צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

מגמת הפסיקה בישראל

מגמת הפסיקה בישראל בענייני חשבון מוגבל בבנק:

בעיה מוכרת של המשק הישראלי היא היקף תופעת ניהול חשבונות בנק, של אנשים פרטיים וגופים (עסקיים ואחרים), ביתרת חובה. מזה למעלה מעשור שהמדינה פועלת בדרכים שונות לצמצם תופעה זו. כחלק מן המדיניות שנועדה להקשות על צבירת יתרת חוב בחשבון בנק, חויבו הבנקים להקשיח עמדותיהם בכל הקשור למתן אשראי ללקוחות. כפועל יוצא, אנו עדים למגמה של עליה מתמדת במספר השנתי של חשבונות בנק ההופכים לחשבונות מוגבלים בהגבלה רגילה או חמורה.

להטלת הגבלה על חשבון בנק עשויות להיות משמעויות מרחיקות לכת, הגבלה כזו עלולה אף להביא למצב של חדלות פירעון ופשיטת רגל. אל בתי המשפט מוגשים אינספור ערעורים ובקשות שמטרתם הסרת הגבלה מחשבון בנק, כמו כן מתנהלים מגוון תיקים, בנושאים שונים ומשונים, בהם גם לעובדת קיומו של חשבון בנק מוגבל השלכה על פסקי הדין.

עורך דין המתמחה בדיני בנקאות ושבמסגרת עיסוקו השוטף הוא מסייע ללקוחות הנאלצים להתמודד עם חשבון בנק מוגבל, חייב להכיר את המגמה בפסיקה כך שיוכל לנצל כל דרך להביא להסרת ההגבלה או מניעתה מלכתחילה.

בתי המשפט אינם נוטים לטובת הבנקים דווקא

רבים מאמינים כי בתי המשפט נוטים להעדיף את עמדותיהם של הבנקים על פני אלה של לקוחות המציגים טענות כנגד התנהלות הבנק. ייתכן כי בעבר היה בסיס כלשהו לאמונה זו אולם מפסקי דין שניתנו בשנים האחרונות ניכר בבירור שזה אינו המצב כיום. כך למשל עולה מפסק דין 1149/03 חטב רפאל נ' בנק הפועלים בע"מ ופסקי דין מאוחרים יותר בו אוזכר. בפסק דין זה, נקבע כי אם נהג הבנק לאפשר ללקוח זה או אחר לחרוג ממסגרת האשראי הרי שבכך הוא נטע בלב לקוחותיו אמונה עליה הם רשאים להתבסס שצ'קים שהם רושמים יכובדו גם אם אין בחשבונם יתרה מספקת.

חשוב לזכור שלבנקים כוח רב פי כמה מזה של לקוחותיהם ובוודאי כאשר מדובר בלקוח שחשבון הבנק שלו הוגבל (או עומד להיות מוגבל). בתי המשפט אינם מתעלמים מן הקושי להתמודד משפטית מול מוסד פיננסי כגון בנק. מי שנאלץ להתמודד עם חשבון בנק מוגבל חשוב שיפנה ללא דיחוי אל עורך דין המתמחה בדיני בנקאות ואשר באמתחתו הצלחות מוכחות בהסרת או מניעת הגבלות רגילות וחמורות של חשבונות בנקים.

עורך הדין ידע להציג את הדברים בפני בית המשפט באופן שיאפשר התחשבות במכלול הנסיבות ולא רק בעובדות יבשות. הצגת התמונה כולה תאפשר לבית המשפט להתחשב בגורמים שהביאו לחזרת הצ'קים בגללם החשבון הוגבל או עומד בפני סכנת הפיכתו למוגבל.

בית המשפט דורש עמידה מדוקדקת של הבנק בכל דרישות החוק

עניין הכרזה על חשבון בנק מוגבל מוסדר על פי הוראות חוק שיקים ללא כיסוי. בחוק זה מפורט באילו נסיבות מחויב הבנק להטיל הגבלה (רגילה או חמורה) על חשבון בנק, חובת הדיווח על כך לבנק ישראל (המנהל מאגר מידע פתוח בו רשימת כל החשבונות המוגבלים), הסנקציות המוטלות על בעל חשבון בנק מוגבל ועוד. לצד כל אלה ישנן בחוק דרישות שהבנק צריך לעמוד בהן, כך למשל בכל הקשור להתראה בפני לקוחות כבר כאשר נוכח הבנק לדעת כי 5 המחאות חזרו.

בשנים האחרונות, ניכרת מגמה ברורה בפסיקה של היענות לבקשות הסרת הגבלות על חשבונות בנק במקרים בהם כשל הבנק ולא עמד בכל הדרישות המנהליות המוטלות עליו מכוח חוק שיקים ללא כיסוי. כדוגמא מייצגת – בית המשפט השלום בכפר סבא קבע בעניין גרינברג נ' בנק לאומי לישראל כי עצם העובדה שהבנק לא התריע לאחר חזרתם של חמשת הצ'קים הראשונים די בה כדי להביא לביטול ההגבלה שהוטלה על החשבון.

משרד עורכי דין רענן גל ושות' מתמחה גם בדיני בנקאות. ברבות השנים צברנו ניסיון רב בהתמודדות מוצלחת מול בנקים, ביטול הגבלות שהוטלו על חשבונות בנק ומניעת הטלת הגבלות מלכתחילה. אנו עוקבים אחר כל התפתחות בפסיקה ויודעים לנצל מגמות והלכות חדשות על מנת להשיג עבור לקוחותינו את התוצאות הטובות ביותר.

אם אתם מתמודדים עם חשבון בנק שהוגבל, בהגבלה רגילה או חמורה, אם קיבלתם התראה שחשבונכם עומד להפוך למוגבל או אם יש לכם סיבה לחשוש שהדברים יתפתחו לכדי כך, אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו מיד.

צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין