צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

חשבון מוגבל ממה להיזהר?

לפני כעשור, החלה הקשחה בעמדות בנק ישראל והבנקים המסחריים במטרה לצמצם התנהלות ביתרת חובה של אנשים פרטיים ושל עסקים כאחד. כתוצאה ממדיניות זו, הנגזרת מהחלטות והנחיות הממשלה כמו גם מחקיקה רלוונטית, חוק צ'קים ללא כיסוי בראשה, חלה עליה של ממש במספר חשבונות הבנק שהוגדרו כחשבונות מוגבלים.

כאמור, בפוסטים קודמים, להטלת הגבלה על חשבון בנק עשויות להיות משמעויות מרחיקות לכת. לא רק שחשבון מוגבל מקשה על התנהלות פיננסית שוטפת אלא שדבר ההגבלה וודאי יתפרסם ברבים ומרגע זה יהווה כתם שאת היקף פגיעתו במוניטין קשה לעמוד. לפיכך, אדם פרטי או בית עסק להם סיבה לחשוש מהטלת הגבלה על חשבון הבנק שלהם, ובוודאי אם כבר קיבלו התראה בעניין זה מהבנק, טוב יעשו אם יפנו ללא דיחוי אל עורך דין המתמחה בדיני בנקאות ובמשפט מסחרי. עורך דין שכזה יוכל במקרים רבים למנוע הטלת ההגבלה או, אם כבר הוטלה, להביא להסרתה במהירות הרבה ביותר האפשרית. עורך הדין ידע גם לסייע בניהול שוטף במשך תקופת ההגבלה כך שימוזערו הנזקים שלה.

מתי מוטלת הגבלה על חשבון בנק

כפי שנקבע בחוק צ'קים ללא כיסוי, כל חשבון בנק, בין אן הוא של אדם פרטי או של בית עסק וללא תלות בהיקף סכומי הכספים המנוהלים בו, יוגדר כחשבון בנק מוגבל אם נרשמו בו בתוך 12 חודשים עשרה צ'קים שנותרו ללא כיסוי, דהיינו שהיתרה בחשבון הבנק בעת שמקבלי הצ'ק ניסו לפורעו הייתה בלתי מספקת ולא אפשרה לבנק בו מתנהל החשבון לכבד את הצ'ק – צ'קים חוזרים בפי העם.

ברגע שבבנק נוכחו לדעת כי תנאי עשרת הצ'קים הנ"ל מתקיים, הבנק מחויב לשלוח התראה לבעיית החשבון בעניין זה. לרשות בעל החשבון, עומדים חמישה עשר יום בלבד למנוע את הטלת ההגבלה, אם לא עלה בידו לעשות זאת תיכנס ההגבלה לתוקפה בתום אותם 15 יום מרגע קבלת ההתראה.

מיד עם הטלת הגבלה על חשבון בנק, מחויבים הבנקים המסחריים לדווח על כך לבנק ישראל המנהל מאגר מידע הפתוח לציבור כדי לסייע להימנע מקבלת צ'קים שיוותרו ללא כיסוי.

לאור אותו חלון זמן מצומצם בן 15 יום, חשוב מאוד לפנות ללא דיחוי אל עורך דין בעל ניסיון בטיפול בחשבונות בנק מוגבלים.

מניעת הטלת הגבלה על חשבון בנק, ביטול הגבלה כזו והתמודדות עימה:

כאמור להגבלת חשבון בנק עשויות להיות השפעות מרחיקות לכת עד כדי הגעה לפשיטת רגל. לפיכך חשוב לנצל כל אפשרות למניעת הטלת ההגבלה מלכתחילה או, אם כבר הוטלה, להסירה במהירות האפשרית. עורך דין המתמחה בתחום דיני בנקאות ידע מה ניתן לעשות בכל מקרה ומקרה, בדרך כלל צעדים כנגד הגבלת חשבון בנק ימוקדו במחיקת צ'קים ממניין אותם עשרה צ'קים חוזרים שהביאו להטלת ההגבלה. כך למשל ניתן לטעון כי בעל החשבון רשאי היה להיסמך על הבטחות שניתנו לו ממנהל סניף הבנק או שאי כיבוד צ'ק מסוים היה לא מוצדק.

כאמור, אדם או תאגיד שחשבון הבנק שלהם הוגבלת אינן רשאים עוד, למשך שנה, למשוך צ'קים מאותו חשבון ואינם רשאים לפתוח חשבונות צ'קים אחרים, לא בבנק בו מתנהל החשבון שהוגבל ולא בשום בנק אחר. עם זאת ניתן להמשיך להשתמש בחשבון ככזה ממנו נמשכים כספים במזומן או שמבוצעים דרכו תשלומים לחברת אשראי.

עורך דין המתמחה בדיני בנקאות וצובר ניסיון בטיפול במקרים של חשבון בנק מוגבל או סכנה להטלת הגבלה על חשבון בנק, ידע לייעץ למי שחשבון הבנק שלו הוגבל כיצד להמשיך לנהל ענייניו כך שיוכל לצלוח את תקופת ההגבלה ללא שתביא לקריסה כלכלית, חדלות פירעון ופשיטת רגל. מדובר בטכניקות אשר מוכחות כמוצלחות ובתי המשפט, בסופו של תהליך, מקבלים לרוב את טיעוני המבקש בהליך לביטול הגבלה.

משרדנו מתמחה גם בדיני בנקאות והוא חי ונושם הסרת הגבלות חשבון בבנק. לזכותנו, ניסיון רב ביותר בליווי משפטי של מי שמתמודד עם הגבלה על חשבון הבנק, אם כאלה בהם אנו מונעים הטלת ההגבלה ואם במקרים בהם אנו מביאים להסרתה בהקדם האפשרי ומוודאים שלקוחותינו מתנהלים נכון כל עוד חשבון הבנק נותר מוגבל.

צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין