צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

מהו חשבון מוגבל?

לעיתים, כאשר מבקשים לשלם לנו בצ'ק אנו חוששים מעט שמא הצ'ק יחזור. ובכן, חשש זה – מוצדק.

משרד עורכי דין רענן גל ושות' מתמחה בנושא חשבונות מוגבלים וביטול ההגבלה וגביית צ'קים חוזרים. אנו עוסקים מעל ל-15 שנים בתחום ביטול חשבון מוגבל בבנק וצברנו ניסיון רב בפתרון לבעיות משפטיות בתחום.

במאמר זה, תמצאו מידע שסייע לכם להתמודד עם החשש מפני צ'קים חוזרים, למשל באמצעות בירור אם החשבון שממנו נרשם הצ'ק הוא חשבון מוגבל בנק ישראל.

חשבון מוגבל בנק ישראל

בעבר, היה קל הרבה יותר לקבל מן הבנקים אשראי ולמשוך מחשבון הבנק סכומים החורגים פי כמה ממסגרת האשראי שנקבעה בחשבון. לפני קצת למעלה מעשור, בוצעה חקיקה מקיפה בנושא צ'קים חוזרים, חשבונות מוגבלים, חשבון מוגבל חמור, חשבון מוגבל מיוחד ועוד. מטרתה של החקיקה הייתה לעורר שינוי בהתנהלות הפיננסית המקובלת בארץ לפיה אין כל פסול בלהיכנס לגירעון גדל והולך בחשבון הבנק.

מספר חוקים מעורבים במהלך להסדיר את התחום של חשבון מוגבל בנק ישראל. אולי העיקרי מבין אלה הוא חוק שיקים (צ'קים) ללא כיסוי. כיום, ברגע שבחשבון בנק נרשמו עשרה (או יותר) צ'קים ללא כיסוי במשך פחות מ – 12 חודשים מחויב הבנק לפעול כדי להכריז עליו כעל חשבון מוגבל בנק ישראל היות והוא מקבל דיווח על כל החשבונות הללו בארץ.

חשבון מוגבל והשפעתו על מוניטין

לפני שנפרט מה הן המשמעויות האופרטיביות של חשבון מוגבל נקדים ונאמר – חשבון מוגבל בנק ישראל עשוי להסב פגיעה משמעותית במוניטין העסקי או האישי של אדם או ארגון.

כאשר בנק מכריז על חשבון מוגבל, הוא מחויב להעביר את הנתונים גם אל המפקח על הבנקים, במקביל לשליחת התראה בעניין אל בעלי החשבון או למורשי החתימה בו (במקרים של חברות). המפקח על הבנקים מנהל רישום מעודכן לגבי כל חשבון מוגבל בנק ישראל, מי הם בעליו, האם מדובר בהגבלה רגילה, חמורה או אולי מיוחדת.

המפקח על הבנקים מעביר את הנתונים לגבי חשבונות הבנקים המוגבלים אל בנק ישראל. באתר האינטרנט של בנק ישראל ניתן לבצע בירור פשוט ולגלות אם חשבון הבנק ממנו מציעים שנקבל לידינו צ'ק הוא חשבון מוגבל.

מכיוון שהמידע על חשבון מוגבל בנק ישראל הוא כה זמין לכלל הציבור מי שלו חשבון מוגבל נאלץ להתמודד עם השפעות מרחיקות לכת שייתכנו להגבלת חשבונו.

כך למשל יקשה על בעליו של חשבון מוגבל לקבל אשראי מספקים, למצוא שותפים למיזמים ובאופן כללי להמשיך לנהל את ענייניו הפיננסיים באופן רגיל. אם מדובר על חשבון בנק מוגבל של חברה, ההשלכות למוניטין שלה עשויות להיות הרות גורל ממש.

הגבלות על בעלי חשבון מוגבל בנק ישראל

מי שלו חשבון מוגבל אינו ראשי עוד למשוך צ'קים מן החשבון וכן אינו רשאי לפתוח חשבון צ'קים חדש באותו בנק או בכל בנק אחר.

משך הגבלת חשבון היא בדרך כלל שנה אחת אך מי שחשבונו הוגבל פעם נוספת בתוך פחות משלוש שנים מאז תום ההגבלה הקודמת יחשב לקוח מוגבל חמור ואז ההגבלה תהיה לשלוש שנים. משך הגבלה של שלוש שנים תהיה גם על חשבון מוגבל בנק ישראל שלבעליו חשבון מוגבל נוסף.

אם מדובר בחשבון משותף, תנאי ההגבלה יחולו על כל השותפים בחשבון.

בנק ישראל ובדיקת חשבון מוגבל

כאשר בנק מכריז על חשבון מוגבל, הוא מחויב לדווח על כך למפקח על הבנקים אשר בתורו מעביר את המידע לבנק ישראל. בבנק ישראל מנוהל מסד נתונים העוקב אחר כל החשבונות המוגבלים בארץ. כאשר אנו מעוניינים לברר אם חשבון מסוים הוא חשבון מוגבל בנק ישראל ניתן להיכנס דרך רשת האינטרנט לכלי בדיקת חשבונות מוגבלים באתר של בנק ישראל, להקליד את מספרי הבנק והסניף ומספר החשבון (נתונים המופיעים על גבי כל צ'ק) למיד ניתן לדעת אם מדובר בחשבון מוגבל, מי בעליו, כמה זמו נמשכת ההגבלה ומתי היא צפויה להסתיים.

צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין