צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

חשבונות מוגבלים

מאז הקשיחו הבנקים את עמדותיהם בעניין חריגה ממסגרת אשראי, גדל בארצנו מאוד מספר החשבונות המוגבלים. חשוב מאוד לוודא שצ'ק שאנו מקבלים איננו מחשבון מוגבל, שהרי אז לא יכובד.

משרד עורכי דין רענן גל ושות' מתמחים, בין היתר, בתחום דיני בנקאות בכלל וטיפול בעניינים הקשורים לחשבון מוגבל בפרט. במאמר זה שלנו, תמצאו מידע חשוב ושימושי על איתור חשבונות מוגבלים.

איתור חשבונות מוגבלים

צ'קים הינם אמצעי תשלום נפוץ הנמצא בשימוש בתצורות שונות למעשה מרגע החלו בנקים, כמוסד כלכלי, לתת שירות לכלל האוכלוסייה. למרות זאת קיים חשש מה בקבלת תשלום בצ'ק הנובע מהסיכוי כי לצ'ק הניתן לנו לא יהיה כיסוי. זוהי הסיבה כי יש מי שאינם מוכנים כלל לקבל תשלום בצ'ק אלה רק במזומן או בכרטיס אשראי.

סיבה אפשרית להיותו של צ'ק חסר כיסוי היא כי הוא מיועד לפירעון מחשבון מוגבל. חשבון מוגבל הינו בהגדרתו חשבון ממנו לא ניתן עוד למשוך צ'קים. לפיכך, נודעת חשיבות רבה ליכולת איתור חשבונות מוגבלים. אם נוכל לוודא כי חשבונו של המוסר לידינו צ'ק אינו חשבון מוגבל נצמצם במידה רבה את הסיכון שאנו נוטלים בעת שאנו מוכנים לקבל תשלום בצ'ק.

במאמר זה, נתאר בקצרה מה הם תכונותיו הבעייתיות של הצ'ק, מהו חשבון מוגבל והשלכותיו על מי שמקבל לידיו צ'ק המיועד לפירעון מחשבון כזה. לבסוף יוסבר כיצד ניתן לעשות שימוש במאגר נתונים בעניין חשבונות מוגבלים שמעמיד בנק ישראל לרשות הרבים.

כיום, קל לבצע בדיקת חשבונות מוגבלים ולגלות אם חשבונכם מוגבל.

מסיבה זו, להיות בעל חשבון בנק מוגבל פוגע באופן קשה במוניטין הכלכלי של אנשים פרטיים וחברות.

במשרד עורכי דין רענן גל ושות', צברנו ניסיון עצום בטיפול בחשבונות בנק מוגבלים, במאמר זה תיארנו למה ואיך מבררים אם צ'ק שאנו שוקלים לקבל לידינו שייך לחשבון בנק מוגבל.

בדיקת חשבונות מוגבלים

חשבון מוגבל הוא חשבון שנרשמו בו לפחות עשרה צ'קים שחזרו במהלך 12 חודשים.

צ'ק חוזר הוא צ'ק שנרשם למשיכה מחשבון בנק, אך בעת שמקבלי הצ'קים ניסו לפדותם לא הייתה יתרה מספקת בחשבון על מנת לאפשר לבנק לכבד את הצ'ק.

מי שחשבון הבנק שלו הוגבל, אינו ראשי עוד לרשום צ'קים למשיכה מחשבון זה, אם בכל זאת עשה כן לא יכבד הבנק את הצ'ק.

לאור המשמעות הנ"ל של חשבון מוגבל, ברור שיש חשיבות לאפשרות ביצוע בדיקת חשבונות מוגבלים על מנת לבדוק אם חשבון ממנו אנו שוקלים לקבל צ'ק הוא חשבון מוגבל.

חשיבותה של בדיקת חשבונות מוגבלים

צ'ק הוא אמצעי נוח לביצוע תשלומים, ניתן שלוט במועד התשלום באמצעות צ'ק דחוי, ניתן לקבוע שרק מי שמקבל את הצ'ק יוכל לפדותו (למוטב בלבד) ניתן לקבוע שהצ'ק יוכל רק להיות מופקד לחשבון ולא ניתן יהיה למשוך ישירות מזומן בתמורתו.

הסיבה שישנם בתי עסק רבים הדוגלים במדיניות של "לא מקבלים צ'קים" היא שבעת שאנו מקבלים צ'ק כתשלום אנו נוטלים סיכון שהצ'ק "יחזור" (לאחר שנפקיד אותו בבנק נקבל הודעה שלא ניתן היה לכבד את הצ'ק והוא ישלח חזרה אלינו).

יתכנו כמה סיבות לכך שהבנק בו מתנהל החשבון שממנו נרשם הצ'ק יסרב לכבדו. יתכן שלא ניתן לכבד את הצ'ק בגלל בעיה טכנית בכתיבתו, למשל הסכום שרשום במילים שונה מן הסכום שנרשם בספרות.

יתכן שהבנק יסרב לכבד את הצ'ק בגלל שאין בחשבון שממנו נרשם הצ'ק יתרה מספקת שתאפשר העברת הסכום שרשום בצ'ק מבלי לחרוג ממסגרת האשראי שהוגדרה בחשבון.

סיבה נוספת לאי כיבוד צ'ק היא שהחשבון ממנו נרשם הצ'ק הוא חשבון מוגבל.

לאור סיבה זו לחזרתם של צ'קים, ברור שיש חשיבות לאפשרות לבצע בדיקת חשבונות מוגבלים. זאת על מנת לגלות אם מדובר בחשבון מוגבל או לא. אם יסתבר שהחשבון מוגבר, נוכל לסרב מראש לקבל ממנו צ'ק וכך נחסוך לעצמנו זמן, טרחה, עוגמת נפש ובמקרים רבים גם הפסד של סכום הצ'ק כולו או חלקו.

גידול במספר החשבונות המוגבלים

בעבר, היה קל הרבה יותר לקבל אשראי מן הבנק. הבנקים נטו שלא לנסות למנוע מן הלקוחות לחרוג ממסגרת האשראי שנקבעה בחשבון. מי שמשך סכומים שיצרו גרעון הולך וגדל בחשבון, היה פשוט נאלץ לשלם ריבית גבוהה, שהגיע עד ל4% בחודש, עבור כל יום שעבר וחשבונו נותר ביתרה השלילית החריגה.

במהלך העשור האחרון, בוצעה חקיקה בתחום הבנקאות שמטרתה הייתה להפסיק את תופעת משיכות היתר הבלתי מבוקרות. פועל יוצא של חקיקה זו היה הקשחת עמדות של הבנקים עד שכיום קשה לחרוג ממסגרת האשראי שהוגדרה בחשבון. תוצאה ישירה של מהלך חקיקתי זה הוא הגידול במספר החשבונות המוגבלים.

מאגר הנתונים לפיו מתבצעת בדיקת חשבונות מוגבלים

ברגע שבסניף בנק נוכחו לדעת שמחשבון מסוים נמשכו עשרה צ'קים במהלך 12 חודשים, שלא ניתן היה לכבדם מסיבה של יתרה לא מספיקה בחשבון מחויב הבנק, לפי הוראות חוק שיקים ללא כיסוי, להכריז על החשבון כחשבון מוגבל.

הבנק שולח התראה בעניין לבעלי החשבון, למיופה כוח בחשבון, לבעלי זכות חתימה בחשבון (במקרה של חשבון בנק של חברות). במקביל, חייב הבנק לידע גם את המפקח על הבנקים.

המפקח על הבנקים אוסף את המידע על כלל החשבונות המוגבלים בארץ ומעבירו לבנק ישראל. בנק ישראל בתורו דואג לתחזק מאגר נתונים ובו פרטיהם של כל חשבונות הבנק המוגבלים, מי הם בעליהם, מתי החלה ההגבלה ומתי צפויה לפוג, האם מדובר בהגבלה חמורה (מי שלו חשבון בנק נוסף מוגבל או שחשבונו כבר הוגבל בעבר לפני פחות משלוש שנים) ועוד.

כלי לביצוע בדיקת חשבונות מוגבלים

כיום, ביצוע בדיקת חשבונות מוגבלים הוא קל מאוד. אפשר לגשת דרך רשת האינטרנט אל ה כלי לבדיקת חשבונות מוגבלים של בנק ישראל, להקליד את פרטי המשלם, מספר החשבון והבנק (כל הפרטים הללו מופיעים על הצ'ק) ומיד מתקבלת תשובה האם מדובר בחשבון מוגבל או לא.

סיפורי הצלחה בתחום חשבון מוגבל

העבירו בין המלצות

צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין