צ'קים מחשבונות אחרים שלו (שאינם מוגבלים). גם משך ההגבלה במקרים אלה ארוך יותר ועשוי להגיע אפילו עד לחמש שנים.

  עלות ביטול הגבלה על חשבון בבנק

  לכאורה נראה כי בכל הקשור בחשבון מוגבל אין מנוס מלהתמודד עם רוע הגזירה אולם אין הדבר הכרחי תמיד. תגובה מהירה ומתאימה עשויה להסיר את האיום עוד בטרם נכנס לתוקפו.

  כך למשל ניתן להעלות טענות כנגד הבנק בדבר נסיבות סירובו לכבד צ'קים שנמנו בין עשרת אלה שבגינם הוגבל החשבון.

  בקשה להסרת צ'ק ממניין הצ'קים ללא כיסוי יש להגיש לבית משפט השלום. עילות לבקשה כזו יכולות לקום למשל אם הבנק טעה בסירובו לפרוע צ'ק או שהצ'ק נמשך (נרשם ונמסר למקבליו) לפני שנתקבלה הודעת עיקול חשבון אך הבנק לא יכול היה לפרעו במשך 60 ימים מרגע שהתקבלה הודעה זו.

  כמו כן יכול לקוח שחשבונו הוגבל לטעון כי היה לו יסוד סביר להניח כי הבנק יכבד את הצ'ק, זאת לאור הסכמים או הסדרים מיוחדים שהנהיג הבנק בעינינו.

  מובן כי רק עורך דין המתמחה בתחום דיני הבנקאות והוא בעל ניסיון והישגים מוכחים של ביטול הגבלת חשבון יידע לנצל כל עילה אפשרית וכך למנוע לחלוטין מצב של חשבון מוגבל או לקצר משמעותית את משך ההגבלה.

  ביטול הגבלת חשבון – צו מניעה להגבלת חשבון

  ברגע שהסתבר בבית המשפט כי הבנק החשיב כצ'קים ללא כיסוי כאלה אשר לא נכון היה מצידו לסרב לכבדם יוציא בית המשפט צו מניעה להגבלת חשבון.

  מרגע שניתן צו שכזה יחדל חשבון הבנק להיחשב כמוגבל (או שלא יהפוך כלל למוגבל במידה והצו ניתן לפני המועד שצוין בהודעת הבנק).

  עם זאת כל עוד צו מניעה להגבלת חשבון בתוקף לא יוכל בעל החשבון לפתוח חשבון צ'קים חדש (בשום בנק). כמו כן התקופה בה הצו מנע הפיכת חשבון למוגבל לא תיחשב במניין 12 חודשי ההגבלה במידה וזו בכל זאת תתאפשר בסופו של דבר.

  להגבלת חשבון משמעות כבדה על התנהלות פיננסית של אנשים פרטיים ועסקים כאחד. במקרים רבים ייתכן ביטול הגבלת חשבון או אפילו מניעתו מלכתחילה.

  עורך דין ביטול הגבלה – רענן גל

  פנו למשרד עורכי דין רענן גל ושות' עם ניסיון רב בביטול הגבלה בחשבון בנק. במאמר מידע על משמעות הגבלת חשבון ודרכים להתמודדות איתה.

  סיפורי הצלחה בתחום חשבון מוגבל

  העבירו בין המלצות

  צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

   קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין