צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

סירוב בלתי סביר לפתוח חשבון בנק

פתיחת חשבון בנק וסירוב בלתי סביר של בנק לפתיחת חשבון

עבור אנשים פרטיים ובתי עסק כאחד כמעט בלתי אפשרי להתנהל כלכלית בעידן המודרני ללא חשבון בנק. המפקח על הבנקים עצמו הגדיר חשבון בנק כאמצעי בסיסי לניהול פעילות פיננסית. כל קברניטי המשק היום, כמו גם בעבר, מסכימים בפה מלא שמחובתם של בנקים מסחריים לשאוף לספק "שירות חיוני" זה לכל דורש ולסרב לעשות זאת רק אם מתקיימות נסיבות יוצאות דופן המצדיקות הימנעות כזו.

חובתם של בנקים לספק שירותיהם ללא הפליה לרעה עוגנה בחקיקה כבר בשנת 1983 עת נכנס לתוקפו חוק הבנקאות (שירות ללקוח). חוק נוסף המעניק משנה תוקף לאיסור לסרב לפתוח חשבון בנק הוא חוק איסור הפליה בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (נכנס לתוקפו בשנת 2000).

חשוב לדעת שבחוק נקבע שתאגיד בנקאי חייב לאפשר פתיחה וניהול חשבון קרדיטורי (חשבון ביתרת זכות בלבד). לשון החוק כללית וקובעת רק שלבנק אסור לסרב לפתוח חשבון כזה אלא אם ישנה סיבה המצדיקה זאת.

ברבות השנים, בנקים סירבו לפתוח חשבונות, לעיתים סגרו חשבונות קיימים, מסיבות שונות ומשונות. בית המשפט נדרש לתת על כך דעתו להשלים בפסיקה מה תיחשב סיבה מוצדקת לסרב לפתוח חשבון בנק ומה לא.

נקדים ונאמר שבמקרים רבים סירוב של בנק לפתוח חשבון אינו חוקי ולכן אם נתקלתם בסירוב כזה מומלץ לפנות ללא דיחוי אל עורך דין המתמחה בתחום הבנקאות. ערוך דין כזה ידע מה ניתן לעשות כדי לחייב את הבנק להעניק לכם שירות, אם נגרם לכם נזק כתוצאה מהסירוב הבלתי חוקי של הבנק עורך הדין ידאג שתקבלו מן הבנק פיצוי על כך.

לבנק אסור לסרב לפתוח חשבון ללקוח מוגבל

אחת הסיבות שבנקים ניסו להשתמש בה כדי להצדיק סירוב פתיחת חשבון היא שעל חשבון בנק אחר של המבקש הוטלה הגבלה, הגבלה חמורה או הגבלה מיוחדת (הלקוח מוגדר כ"לקוח מוגבל", "לקוח מוגבל חמור" או "לקוח מוגבל מיוחד"). חשבון בנק הופך מוגבל אם נמשכו ממנו במהלך תקופה בת עד 12 חודשים לפחות 10 צ'קים שנותרו ללא כיסוי.

חשוב לדעת שבשנת 2014 נכנסה לתוקפה הוראה של בנק ישראל הקובעת במפורש שתאגיד בנקאי לא יסרב לפתוח חשבן קרדיטורי ללקוח רק משום היותו לקוח מוגבל או בשל היותו מצוי בהליכי פשיטת רגל, היה בעבר מצוי בהליכים כאלה, הוטל עיקול על חשבונות בנק אחרים שלו, מתנהל בינו ובין בנק כלשהו הליך משפטי.

יש לזכור שמדובר בחשבונות שינוהלו ביתרת זכות, התנאים לסירוב להעניק אשראי הם שונים בתכלית ובכל הקשור לסירוב להעניק אשראי הבנק נהנה משיקול דעת נרחב יותר.

אנו במשרד עורכי דין רענן גל ושות' מתמחים גם בתחום דיני בנקאות. ברבות השנים סייענו ללקוחות רבים שנתקלו בסירוב בבואם לפתוח חשבון בבנק מסחרי כזה או אחר. הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה הנוגעת לסירוב של בנק לפתוח חשבון עו"ש.

סיפורי הצלחה בתחום אזרחי מסחרי

העבירו בין המלצות

צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין