צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

חשבון מוגבל בבנק

כבר בראשית שנות האלפיים, החל יישום מדיניות ממשלתית שמטרתה צמצום התנהלות בחובה בחשבונות הבנק של משקי בית ועסקים בישראל. במסגרת הצעדים שננקטו חויבו הבנקים המסחריים להקשיח עמדותיהם בכל הקשור לחריגה ממסגרות האשראי שנקבעו בחשבונות המתנהלים בסניפיהם. פועל יוצא של הקשחת עמדות זו הוא גידול במספר חשבונות הבנק המוגדרים כחשבונות מוגבלים. להטלת הגבלה על חשבון הבנק, עשויות להיות השלכות מרחיקות לכת, היא מקשה על ההתנהלות הפיננסית השוטפת והיא עלולה להביא לפגיעה במוניטין, פגיעה העלולה להוביל עסקים, כמו גם אנשים פרטיים, לכדי פשיטת רגל וההשלכות הכרוכות בכך.

לאור ההשלכות האפשריות, טוב יעשה מי שלו סיבה לחשוב שחשבון הבנק שלו עלול להיות מוגדר כחשבון מוגבל, וודאי מי שכבר הוטלה הגבלה כזו על חשבונו, אם יפנה ללא דיחוי אל עורך דין המתמחה בדיני בנקאות כדי להבטיח שתמוצה כל אפשרות למנוע את הטלת ההגבלה, להסרה מהירה של הגבלה שכבר הוטלה. בנוסף עורך דין שכזה יוכל לייעץ בכל הנוגע להתמודדות עם ההגבלה במובן של המשך התנהלות פיננסית במשך תקופת ההגבלה.

חשבון מוגבל בבנק – מדוע חשוב לפנות אל עורך דין המתמחה בדיני בנקאות מוקדם ככל האפשר?

דבר החקיקה המרכזי המסדיר את התנאים והאופן בו מוטלת הגבלה רגילה או הגבלה חמורה על חשבונות בנק הוא חוק צ'קים ללא כיסוי. לפי חוק זה מחויבים הבנקים להטיל הגבלה על כל חשבון המתנהל אצלם ובו נרשמו עשרה צ'קים אשר נותרו ללא כיסוי בתוך תקופה של 12 חודשים. כידוע, צ'ק נותר ללא כיסוי כאשר היתרה בחשבון אינה מאפשרת לבנק לכבד אותו במועד בו מקבל הצ'ק מבקש לפורעו.

ברגע שנוכחים בבנק לדעת כי התנאי הנ"ל מתקיים בחשבון בנק המנוהל אצלם, הם נדרשים לידע את בעלי החשבון (במקרה של בית עסק את מורשי החתימה בו) ולהתריע בפניהם על כך החשבון עומד להפוך למוגבל. לרשות בעלי החשבון, עומדים אז חמישה עשר ימים בלבד לבטל את רוע הגזירה בטרם נכנסת ההגבלה לתוקף.

במהלך אותו חלון זמן של 15 יום, יכול עורך דין המתמחה בדיני בנקאות ואשר לו ניסיון במניעת מימוש איום הטלת ההגבלה כמו גם בהסרת הגבלות מחשבונות בנק לעשות רבות ולנצל כל דרך למניעת הטלת ההגבלה. כך למשל ניתן לפנות אל הבנק ולהוכיח שאין לכלול את אחד מן עשרת הצ'קים שנותרו ללא כיסוי במניין הצ'קים שהובילו לכך שהחשבון עומד להפוך חשבון מוגבל. ישנן כמובן דרכים יעילות נוספות להסרת ההגבלה.

חשבון מוגבל בבנק – מה יכול עורך הדין לעשות עבורנו?

יש לזכור כי ברגע שחשבון בנק הופך מוגבל הבנק שלכם מחויב להודיע על כך לבנק ישראל המכניס את החשבון למאגר החשבונות המוגבלים, מאגר הנגיש לכלל הציבור כדי לסייע למי שמעוניינים לוודא שצ'ק שהם נאותים לקבל יכובד.

כך יוצא, שאדם שחשבונו הוגבל, אפילו אם בנסיבות שאינן מצדיקות זאת או לפחות כאלה בהן ניתן היה למנוע את ההגבלה, מסתכן בחשיפה העלולה לפגוע קשות בנכונות להיקשר עימו בעסקאות או להעניק לו אשראי. ככל שמדובר בבתי עסק פירושה על חשיפה כזו יכול להיות מכה שבכוחה להוביל לסגירת העסק.

עורך דין מנוסה היודע כיצד ניתן למנוע מימוש ההתראה אודות הכרזה על חשבון מוגבל בבנק יוכל במקרים רבים למצוא פגם בהתנהלות הבנק, פגם אשר ברגע שמובא לידיעת הבנק יחייב אותם להסיר את האיום. אם כבר הוטלה הגבלה יכול עורך הדין לנצל פגמים כאלה ולהביא להסרת ההגבלה. כך למשל כאשר בעלי החשבון רשאים היו להיסמך על הבטחות בעל פה שנתנו להם בעלי תפקידים בבנק או כאשר כשל מנהלי הוביל לכך שהצ'ק לא כובד (למשל הוא הופקד ביום בו הייתה יתרה מספקת בחשבון כדי לכבדו אולם הבנק הגיע לטפל בצ'ק רק במועד מאוחר יותר בו היתרה כבר לא הייתה מספקת).

משרד עורכי דין רענן גל ושות' מתמחים, בין היתר, גם בתחום המשפט המסחרי בכלל ובדיני בנקאות בפרט. ברבות השנים סייענו לרבים, אנשים פרטיים ובתי עסק כאחד, להתמודד עם סכנת הפיכת חשבון הבנק שלהם לחשבון מוגבל כמו גם להביא להסרת הגבלות שכבר הוטלו. כל עוד הגבלת החשבון בתוקף, אנו מייעצים ללקוחותינו בכל הנוגע להמשך התנהלותם הפיננסית ומוודאים כי הפגיעה בהם כתוצאה מהגבלת חשבון הבנק תהיה מזערית.

צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין