צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

הגנות בתביעות בנקים

הגנות בתביעות בנקים

בנקים יכולים לנקוט שורת צעדים כדי לגרום ללקוח לחזור ולעמוד בהתחייבויותיו כלפיהם, כך למשל באמצעות הגבלת מסגרת אשראי, הכרזה על חשבון בנק מוגבל ועוד. כאשר בנקים נוכחים לדעת כי לא עולה בידם באמצעים כאלה להביא לקוח לשלם כספים אותם, לתפיסתם לפחות, הוא חייב הם אינם מהססים להגיש תביעות משפטיות כנגד לקוחותיהם.

מובן כי לקוח כנגדו הוגשה תביעה שכזו יחוש מאוים לנוכח פערי המשאבים שיכול בנק להקצות לצרכי טיפול בתביעה ואלה העומדים לרשותו. חשוב לדעת כי ישנן הגנות שניתן להיעזר בהן בעת התמודדות עם תביעות בנקים. עו"ד המתמחה בניהול הליכים משפטיים מול בנקים ידע לספק הגנות בתביעות בנקים באופן שימזער את הנזק העלול להיגרם ללקוח ואף להביא לדחיית תביעת הבנק בבית המשפט.

יחסי כוחות בעייתיים

בעיה מהותית בכל הקשור לתביעות שמגישים בנקים כנגד לקוחותיהם היא הפער בין הבנק והלקוח ביכולת לנהל הליך משפטי. לרשות הבנק, עומדת סוללת עורכי דין ומשאבים כמעט בלתי מוגבלים בדמות מחלקה משפטית המטפלת באופן שוטף בתביעות כאלה. מנגד, הלקוח נגדו מוגשת התביעה נמצא בדרך כלל במצוקה כלכלית המקשה עליו עוד יותר לממן ייצוג משפטי הולם. כך קורה שמי שהוגשה נגדו תביעה על ידי בנק נמצא בעמדת נחיתות כבר בנקודת הפתיחה של ההליך המשפטי.

המחוקק הישראלי נתן דעתו לפערי כוחות אלה וקבע בחוק שורת הגנות בתביעות בנקים. חשוב מאוד לפנות לעו"ד המצוי בתחום ולו ניסיון מוכח בהגנה מפני תביעות בנקים כדי לנצל באופן המיטבי אפשרויות אלה המוקנות מכוח החוק למי שמתמודד מול תביעות בנקים.

תביעות בנקים בסדר דין מקוצר

מכיוון שבעת פניה להגשת תביעה כנגד לקוח, הבנקים מצוידים בראיות לקיום החוב בדמות מסמכים עליהם חתם הלקוח תביעות בנקים מוגשות ברוב המקרים בסדר דין מקוצר. המשמעות העיקרית למי שנדרש להתגונן מפני תביעת בנק היא שלפני שיכול להגיש כתב הגנה עליו לקבל רשות להתגונן. יש להגיש לבית המשפט בקשת רשות להגן הנתמכת בתצהיר המאושר על ידי עו"ד ובו מפורט מדוע יש מקום לאפשר לנתבע לטעון טענות הגנה. לעיתים, יתקיים דיון בבית המשפט במהלכו ייחקר מגיש התצהיר בטרם יקבע בית המשפט אם לאשר את הבקשה להתגונן.

טענות הגנה אפשריות כנגד תביעות בנקים

לאחר קבלת רשות להתגונן, יכול מי שנתבע על ידי בנק, הכול בהתאם לנסיבות המקרה, לעשות שימוש בטענות הגנה המוקנות מכוח החוק או כאלה העולות מן הפסיקה.

כך למשל ניתן לטעון כי הבנק אישר מסגרת אשראי שלא תאמה את יכולותיו הכלכליות של הנתבע וכך נפתח הפתח להיווצרות החובות.

עוד הגנות בתביעות בנקים עשויות להיסמך על התניה לא כשרה של שרות בשירות במקרים בהם הבנק חייב את הלקוח לקבל שירות אחד תמורת העתרות הבנק למתן שירות אחר (למשל מתן אשראי כנגד פתיחת תוכנית חיסכון).

משרד עו"ד רענן גל ושו"ת עוסק באופן שותף בהגנות בתביעות בנקים. לנו הישגים מוכחים בדמות הפחתה משמעותית של התשלומים אותם נדרש הנתבע לשלם לבנק. אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה, נשמח לייעץ, לספר מידע עדכני מהימן ומקרה הצורך גם ייצוג משפטי מקצועי ומסור.

סיפורי הצלחה בתחום חשבון מוגבל

העבירו בין המלצות

צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין