צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

מס רכישה

הסבר ומשמעויות משפטיות:

מס רכישה הוא מס שרוכש נכס מקרקעין כלשהו חייב לשלם. המס מוטל מכוח חוק מיסוי מקרקעין לפיו מוסדרים גם תשלומי מס שבח ומס רכישה.

מס רכישה מהווה בדרך כלל את התשלום הנלווה הנכבד ביותר שנושאים בו רוכשי נכס מקרקעין (כגון דירת מגורים, מגרש, בניין, חנות, משרד וכו').

חשוב לדעת כי ישנם פטורים והקלות הנוגעים למס רכישה, במיוחד כאשר מדובר בעסקה לרכישת דירת מגורים יחידה. עו"ד המצוי בתחום דיני מקרקעין ידע לנצל כל אפשרות להשיג עבור לקוחותיו הקלות במס רכישה, הקלות העשויות לחסוך לרוכש נכס מקרקעין עשרות ואף מאות אלפי שקלים.

גובה מס רכישה

באופן גורף, נקבע גובהו של מס רכישה לפי שווי הנכס הנרכש. זאת למרות שבחוק מיסוי מקרקעין מוזכר כי שר האוצר, באישור ועדת הכספים, רשאי להחליט על סכום קבוע (גם עבור עסקאות מסוג/סוגים מסוימים בלבד).

שיעור מס רכישה הגבוה ביותר נקבע על 8% משווי התמורה המשולמת על הנכס. כאשר מדובר בדירות מגורים שיעור מס הרכישה הוא מדורג.

שווי הנכס נקבע ביום המכירה, כך למשל אם נקבע התשלום בדולרים יחושב שווי הנכס לפי שער הדולר ביום המכירה.

לעיתים, מתבצעות עסקאות מקרקעין ללא שמשולמת תמורה, או שמשולמת תמורה חלקית בלבד שאינה תואמת את שוויו האמיתי של הנכס. במקרים כאלה, ראשי. במקרים כאלה, ה"רוכש" מצהיר על שווי הנכס (בהתבסס על הערכות שמאי מקרקעין) וקובע בעצמו את גובהו של מס הרכישה, רשויות המס נוטות לקבל הצהרות שכאלה כל עוד גובה השומה הוא סביר.

מס רכישה מדורג עבור דירת מגורים יחידה

שיעורו של מס רכישה בעסקה של קניית דירת מגורים יחידה (כאשר אין ברשות הרוכשים נכס מקרקעין בדמות דירת מגורים נוספת) נקבע באופן מדורג. מדרגות המס נקבעות בחוק מיסוי מקרקעין ומעודכנות מדי פעם. כך, נכון לסוף שנת 2012, עד לסכום של כ 1,500,000 שח לא ישולם מס רכישה כלל, מס רכישה בשיעור של 3.5% משווי הרכישה ישולם על הסכום שבין 1,500,000 ועד 1,750,000 ו5% על חלק העולה על סכום זה.

פטורים והקלות על מס רכישה

במקרים מסוימים, ניתן לקבל פטור או הקלה בתשלום מס רכישה. כאמור בשל שוויין הגבוה של עסקאות מקרקעין הקלות ופטורים כאלה עשויים להסתכם בסכומים נכבדים מאוד.

כך למשל אם מדובר בעסקת מקרקעין בה ניתן הנכס במתנה ממישהו לאחד מקרוביו (הורה, צאצא, אחים או בני זוג) ישולם רק שליש מס רכישה. פטור מלא ממס רכישה ניתן כאשר זכות במקרקעין ניתנת במתנה לבן זוג המתגורר יחד עם הנותן בדירת המגורים נשואת העסקה.

הקלות משמעותיות בתשלום מס רכישה ניתנות לנכים, משפחות שכולות, עולים חדשים ועוד.

משרד עו"ד רענן גל ושו"ת מתמחה בדיני מקרקעין. במסגרת עבודתנו השוטפת אנו מטפלים עבור לקוחותינו גם בנושאי מס רכישה וכל הכרוך בכך. לאור הניסיון הרב שצברנו, אנו יודעים למצות כל אפשרות לשם השגת שיעור מס רכישה הנמוך ביותר שניתן עבור לקוחותינו.

סיפורי הצלחה בתחום מקרקעין

העבירו בין המלצות

צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין