צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

  מדריך התנגדות לצוואה

  בישראל, כמו ברוב מדינות העולם, ישנן שתי דרכים לפיהן מוסדרת חלוקת רכוש וממון שהותיר אחריו אדם שהלך לעולמו. דרך אחת היא חלוקה בהתאם להוראות המנוח כפי שפירט אותן בצוואה שערך בעודו בחיים ואילו הדרך השנייה, בהעדר צוואה תקפה, היא חלוקה לפי הוראות החוק, בארץ מדובר בחוק הירושה המסדיר חלוקת עיזבון עלפי עקרון של "מעגלי קרבה" (בני זוג הם היורשים העיקריים, אחריהם צאצאים, אחים, הורים וכו').

  חלוקת עיזבון הנעשית מכוח צוואה מכונה הורשה לפי צוואה ואילו חלוקת עיזבון הנעשית לפי הוראות החוק מכונה הורשה עלפי דין.

  בארצנו, נודעת חשיבות רבה לכיבוד רצון המת, זאת גם מכיוון שכך נתפס עניין זה בדת היהודית. לפיכך, הנטייה היא לפעול עד כמה שניתן לפי צוואתו של המנוח במקרים בהם יש בנמצא צוואה כזו. עם זאת, ישנן נסיבות בהן יש הצדקה לחלוקה אחרת מזו שהורה עליה המנוח בצוואתו, כך למשל כאשר מסתבר שהצוואה נערכה בעת שהמוריש לא היה בדעה צלולה או שערך את הצוואה תחת מכבש לחצים, איומים, השפעה בלתי הוגנת ועוד.

  במקרים כאלה, מי שמעוניין להביא לחלוקת עיזבון שלא עלפי צוואה שהוגשה לרשם הירושות יכול לפעול בדרך של הגשת התנגדות לצוואה, בקשה אשר אם תתקבל תביא לביטול הצוואה וביצוע חלוקת העיזבון עלפי צוואה קודמת או, בהיעדר כל צוואה תקפה, עלפי הוראות חוק הירושה.

  מי יכול להגיש התנגדות לצוואה ומתי?

  למעשה, כל אדם שסבור שאין לקיים כלשונה צוואה שהותיר אחריו אדם שהלך לעולמו יכול להגיש התנגדות לצוואה, אין כל דרישה שיהיה זה אחד מיורשיו הטבעיים של המנוח.

  כאשר מוגשת לרשם הירושות בקשה למתן צו קיום צוואה, עניין זה מפורסם בעיתון יומי וברשומות (פרסום מתעד רשמי של רשויות המדינה שמטרתו להביא לידיעת הציבור דברים שיש עניין לפרסמם ברבים). לרשות מי שמבקש להתנגד לצוואה עומדים 14 יום מרגע פרסום דבר הגשת הבקשה הנ"ל למתן צו קיום צוואה, רשם הירושות רשאי להאריך פרק זמן זה אם הוא סבור שיש הצדקה לכך.

  נסיבות אופייניות להגשת התנגדות לצוואה הן כאשר יורשים פוטנציאליים חשים שאינם זוכים לקבל את החלק המגיע להם בעיזבון וסבורים שנפל פגם בניסוח הצוואה, פגם אשר מצדיק ביטולה. כך למשל קרה לא פעם כי לאחר פטירת הורה קשיש מגלים צאצאיו שהוא הותיר אחריו צוואה בה הוא מצווה את כל עיזבונו לאדם שטיפל בו באחרית ימיו, למרות שאין מניעה מאדם לבחור להוריש כך את עיזבונו ייתכן וערך צוואתו תחת השפעה בלתי הוגנת.

  מי שבכוונתו להגיש בקשת התנגדות לצוואה, טוב יעשה אם יפנה ללא דיחוי אל עורך דין המתמחה בדיני ירושה. עורך דין שכזה ידע להעריך מה סיכויי הבקשה להתקבל, וכן יוכל לערוך את הבקשה באופן מיטבי ולסייע בהגשה תקינה שלה בתוך פרק הזמן העומד לרשות המתנגד/מתנגדים.

  אופן הגשת בקשת התנגדות לצוואה

  בקשת התנגדות לצוואה מוגשת לרשם הירושות בתוך פרק הזמן האמור לעיל. יש להגיש מספר עותקים מספיק כך שניתן יהיה למסור עותק מן הבקשה לכל אחד מן היורשים המוזכרים בצוואה כמו גם למתנגדים נוספים אם ישנם כאלה. בבקשה יפורטו הנימוקים המצדיקים, לפי דעת המתנגד, את אי קיום הצוואה כלשונה.

  יש לצרף לבקשה כל מסמך התומך בטענות המתנגד וכן תצהיר החתום על ידי עורך דין. הגשת בקשת התנגדות לצוואה כרוכה בתשלום אגרה בגובה של תשע מאות חמישים וחמישה ₪ , נכון לסוף שנת 2015.

  משרד עורכי דין רענן גל ושות' מתמחה גם בתחום דיני ירושה, לנו ניסיון רב בטיפול בבקשות התנגדות לצוואה. אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה בעניין זה, נוכל לייעץ, להעניק הכוונה מקצועית ובמידת הצורך ללוות גם אתכם לאורך הליך הגשת ההתנגדות ובירורה.

  צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

   קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין