צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

חשבון מוגבל וחשבון מוגבל חמור

ידוע כי אחת הבעיות של המשק הישראלי היא כמה מקובל לנהל חשבון בנק הנמצא כדרך קבע ביתרה שלילית. כחלק מן המאמץ התחיקתי להביא לשינוי מגמה ולצמצום הסכומים העצומים שמשקי בית ועסקים בישראל חייבים לבנקים המסחריים בוצעו מאז תחילת שנות ה2000 עדכונים לחוק צ'קים ללא כיסוי אשר החמירו את הסנקציות הננקטות כנגד מי שאינם משכילים לנהל נכון את כספם עד כדי כך שהם משלמים בצ'קים מחשבון בנק שברשותם כאשר היתרה בחשבון זה מחייבת את הבנק (לפחות לפי נהליו הפנימיים) שלא לכבד את הצ'ק. התוצאה הישירה של הקשחת עמדות זו הייתה גידול במספר חשבונות הבנק שהוגדרו מוגבלים בהגבלה רגילה או "מוגבלים חמור". במאמר זה נעמוד על ההבדלים בין הגבלה רגילה להגבלה חמורה ועל משמעותם האופרטיבית.

התנאים להטלת הגבלות על חשבון בנק

חוק צ'קים ללא כיסוי קובע כי על כל בנק מסחרי חלה חובה (אין לבנק שיקול דעת בעניין) להכריז על חשבון בנק כמוגבל אם במהלך 12 חודשים רשמו בעלי החשבון לפחות עשרה צ'קים שהבנק לא יכול היה לכבד. חשבון בנק יוגבל בהגבלה חמורה אם ללקוח שרשם אותם עשרה צ'קים שמחייבים הגבלת חשבונו יש חשבון מוגבל נוסף (גם אם כזה המנוהל בבנק אחר). סיבה נוספת המחייבת הטלת הגבלה חמורה היא שחשבון הבנק כבר הוגבל בעבר וטרם חלפו שלוש שנים מהסרת הגבלה קודמת זו.

סנקציות חריפות יותר במקרה של הגבלה חמורה

מטבע הדברים שעל לקוח שחשבון הבנק שלו הוגבל בהגבלה חמורה (נהוג לכנות בעל חשבון בנק שכזה, בין אם מדובר באדם פרטי או בעסק, "לקוח מוגבל חמור") יוטלו סנקציות קשות יותר מאלה המוטלות על "לקוח מוגבל" (המכונה גם "לקוח מוגבל רגיל", דהיינו כזה שעל חשבון הבנק שלו הוטלה הגבלה רגילה).

על בעל חשבון בנק מוגבל חמור חלות כל הסנקציות החלות על בעל חשבון בנק מוגבל. לפיכך לא יוכל למשוך צ'קים מן החשבון שהוגבל או להזמין פנקסי צ'קים חדשים השייכים לחשבון זה, בנוסף לא יוכל לקוח מוגבל חמור (כמו גם לקוח מוגבל רגיל) לפתוח במשך תקופת ההגבלה חשבון צ'קים חדש באף בנק (לא בזה בו מתנהל החשבון שהוגבל ולא בשום בנק אחר). אולם לקוח מוגבל חמור, להבדיל מלקוח מוגבל רגיל, גם לא יוכל למשוך צ'קים מחשבונות אחרים שברשותו ואשר לא הוגבלו. גם חשבונות בהם הוא שותף או מיופה כוח יהפכו מוגבלים.
עוד הבדל חשוב בין הגבלה רגילה של חשבון בנק להגבלה חמורה הוא משך ההגבלה – שנה כאשר מדובר בחשבון מוגבל רגיל לעומת שנתיים כאשר מדובר בחשבון מוגבל חמור.

חשוב מאוד לפעול לצמצום הנזק

להגבלת חשבון בנק, ובוודאי כאשר מדובר בהגבלה חמורה, עלולות להיות השלכות מרחיקות לכת הן מבחינת ההתנהלות הפיננסית (עד כדי הגעה לפשיטת רגל) והן מבחינת פגיעה ארוכת טווח במוניטין. חשוב לדעת כי ניתן לעשות רבות כדי להתמודד עם חשבון מוגבל, לעיתים ניתן להביא להסרת ההגבלה ואפילו, אם ננקטים צעדים מבעוד מועד, למנוע הטלת ההגבלה מלכתחילה. לפיכך, מומלץ לפנות ללא דיחוי אל עורך דין המתמחה בטיפול בחשבונות בנק מוגבלים ברגע שעולה חשש שהמצב ידרדר לכדי כך.

משרד עורכי דין רענן גל ושות' מתמחה גם בהתנהלות משפטית מול בנקים. אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו בכל שאלה בנושא חשבון מוגבל או חשבון מוגבל חמור. נוכל לייעץ, למסור מידע מהימן ובמידת הצורך לספק גם לכם ייצוג משפטי מעולה שיסייע לכם להיחלץ במהירות מן האתגר עימו אתם נדרשים להתמודד.

צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין