צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

הסכם מכירת דירה

ההסכם הנפוץ ביותר בתחום הנדל"ן הוא הסכם מכירת דירה.

עסקה שעניינה העברת הבעלות על נכס נדל"ן כגון דירת מגורים מאופיינת בהיקף כלכלי נכבד, עבור רבים מאיתנו מכירת דירה היא עסקה בסדר גודל שונה לחלוטין מכל טרנזקציה אחרת שמזמנים לנו החיים לבצע.

כל עסקת מכירת דירה / נכס נדל"ן אחר מחייבת, על פי דיני המקרקעין בישראל, ערכית הסכם בכתב.

יוצא איפה שהסכם מכירת דירה הוא חוזה שבו נעשה שימוש נרחב. למרות השימוש הרב בהסכמים כאלה הם רחוקים מלהיות מובנים מאליהם ושבלוניים.

חשוב לזכור כי עסקת נדל"ן בארץ מחייבת נתינת הדעת למגוון נושאים ודרישותיהם של גופים שונים כגון רשויות המס, מנהל מקרקעי ישראל, רשויות מקומיות, רשם המקרקעין, הטאבו, בנקים למשכנתאות ועוד.

לפיכך, הדרך להבטיח ניסוח הסכם מכירת דירה / נכס שישרת אתכם באופן מושלם ויבטיח השלמת העסקה לשביעות רצון כל הצדדים היא תוך שימוש בשירותיו של עו"ד המתמחה בדיני מקרקעין ולו ניסיון בליווי עסקאות נדל"ן.

מי שאינם בעלי הידע והניסיון המתבקשים אך שוקלים לטפל בניסוח הסכם מכירת דירה / נכס באופן עצמאי חשוב שייקחו בחשבון את הסיכונים שהם נוטלים על עצמם, בדמות הסתבכויות להן עלולות להיות משמעויות כלכליות כבדות.עניין נוסף הוא הרב שיצטרכו להשקיע, לאור חוסר ניסיונם שמשמעותו התנהלות לא יעילה בתוך הסבך הבירוקראטי.

מה ראוי שיכלול הסכם מכירת דירה/ נכס?

הסכם מכירת דירה / נכס, ככל חוזה אחר, מטרתו לשקף באופן מפורט ומדויק את הנקודות עליהם הסכימו הצדדים. במעמד החתימה על ההסכם מתחייבים הצדדים לקיים את חלקם בו, אם לא יעשו זאת יכול הצד שמנגד לקבל סעד מבית המשפט שיורה על השלמת העסקה ואף עשוי לחייב בתשלום פיצויים בגין נזקים שנגרמו בשל אי העמידה בהסכם.

אם הסכם מכירת דירה לא יהיה ברור ומקיף מספיק עלולות להתעורר מחלוקות שיקשו על השלמת העסקה, יגרמו לעיכובים, להוצאות משפטיות ולעיתים אפילו להכשלת העסקה כולה.

קצרה היריעה מלתאר את מגוון הנושאים עליהם יש לתת את הדעת בעת ניהול מו"מ וניסוח של הסכם מכירת נכס נדל"ן, אם לציין רק את העיקריות שבנקודות אלה נזכיר כי הכרחי לפרט את המחיר שעליו הוסכם, אופן ביצוע התשלומים, מועד מסירת הנכס, תשלומי מיסים והיטלים, רישום הערת אזהרה ומועד רישום העברת הבעלות בנכס.

הסכנות שבחתימה על זיכרון דברים

יש הסבורים שכדאי להקדים את החתימה על הסכם מכירת דירה / נכס נדל"ן ולנסח זיכרון דברים אשר יחייב את הצדדים להמשך ביצוע העסקה. חשוב לדעת כי טמונות סכנות משמעותיות בחתימה על זיכרון דברים עד כדי כך רוב עו"ד בתחום הנדל"ן ממליצים להימנע ממנו לחלוטין. זיכרון דברים הוא חוזה מחייב ועשוי לשמש בסיס להשלמת העסקה אפילו אם לא הושלם ונחתם לבסוף הסכם מכירת דירה.

משרד עו"ד רענן גל ושו"ת מתמחה בליווי עסקאות נדל"ן, אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה הנוגעת להסכם מכירת דירה / נכס, נשמח להעמיד את ניסיוננו לרשותכם, לייעץ, לספק מידע מהימן וכמובן לייצג אתכם נאמנה לאורך כל שלבי העסקה עד להשלמתה המוצלחת.

צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין