צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

  הסכם בין יורשים

  לעתים, מעוניינים יורשים להסכים ביניהם על חלוקה שונה של העיזבון מזו שאמורה להיעשות לפי צוואה.

  גם כאשר אין צוואה תקפה וההורשה נעשית לפי הכללים המוגדרים בחוק הירושה (דהיינו "ירושה לפי דין"), יתכן ויורשים ירצו לחלק ביניהם את העיזבון באופן שונה מכפי שיחולק לפי עקרון "מעגלי הקרבה" עליו מושתתת ירושה על פי דין.

  חשוב להדגיש כי כל שינוי בחלוקת עיזבון נעשה בטרם קיום צו ירושה (במקרה של ירושה על פי דין) ובטרם הוצאת צו קיום צוואה (במקרה של ירושה בצוואה). אם כבר חולק העיזבון כל העברת זכויות בין היורשים תבוצע בדרך הרגילה של כל העברת בנכסים, דהיינו בדרך חוזית בין בעלי רכוש.

  לרשות יורשים המעוניינים לבצע שינויים בחלוקת העיזבון עומדים שני מנגנונים עיקריים. המנגנון הראשון מכונה "הסתלקות" והוא משמש יורש המעוניין לוותר על חלקו בירושה. המנגנון השני מאפשר ליורשים לחלק מחדש את העיזבון ביניהם באמצעות "הסכם בין יורשים" הנקרא גם "הסכם חלוקת עיזבון".

  חופש חלוקת העיזבון באמצעות הסכם בין יורשים

  אין הגבלה כלשהי על אופן חלוקת העיזבון במסגרת הסכם בין יורשים. אין הכרח לשמור על יחס חלקי דומה בין ערכם של נכסים שמוקצים ליורש בהסכם בין יורשים וערך החלק המקורי מהעיזבון אותו היה מקבל לולא נערך ההסכם. לדוגמא, יורשים יכולים לקבוע שאחד מהם יקבל נכס נדל"ן שלם במקום שזה יימכר והתמורה תחולק ביניהם.

  לעיתים, עריכת הסכם בין יורשים נובעת משיקולי מס, זאת במיוחד כאשר מדובר על העברת בעלות בנכסי נדל"ן המהווים חלק מן העיזבון. עו"ד המתמחה בדיני ירושה ידע לייעץ ליורשים איך לבצע חלוקה אופטימאלית של העיזבון באמצעות הסכם בין יורשים.

   חשוב לדעת כי בהסכם יורשים ניתן לכלול רק נכסים וכספים מן העיזבון, לא ניתן למשל לקבוע בהסכם בין יורשים כי יורש יעביר חלק מנכס נדל"ן שירש ליורש אחר תמורת תשלום שיקבל ממנו.

  הסכם יורשים והסתלקות

  כאמור, "הסתלקות" היא מנגנון נוסף המאפשר שינויים בחלוקת עיזבון מלבד בדרך של הסכם בין יורשים. יורש יכול להסתלק מחלקו בעיזבון תוך שהוא מגדיר מי יקבל במקומו את חלקו בעיזבון. הסכם יורשים מאפשר העברת זכויות בחלקים מן העיזבון אך ורק בין היורשים לבין עצמם, הסתלקות ניתן לבצע גם לטובת מי שאינו יורש, לפי תנאים המוגדרים בחוק הירושה (המגבילים ביצוע הסתלקות לטובת מי שאינו יורש אך ורק לטובת בני משפחה קרובים של הנפטר, כגון בן/בת זוג, ילדיו, אחיו או הוריו).

  יורש יכול להסתלק מחלקו בעיזבון תוך ציון מי שהוא בוחר שיירש במקומו, פעולה כזו מכונה "הסתלקות ספציפית". יורש יכול גם לבצע "הסתלקות כוללת" לפיה הוא מוותר על חלקו בעיזבון ללא שהוא מפרט מי יזכה לקבל חלק זה במקומו. במקרה של הסתלקות כוללת מחולק חלקו של המסתלק בין יתר היורשים לפי חלקיהם היחסיים בירושה.

  משרד עו"ד רענן גל ושו"ת מתמחים בדיני ירושה. נשמח לעמוד לרשותכם, לסייע במידע, ייעוץ ובמידת הצורך גם בליווי משפטי איכותי ומסור.

  צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

   קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין