צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

  דיני ירושה וצוואה – רקע

  דיני ירושה עוסקים בהעברת נכסיו של אדם שנפטר אל בני משפחתו או אנשים אחרים.

  למעשה, הורשת כל הנכסים שנמצאים בבעלותו של אדם כשחייו מסתיימים הוא הפעולה הקניינית הגדולה ביותר שניתן לבצע ולפיכך ראוי שכל אחד מאיתנו ייתן עליה את הדעת מבעוד מועד. לפיכך דיני ירושה עוסקים גם בדרכים באמצעותן יכול אדם לקבוע כיצד יחולק רכושו לאחר מותו.

  חוק הירושה הוא המסדיר את העברת נכסיו של אדם שנפטר. החוק קובע שתי דרכים אפשריות:

  • ירושה עלפי צוואה. הנכסים מחולקים באופן שהורה עליהם הנפטר, בצוואה שערך מבעוד מועד.
  • ירושה עלפי דין. כשאדם נפטר מבלי שהותיר אחריו צוואה (או שצוואה שהותיר אינה תקפה) מסדיר חוק הירושה את חלוקת רכושו כאשר העיקרון המנחה הוא שהיורשים יהיו מבני משפחתו וחלקם יקבע לפי "מעגלי קרבה" .

  לעיתים, האופן בו הורה אדם על חלוקת נכסיו לאחר מותו מעורר מחלוקת המגיעה לכדי עימותים משפטיים.

  עריכת צוואה תוך פיקוח של עו"ד המתמחה בדיני ירושה תבטיח מניעת מחלוקות אפשריות כאלה.

  עו"ד המתמחה בדיני ירושה ידע לטפל בכל עניין הנוגע למחלוקת כזו בין אם התפתחה על רקע הורשה לפי צוואה או הורשה לפי דין.

  סוגים שונים של צוואות

  יתכנו מספר סוגי צוואות המוכרות לפי חוק הירושה. אלה הן צוואה בכתב, צוואה בעל פה, צוואה בפני עדים וצוואה בפני רשות. עבור כל סוג של צוואה נקבעו תנאים שרק קיומם יבטיחו את תוקפה.

  עו"ד המתמחה בדיני ירושה ידע לקחת בחשבון את מכלול השיקולים כך שתתאפשר עריכת צוואה לפיה יחולק הרכוש בדיוק לפי רצונו של עורך הצוואה ותוך התחשבות בשיקולי מס, רכוש שעשוי לא להיכלל בעיזבון ועוד.

  מקרה בו ישנה חשיבות יתרה לעריכת צוואה הוא אצל בני זוג המנהלים חיים משותפים אולם אינם רשומים כנשואים. כך גם במקרים של בני זוג שנפרדו, אך עדיין רשומים כנשואים, כאשר מבקשים להוריש למי שאינם בני משפחה, כאשר יש עניין לסלק בני משפחה קרובים מן החלק שעשויים לקבל בירושה על פי דין ועוד.

  אחד המאפיינים של דיני ירושה הוא שפעמים רבות יש לקחת בחשבון מרכיבים מתחומי משפט שונים כגון חוזים (למשל פוליסות ביטוח), מיסים (לתכנון נכון מבחינת מיסוי עשויה להיות השפעה מרחיקת לכת על גודלו הסופי של העיזבון), חוק פיצויי פיטורין, חוק הגנת הדייר ועוד.

  ירושה על פי דין

  כאמור, ירושה על פי דין מתרחשת בהיעדר צוואה תקפה. באופן כללי חלוקת העיזבון תבוצע לפי "מעגלי קרבה" בין בני משפחתו של הנפטר. כך למשל מי שלו בן זוג וילדים, בן הזוג מקבל חצי מן העיזבון והילדים מתחלקים בחצי השני (חלק שווה לכל ילד). הורה בודד שנפטר (למשל מי שהתאלמן) ילדיו הם יורשיו. מי שאין לו ילדים מוריש מחצית מעיזבונו לבן הזוג ומחצית להוריו, אם ההורים כבר נפטרו מחצית זו תחולק בין אחיו/אחיותיו של הנפטר.

  למרות ההגדרות המפורשות בחוק הירושה, עדיין מתעוררות מחלוקות גם על רקע ירושה על פי דין.

  משרד עו"ד רענן גל ושו"ת מתמחים בדיני ירושה. נשמח לעמוד לרשותכם, לענות על שאלות, לייעץ ובמידת הצורך לתת גם לכם ליווי משפטי מעולה ומסור.

  צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

   קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין