צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

חשבון מוגבל ומשכנתא

כאשר בעל חשבון בנק רושם בתוך פחות משנה אחת עשרה צ'קים הנותרים ללא כיסוי (היתרה בחשבון אינה מאפשרת לבנק לכבד את הצ'ק), מחויב הבנק להכריז על חשבונו כעל חשבון מוגבל ולדווח על כך לבנק ישראל.

מזה למעלה מעשור שהממשל בישראל פועל כדי לצמצם את תופעת ניהול חשבונות בנק ביתרת חוב ("אוברדרפט"). מדיניות זו הובילה להקשחת עמדת הבנקים בכל הנוגע למתן אשראי ללקוחותיהם וכפועל יוצא מכך גדל מספר חשבונות הבנק המוכרזים כמוגבלים מדי שנה. מלבד הקושי בהתנהלות פיננסית יומיומית הנובעת מהטלת הגבלה על חשבון הבנק אך טבעי הוא שבעלי חשבון בנק מוגבל יתקשו בקבלת הלוואות בכלל והלוואת משכנתא בפרט, לרבות הלוואות בערבות המדינה.

חשוב לדעת כי במקרים רבים מי שפונים לעורך דין המתמחה בדיני בנקאות מיד כשעולה חשש שחשבון הבנק שלהם יוגבל יכולים למנוע את הטלת ההגבלה מלכתחילה וכך לחסוך מעצמם תלאות שונות, כולל הקושי לקבל משכנתא.

חשבון מוגבל בבנק אחד משפיע על האפשרות לקבל משכנתא גם בכל בנק אחר

מגבלות שונות מוטלות על מי שחשבון בנק מסוים שלו הוגבל, כך למשל הוא אינו יכול עוד למשוך צ'קים מאותו חשבון (הוא יכול להמשיך למשוך צ'קים מחשבונות אחרים שבבעלותו). מי שלו חשבון בנק מוגבל, יכול אמנם לפתוח חשבון בבנק אחר אולם גם מחשבון חדש זו לא יוכל למשוך צ'קים. באותו אופן בו משפיע קיום חשבון מוגבל בבנק אחד על ניהול חשבון בבנק אחר כך גם משפיע חשבון מוגבל על האפשרות לקבל משכנתא בכל הבנקים כאחד.

ברגע שנוכח הבנק לדעת שמחשבון בנק מסוים חזר צ'ק עשירי במניין בטרם חלפו 12 חודשים מחזרתו של הצ'ק הראשון, הוא יתריע בפני בעל/בעלי החשבון (במקרים של חשבון משותף) שחשבון הבנק עומד להפוך למוגבל. לרשות בעלי החשבון עומדים 15 יום בלבד להניע את הבנק מלממש את האיום ולבטל את ההגבלה.

עורך דין המתמחה בדיני בנקאות יכול במקרים רבים למנוע את הטלת ההגבלה מבעוד מועד אם ניתנת לו ההזדמנות לפעול בזמן. זו הסיבה שחשוב מאוד לפנות אל עורך דין שכזה מיד עם קבלת הודעה על הכוונה להטיל הגבלה על חשבון הבנק שלכם ואפילו עוד לפני כן (אם יש לכם סיבה לחשוב שהדברים יגיעו לכדי כך).

אם לא ננקטים צעדים למניעת הטלת ההגבלה, או אם צעדים אלה לא צלחו, החשבון הופך מוגבל ודיווח בעניין זה נמסר לבנק ישראל. דבר הגבלת החשבון נרשם במאגר מידע שמנהל בנק ישראל, מאגר מידע פתוח לכל שמטרתו לסייע בהימנעות מקבלת צ'קים שיוותרו ללא כיסוי. מאגר מידע זה הוא המבטיח שכל הבנקים ידעו לנהוג בבעל החשבון המוגבל בהתאם, וכך גם נפגעת באופן חמור היכולת של בעלי חשבון מוגבל לקבל משכנתא.

צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין