צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

הקמת חברה

אופן הקמת חברה עשוי להשפיע ישירות על התנהלותה העתידים ואף על סיכויי ההצלחה שלה.

יתרה מכך – אם מדובר על הקמת חברה ע"י שני שותפים או יותר מומלץ לערוך הסכם מייסדים אשר מסדיר את היחסים, מגדיר את התפקידים של כל אחד מהשותפים ומסדיר את היחסים במקרה של סכסוך וצורך בפירוק החברה.

משרד עורכי דין רענן גל ושות' מתמחים בדיני חברות ולנו ניסיון רב בליווי תהליך הקמת חברה, ובייחוד בכל הכרוך בענייני חברות לאחר חוק החברות החדש.

במאמר, תמצאו מידע שימושי ומרחיב אופקים בנושא זה.

הליך הקמת חברה הינו פשוט יחסית אולם להחלטות המתקבלות בתחילת דרכה של חברה עשויות להיות השפעות מרחיקות לכת עליה בהמשך. מסיבה זו מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין הבקיא בתחום דיני חברות וברואה חשבון מנוסה. אנשי מקצוע אלה יוכלו לצפות מראש קשיים עתידיים ולדאוג שינקטו צעדים מתאימים שיאפשרו התמודדות עמם במידת הצורך.

רישום חברה חדשה

לשם הקמת חברה, יש לבצע רישומה אצל רשם החברות.

לצורך רישום חברה, יש להגיש מספר טפסים :

 • טופס בקשה (שנוסחו נקבע בתקנות החברות) הנושא חתימתו של עו"ד לאימות הפרטים המופיעים בו.
 • עותק של תקנון החברה כפי שנוסח ונחתם על ידי מייסדי החברה.
 • הצהרת כל מי שמיועד לשמש דירקטור בחברה על הסכמתו לכהן ככזה (גם על הצהרות אלה נדרשת חתימת עו"ד).

ברגע שהוגשו כל הטפסים הדרושים ושולמה אגרת הרישום (כ-2500 שח נכון לתחילת שנת 2012 ), יבצע רשם החברות בדיקה האורכת מספר ימים. אם לא נמצאה שום עילה שלא לאפשר הקמתה, החברה החדשה תקבל מספר רישום שילווה אותה מרגע זה והלאה.

תקנון החברה

כאמור, לרשם החברות יש להגיש, בין היתר, עותק של תקנון החברה. בתקנון זה, הכרחי שתהיה התייחסות למספר נושאים :

 • יש לקבוע שם לחברה החדשה. ניתן לבחור כל שם אלא אם ימצא פסול בגין סיבות כגון דמיון רב מדי לשמה של חברה אחרת או סכנת פגיעה ברגשות הציבור.
 • יש להגדיר את מטרות החברה (באלו תחומים תעסוק).
 • יש להגדיר כמה רחבה אחריות בעלי המניות לחובות החברה. עירבון זה יכול שיהיה מוגבל (בע"מ) ואז, במידה ותקלע החברה לחובות, ידרשו בעלי מניות לשלם לנושי החברה סכום מקסימאלי בגובה ערך המניות שברשותם (כפי ששילמו בעדם).
 • יש לפרט מהו הון המניות ההתחלתי העומד לרשות החברה וכיצד הוא מחולק בין בעלי המניות (מניות רגילות, מניות בכורה וכו').
 • ניתן לכלול פרטים נוספים כגון זכויותיהם וחובותיהם של בעלי המניות, קווים מנחים לאופן ניהול החברה ועוד.
 • בתקנון החברה תקבע בדרך כלל הדרך לערוך בו שינויים.

דרישות מנהלתיות בעת הקמת חברה חוץ מן הרישום הנ"ל אצל רשם החברות דורשת חברה בראשית דרכה טיפול בנושאים פרוצדוראליים שונים כגון:

 • רישום במשרדי מס ערך מוסף. יש לבצע את הרישום במשרדי מע"מ באזור כתובתו של העסק.
 • יש לפתוח חשבון בנק עסקי שלגביו יוגדרו מורשי חתימה.
 • יש לפתוח תיקים במס הכנסה ובמוסד לביטוח לאומי. החוק בישראל מחייב הודעה לשלטונות המס בתוך 90 יום מרגע הקמת חברה חדשה.
 • הדפסת ניירת משרדית, חשבוניות, כרטיסי ביקור, מעטפות וכו'

קיימים כמובן נושאים נוספים רבים כגון החלטה בדבר פוליסות ביטוח כדאיות (למשל ביטוח מבנה, ביטוח מנהלים, חבות מעבידים וכו'), הזמנת קווי טלפון ותקשורת, פתיחת חשבון בחברת חשמל על שם החברה, הזמנת שלטים ועוד. מכיוון שהליך הקמת חברה הינו פרוצדוראלי בעיקרו יש מקרים בהם המייסדים בוחרים להתמודד בעצמם עם מילוי כל הדרישות מול הרשויות. ניתן אמנם להסדיר עניינים אלה באופן עצמאי אך אין תחליף לליווי של עו"ד המתמחה בדיני חברות. יתרונות רבים טמונים בסיוע של בעלי מקצוע, עורך דין ורואה חשבון. כך למשל ינוסח תקנון החברה באופן שיבטיח מניעת חיכוכים ועימותים עתידיים בין המייסדים, בעלי המניות, חברי הדירקטוריון ובעלי עניין נוספים בחברה. לפרטים נוספים, יעוץ ומידע בענייני הקמת חברה – צרו עמנו קשר עכשיו!

צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין