צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

הקמת חברה

חברה היא גוף בעל ישות משפטית עצמאית הנפרדת מזו של בעליה (בין אם מדובר באדם בודד או כל מספר אחר של אנשים). לאור זאת, חברה יכולה לבצע פעולות כגון פתיחה וניהול חשבון בנק, היא יכולה להגיש תביעות ולהיתבע ועוד.

ישנם יתרונות שונים להקמת חברה כגון במיסוי, בהיבטים חשבונאיים ובמיוחד באפשרות להפריד את האחריות כלפי נושים כך שתיפול כולה על כתפי החברה (חברה בע"מ – בעירבון מוגבל) ולא על בעליה כאנשים פרטיים.

חברה היא סוג של תאגיד כמו גם שותפות או עמותה. חברה מוקמת לצורך ביצוע פעילות עסקית כגון סחר, ייצור, מתן שירות או כל שילוב של פעילות כזו.

הליך הקמת חברה הוא בירוקראטי במהותו, חוק החברות הוא המסדיר הליך זה. כל אדם יכול להקים חברה בישראל וניתן להקים חברה לכל מטרה ובלבד שזו אינה נוגדת את החוק, בלתי מוסרית או נוגדת את תקנת הציבור (עקרונות יסוד של החברה בישראל הקובעים מה היא התנהגות ראויה במסגרת יחסים חוזיים).

למי שאינו מצוי בתחום המשפט המסחרי תהליך הקמת חברה עשוי להיראות מורכב, עו"ד המתמחה בתחום זה ולו ניסיון גם בהקמת חברות יוכל ללוות הקמת חברה כך שהתהליך יבוצע במקצועיות, יארך זמן קצר ויקנה לחברה יסודות איתנים בראשית דרכה.

הפעולות הנדרשות לצורך הקמת חברה

מבחינה מנהלתית הקמת חברה מתבצעת מול רשם החברות . בקשה להקמת חברה מוגשת לרשם החברות וכשזו מאושרת החברה מקבלת מספר רישום שילווה אותה לאורך כל שנות פעילותה.

הבקשה להקמת חברה צריכה לכלול מספר מסמכים כגון תקנון החברה, הצהרה של בעלי המניות בה והצהרה של הדירקטורים הראשונים בה המעידה על נכונותם לקחת על עצמם תפקיד זה. הגשת בקשה להקמת חברה כרוכה בתשלום אגרה (כ-2,500 שח נכון לתחילת שנת 2013).

למרות שההליך מול רשם החברות מהווה באופן רשמי את הקמת החברה, זו לא תוכל להתחיל לפעול לפני שיעשו פעולות נוספות כגון פתיחת תיקים במס הכנסה, מע"מ והמוסד לביטוח לאומי. בנוסף, תצטרך החברה החדשה חשבון בנק וניירת משרדית כולל פנקס חשבוניות.

ניסוח תקנון חברה

תקנון החברה הוא עמוד השדרה שלה. לבקשה להקמת חברה יש לצרף תקנון חברה הכולל, לפחות, פירוט שם החברה (כל שם מקובל ובלבד שאינו דומה מדי לשם תאגיד אחר או שפוגע ברגשות הציבור), מטרות פעילותה, בעלי המניות בה ופרטים על הגבלת אחריותם. מעבר לדרישות בסיסיות אלה רצוי לתת את הדעת בעת ניסוח התקנון על מגוון נושאים נוספים כגון כיצד ניתן להכניס בו שינויים, עקרונות מנחים לפעילותה (כפי שרוצים מקימיה) ועוד.

ביצוע הליך הקמת חברה באופן אחראי ומקצועי יקנה לחברה החדשה עמדת פתיחה אופטימאלית. משרד עו"ד רענן גל ושו"ת מתמחה במשפט מסחרי ולנו ניסיון רב בליווי הקמת חברה, הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה, נשמח לייעץ, לחלוק מידע מהימן ולהעניק גם לכם ליווי משפטי איכותי ומסור לאורך תהליך הקמת החברה שלכם.

צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין