צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

דיני משפחה

נתון מצער הנוגע למוסד הנישואין בישראל הוא שכשלושים אחוז מן הזוגות הנישאים מסיימים את נישואיהם בגירושין. מבחינה זו, המצב בישראל איננו שונה מזה הקיים ברוב המדינות המפותחות בעולם. (בבריטניה ובארה"ב כ 50%, בארצות אירופה בממוצע 20%).

בישראל, נחשב הליך הגירושין למורכב יחסית למדינות אחרות. הסיבה לכך היא שבארצנו ישנה כפילות סמכויות בין בית המשפט לענייני משפחה ובתי דין דתיים (בית הדין הרבני וביצת הדין השרעי) שגם הם מוסמכים לדון ולפסוק בנושאי

נישואין וגירושין. כפילות זו יוצרת מצב בו כאשר אחד מבני הזוג מגיש ראשון תביעת גירושין בערכאה מסוימת הוא יכול באופן כזה לכבול את בן הזוג השני כך שעניינם יתברר בערכאה בה בחר.

למשל, כאשר מדובר בזוג בו שני בני הזוג הם יהודים יכול תיק הגירושין להתברר, על כל מרכיביו, בבית הדין הרבני או לחילופין בערכאה האזרחית שהיא בית הדין לענייני משפחה.

לעיתים, תהיה חלוקה כך שרק מתן הגט יידון בבית הדין הרבני ועניינים נלווים כגון משמורת והסדרי ראיה (עם הילדים), מזונות, חלוקת רכוש ועוד יתבררו בבית המשפט לענייני משפחה.

ישנה חשיבות רבה לזהות הערכאה הדנה בתיק הגירושין. זאת מכיוון שבית הדין הרבני פוסק לפי דין תורה (מערכת "משפט עברי" המבוססת על תורת ישראל) ואילו בית המשפט לענייני משפחה דן לפי החוק האזרחי. להבדלים אלה עשויה להיות משמעות מרחיקת לכת מבחינת תנאי הגירושין.

רבים סבורים שלגברים עדיף שהליך הגירושין יתברר בבית הדין הרבני ואילו לנשים עדיף שיתברר בבית המשפט לענייני משפחה. למעשה, לא ניתן לקבוע באופן חד משמעי שכזה איזו ערכאה עדיפה למי מן הצדדים, הכל תלוי בנסיבות המקרה המסוים. עו"ד המתמחה בדיני משפחה יוכל לקבוע איזו ערכאה עדיפה עבור לקוחו.

מכיוון שלהסדרים המושגים בתום הליך גירושין יש השפעה רבה על המשך מהלך החיים, יש לנהוג בזהירות ובאחריות תוך קבלת ייצוג משפטי איכותי ומסור.

תופעת "מרוץ הסמכויות"

לאור שתואר לעיל בעניין כפילות הסמכויות בין בית המשפט לענייני משפחה ובתי דין דתיים, התפתחה בישראל תופעה שנודעת כיום בכינוי "מרוץ הסמכויות". למעשה, התרת נישואין יכולה להתבצע בבית הדין דתי (כך למשל שני בני זוג יהודים יכולים לקבל גט רק בבית הדין הרבני). יוצא איפה שרק בני זוג בני דתות שונות יכולים לקבל הכרה כגרושים מתוקף פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה.

תופעת מרוץ הסמכויות נוגעת לנושאים הנלווים לסיום הנישואים עצמם, נושאים להם חשיבות מכרעת כגון חלוקת הרכוש, קביעת גובה דמי המזונות, קביעת ההורה המשמורן, הסדרי ראיה עם הילדים להורה שאינו בעל המשמורת ועוד.

מכיוון שהערכאות הדתיות דנות לפי מערכת כללים שונה, מן הערכאה האזרחית (בית הדין לענייני משפחה) מובן שיכול להתעורר אינטרס אצל אחד מבני הזוג להקדים ולהגיש תביעת גירושין לאחת הערכאות בה יכלול (בעגה המשפטית – "יכרוך") מרכיבים שירצה שיתבררו דווקא בערכאה זו.

לאור מורכבות הליך הגירושין בארץ, ומכיוון שלאופן בו ינוהל יתכנו השפעות מרחיקות לכת על המשך החיים, חשוב מאוד לפנות בהקדם לעו"ד המתמחה בדיני משפחה.

משרד עו"ד רענן גל ושו"ת מתמחים בדיני משפחה, צברנו ניסיון רב גם בליווי הליכי גירושין על כל הכלול בהם.

אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה, נשמח לייעץ ולספק לכם מידע מהימן. אם תצטרכו תוכלו גם אתם לקבל מאיתנו ייצוג מסור ואיכותי.

צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין