צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

חשבון מוגבל ומשמעותו

חשבון מוגבל – מהו וכיצד מתמודדים עם הבעיה?

חשבון מוגבל עשוי להקשות ביותר על ההתנהלות הכלכלית היומיומית הן של אדם פרטי והן של חברה. במי שחשבון הבנק שלו הוגבל דבקה סטיגמה שלה עלולות להיות השפעות מאריכות שנים.

משרד עו"ד רענן גל ושות' מתמחים, בין היתר, בטיפול בהגבלת חשבון בנק, ביטול הגבלת חשבון וקבלת צו מניעה לפני תחילת ההגבלה.

במאמר, תמצאו פירוט על משמעויותיו של חשבון מוגבל ועל הצעדים שניתן לנקוט כדי להתמודד מולן.

חשבון מוגבל

כאשר מחשבון בנק נמשכים במשך תקופה של שנה אחת (12 חודשים) עשרה צ'קים או יותר שנותרו ללא כיסוי מחויב הבנק לפעול על מנת להגדירו חשבון מוגבל. במאמר זה, נתאר את המשמעויות שיש להגבלת חשבון בנק על בעלי החשבון ונפרט על האפשרויות העומדות בפני מי שחשבון הבנק שלו עשוי להפוך למוגבל או שכבר הוכרז ככזה.

משמעויותיו של חשבון מוגבל

החוק העיקרי המסדיר את נושא הגבלת חשבונות בנק הינו חוק שיקים ללא כיסוי התשנ"ב – 1992.

החוק קובע שתי סנקציות עיקריות על מי שחשבונו הוכרז על ידי הבנק כמוגבל (המכונה לעיתים "לקוח מוגבל").

ראשית, מי שלו חשבון מוגבל אינו רשאי לפתוח חשבון בנק נוסף (חדש), לא באותו בנק בו מתנהל החשבון שהוגבל אך גם לא בשום בנק אחר! הסנקציה השנייה היא שבעליו של חשבון שהוגבל אינו ראשי עוד למשוך שיקים מן החשבון, אם נרשם שיק כזה אסור לבנק לכבדו.

תקופת ההגבלה של חשבון בנק הינה על פי רוב שנה אחת. תקופות הגבלה ארוכות יותר מתרחשות רק במקרים של הגבלה בנסיבות מחמירות או חשבונות מוגבלים מיוחדים (עליהן נפרט בהמשך), אז עשויה תקופת ההגבלה להתארך אפילו עד לחמש שנים.

לקוח, שיש לו חשבון מוגבל רשאי להמשיך להשתמש בחשבון בכל אופן אחר למעט למשיכת שיקים, כלומר לבצע פעולות כגון חיובים בכרטיס אשראי, משיכת מזומן, הוראות קבע וכו'.

בנוסף, תהיה על הלקוח המוגבל מניעה לפתוח חשבונות בנק נוספים.

כניסה לתוקף של הכרזה על חשבון בנק מוגבל

כאמור, אם נרשמו לפחות 10 שיקים ללא כיסוי במשך תקופה בת פחות משנה אחת (ובלבד שחלפו יותר מחמישה עשר ימים בין מועד הסירוב לשיק ראשון ועד לסירוב האחרון), ינפיק הבנק הודעה ללקוח על כך שחשבונו עומד להיות מסווג כמוגבל. בהודעה זו, מוגדר מועד שממנו תחל ההגבלה, מועד זה אסור שיהיה פחות מחמישה עשר ימים מיום שליחת ההודעה ללקוח.

ההודעה הנ"ל תשלח לבעלי החשבון, למיופה הכוח בחשבון או למורשי החתימה בחשבון כאשר מדובר בחשבון בנק של חברה.

מרגע שחשבון בנק הפך להיות חשבון מוגבל, לא יורשו עוד כל שינויים בהרכב הבעלות בחשבון.

כל מי שלו חלק בחשבון המוגבל יוגדר בהכרח כלקוח מוגבל, על כל המשמעויות הנובעות מכך כפי שתוארו לעיל. כל זאת מבלי להתחשב בזהות האדם שחתם בפועל על השיקים שנותרו ללא כיסוי.

בנק שהכריז על חשבון מוגבל חייב לידע בעניין זה את בנק ישראל. בנק ישראל מצידו מנהל מאגר נתונים הפתוח לכלל הציבור ובו מופיעים כל חשבונות הבנק המוגבלים הקיימים בארץ.

התגוננות בפני חשבון מוגבל

על פי החוק, לא יכול המפקח על הבנקים או בנק ישראל לבטל את הגדרתו של חשבון בנק כמוגבל. לפיכך, כדי להביא לביטול הגבלה על חשבון ניתן לפעול רק ישירות אל מול הבנק בו מתנהל החשבון או באמצעות הגשת ערעור לבית המשפט.

אם הצלחנו לשכנע את בעלי הסמכות המתאימים בבנק בו מתנהל החשבון כי ישנה עילה לבטל את ההגבלה יוכל הבנק להסירה תוך שהוא מודיע על כך לבנק ישראל.

בערעור לבית המשפט ניתן לנסות להראות, בין היתר, כי בין השיקים שנמשכו מהחשבון וסורבו בשל העדר כיסוי ע"י הבנק, ושבגינם הוגבל החשבון, ישנו אחד, או יותר, שאין מקום להחשיבם במניין זה. אם יתקבל הטיעון, יוציא בית המשפט צו המורה לבנק לבטל את ההגבלה. אפשרות נוספת היא לנסות ולהראות כי בעלי חשבון מוגבל רשאים היו להיסמך על הבטחות והסכמים שניתנו להם מצד הבנק בעת שרשמו את השיקים שנותרו ללא כיסוי בגלל שהבנק מצידו לא קיים את שסוכם.

צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין