צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

הגבלה חמורה של חשבון בנק

הגבלה חמורה של חשבון בנק היא בעלת משמעות מרחיקת לכת על התנהלות פיננסית של אנשים פרטיים ושל חברות. משרד עורכי דין רענן גל ושות' מתמחים במניעה והסרה של הגבלה חמורה.

חשוב להבין שגם לאחר סיום תקופת ההגבלה יחולו על הלקוח המוגבל (לשעבר) מגבלות בקבלת אשראי, מאחר הסימון על היותו "מוגבל לשעבר" ימשיך במשך 5 שנים מתום ההגבלה – ולפעמים ניתן לבטל את ההגבלה באופן רטרואקטיבי

ביטול הגבלה חמורה בבנק

כדי להבין מהי הגבלה חמורה של חשבון בנק ומה משמעויותיה יש להכיר תחילה את המושג חשבון מוגבל. החוק בישראל מחייב את הבנקים המסחריים להכריז כעל חשבון מוגבל על כל חשבון ממנו במהלך 12 חודשים נעשה ניסיון למשוך לפחות עשר המחאות (צ'קים) שנותרו ללא כיסוי. משמעות הגבלתו של חשבון בנק תפורט בהמשך.

הגבלה חמורה תיגזר על חשבון בנק של לקוח אשר חשבון בנק נוסף שלו הוגבל (בין אם באותו בנק או בכל בנק אחר) או שחשבונו הוגבל בשנית בתוך פרק זמן של פחות משלוש שנים מאז תום תקופת הגבלה קודמת.

לקוח מוגבל חמור בבנק – איך מתמודדים?

הגבלה חמורה נפוצה יותר כיום מבעבר

צ'ק ללא כיסוי הוא צ'ק שנרשם כדין על ידי מי מבעלי החשבון או על ידי מי שהינו מיופה כוח בחשבון אך כאשר מי שקיבל לידיו את הצ'ק מנסה לפדות אותו או להפקיד אותו מסתבר לו שהבנק בו מתנהל החשבון אינו יכול לכבדו מפני שהחשבון כבר נמצא בגרעון גדול מדי.

אם בעבר קל היה לקבל אישור לחרוג באופן מרחיק לכת ממסגרת האשראי בחשבון הרי שלאור שינויים תחיקתיים שבוצעו בעשור האחרון הושפעה מדיניות הבנקים. הללו הקשיחו את עמדותיהם בכל אשר נוגע לחריגות כאלה. כפועל יוצא, עלה באופן דרמטי מספר חשבונות הבנק המוגבלים וכן אלה שלהם הגבלה חמורה.

משמעותה של הגבלה חמורה בחשבון הבנק 

כאמור אם הוגבל חשבון נוסף של לקוח מוגבל יהפוך הלה ל"לקוח מוגבל חמור" ועל חשבונותיו תוטל הגבלה חמורה. באופן דומה תוטל הגבלה חמורה על מי שחשבונו הוגבל בשנית בטרם עברו שלוש שנים מתום תקופת הגבלה קודמת.

כל ההגבלות הרגילות חלות מן הסתם על לקוח מוגבל חמור אולם ממשך הגבלה חמורה הינו כפול משל הגבלה רגילה ועומד על שנתיים. בנוסף, שלא כמו בהגבלה רגילה, ההגבלות חלות על כל חשבונותיו של לקוח מוגבל חמור וכן על חשבונות בהם הוא שותף או מיופה כוח.

מי ששותפים בבעלות על חשבונות בנק של לקוח מוגבל חמור יהפכו לקוחות מוגבלים חלקית ולא יוכלו למשוך צ'קים מהחשבון. במקרה של הגבלה חמורה ניתן לערוך שינויים ביפוי כוח ובהרכב הבעלות על חשבונות וכך לבטל את ההגבלה שחלה על השותפים לחשבונות של לקוח מוגבל חמור.

הגבלה חמורה בחשבון הבנק פוגעת במוניטין

חוק צ'קים ללא כיסוי מטיל חובה על הבנקים לשלוח בתוך חמישה ימי עסקים מרגע שסורב צ'ק עשירי בחשבון בתוך 12 חודשים הודעה בה מצוין המועד בו יהפוך החשבון למוגבל לבעל/בעלי החשבון, מיופה הכוח, מורשה החתימה ולמפקח על הבנקים.

המפקח על הבנקים מעביר את הנתונים על חשבונות הבנק המוגבלים לבנק ישראל אשר מצידו מנהל רישום בעניין הפתוח בפני כלל הציבור. לפיכך המוניטין של כל מי שלו הגבלה חמורה יושפע בוודאי באופן מרחיק לכת לאחר ששותפים עסקיים פוטנציאליים יגלו זאת במהלך בדיקות רקע שגרתיות.

לאור המשמעויות המרחיקות לכת של הגבלה חמורה על חשבון בנק מומלץ לפנות ללא דיחוי למשרד עורכי דין המתמחה בדיני בנקאות ברגע שעולה חשש להגבלת החשבון ובכל מקרה מיד כאשר מתקבלת הודעה בעניין מן הבנק. פעולה מהירה עשויה לאפשר לעורך דין מיומן למנוע לחלוטין את ההגבלה או להביא להסרתה בהקדם האפשרי.

סיפורי הצלחה בתחום חשבון מוגבל

העבירו בין המלצות

צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין