צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

משפט מסחרי – מהו?

משפט מסחרי הוא חלק מן המשפט האזרחי. לכן כדי להבין מה כלול בתחום המשפט המסחרי כדאי לפרט תחילה את מאפייניו של המשפט האזרחי.

המשפט האזרחי הוא למעשה תחום רחב העוסק בכל עניין שאינו פלילי. בהליך פלילי המדינה מעמידה לדין אדם בגין הפרה של חוק העונשין, סדר הדין הנהוג במשפט הפלילי מכונה "סדר דין פלילי" והוא שונה מ"סדר הדין האזרחי".

לפיכך, המשפט האזרחי מקיף כל נושא שבין אדם לחברו או בין אדם לרשויות המדינה שאינו תולדה של ביצוע, או חשד לביצוע, עבירה פלילית.

בתחום המשפט האזרחי מצויים דיני חוזים, נזיקין, דיני משפחה, דיני מקרקעין ועוד. המשפט המסחרי הוא מן המרכזיים שבו ובמסגרתו מטופל כל עניין הנוגע להתנהלות עסקית של גופים כגון חברות (או כל סוג תאגיד אחר), מעסיקים, בנקים, נושים, כונסי נכסים, זכיינים, בעלי מניות ועוד.

לא כל עורך דין העוסק בתחום המשפט האזרחי מתאים לטיפול בנושאי משפט מסחרי.

עו"ד המתמחה במשפט מסחרי יהיה בעל ידע וניסיון בכל תחומי המשפט הנושקים לו אך גם התמחות וניסיון בניהול תיקים שבמרכזם פעילות עסקית אשר היא תולדת כל ההליכים המעורבים בו.

סוגיות נפוצות מתחום המשפט המסחרי

כאמור המשפט המסחרי מקיף כל עניין משפטי הקשור בהתנהלות עסקית מסחרית, ניתן למנות מספר סוגיות הנחשבות הנפוצות ביותר בהן נדרש עו"ד המתמחה במשפט מסחרי לטפל:

– הסכמים מסחריים, אלה הם למעשה חוזים שעניינם הסדר פעילות עסקית. בין היתר מדובר בשיתופי פעולה בין חברות , חוזי התקשרות בין עובד למעביד, בין ספק לבית עסק, בין מבצע עבודה לקבלן משנה ועוד. ברור שטיפול מקצועי בניסוח הסכמים שכאלה מהווה ערובה לפעילות עסקית תקינה ונטולת משברים (על רקע סכסוכים כתוצאה מאי בהירויות) והן לקבלת מלוא הזכויות והתמורה נשואת ההסכם.

– הקמה או פירוק חברה, לא רק מבחינה בירוקראטית מול רשויות המדינה אלא גם טיפול משפטי בכל הקשור בהסדרים בין מייסדי החברה, בעלי המניות בה וגורמים נוספים המעורבים בפעילותה , כגון : בנקים , לרבות הצבת בטחונות מתאימים למתן אשראים וניהול משא ומתן לגבי אלה , ספקים , לקוחות וכו '.

– זכיינות, דרך מקובלת זו לניהול עסק הדורש הסכמה מגוף אחר. כך למשל כאשר מדובר בסניף של רשת מסוימת או זכות למכור סחורה של יצרן מסוים. עלפי החוק חייב זכיין להתנהל לפי דרישות נותן הזיכיון, לפיכך יש חשיבות רבה לטיפול המשפטי בהיקשרות עם נותן הזיכיון כולל כמובן ניסוח הסכם הזכיינות.

– עניינים הקשורים למכרזים. מכרז מטרתו להביא להיקשרות עסקית עם הגורם המתאים ביותר וככזה עשויים להתעורר סביב השתתפות במכרז והזכייה בו שאלות משפטיות שונות.

עוד עניינים מתחום המשפט המסחרי עשויים להיות הגנה על סימן מסחרי, הסכמי סודיות, הקמה ופירוק שותפויות, כינוס נכסים, עוולות מסחריות, הרמת מסך, בוררות ועוד.

מטבע הדברים שלתיקים מן המשפט המסחרי השלכות כלכליות על המעורבים בהם.

משרדנו מתמחה בטיפול בענייני משפט מסחרי על כל מרכיביו, נשמח לעמוד לרשותכם, לענות על כל שאלה ולספק שירותים משפטיים מקצועיים במסירות ובאיכות הגבוה ביותר.

סיפורי הצלחה בתחום אזרחי מסחרי

העבירו בין המלצות

צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין