צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

עיכוב יציאה מן הארץ

ישנם מקרים בהם יציאתו של אדם את הארץ עלולה לסכל הליך משפטי המתנהל כנגדו. כך למשל במקרים של חייב בתיק הוצאה לפועל או אדם הנמצא בהליכי גירושין או נתבע לשלם מזונות. במקרים כגון אלה ניתן לפנות לבית המשפט או לראש ההוצאה לפועל (בהתאם לנסיבות המקרה) ולבקש להוציא צו עיכוב יציאה מן הארץ במעמד צד אחד בלבד.

מכיוון שהוצאת צו עיכוב יציאה מן הארץ היא פגיעה אנושה בחופש התנועה, זכות יסוד בדמוקרטיה הישראלית (כמו גם בכל המדינות המפותחות בעולם), נזהר המחוקק הישראלי מאוד וקבע כללים ברורים הן לגבי הוצאת צו שכזה במסגרת הליכי הוצאה לפועל והן כאשר מדובר בצו שבקשה להוצאתו מוגשת לבית המשפט במסגרת תביעה אזרחית (לעיתים אפילו בטרם הוגשה).

טיפול בהוצאה או בביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ ראוי שימסרו לעורך דין המצוי בתחום ולו כישורי ליטיגציה והופעה בבתי משפט. לעיתים קרובות נדרשת פעולה מהירה, עניינית ויעילה כדי למנוע מחייב או מנתבע להתחמק ממשמעויות ההליך המשפטי המתנהל נגדם. מן העבר השני ישנם מי שיציאתם את הארץ נמנעת ללא הצדקה והם מבקשים לבטל את הצו בהקדם האפשרי.

עו"ד העוסק בליטיגציה ובטיפול הליכי הוצאה לפועל ידע אם ומתי ניתן להוציא או לחילופין לבקש ביטול של צו עיכוב יציאה מן הארץ. עו"ד העוסק בדיני משפחה, בתביעות אזרחיות שונות והוא מיומן בהופעה בבתי משפט וליטיגציה ידע מתי להיעזר בסעד של צו עיכוב יציאה מן הארץ וכן מתי ניתן לתקוף צו כזה ולבטלו.

עיכוב יציאה מן הארץ במסגרת הליכי הוצאה לפועל

זוכה בתיק הוצאה לפועל רשאי לבקש מראש ההוצאה לפועל להוציא צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגד החייב.

ראש ההוצאה לפועל יקבל את הבקשה אם יוכח יסוד סביר להניח שכוונת החייב לעזוב את המדינה לצמיתות או לתקופה ארוכה וכל זאת מבלי שיפרע את חובותיו או יבטיח את פירעונם בעתיד.

אם כבר ניתן צו תשלומים תתקבל בקשה להוצאת צו עיכוב יציאה מן הארץ רק אם יוכח כי היציאה עלולה לסכל את ביצוע התשלומים.

ראש ההוצאה לפועל רשאי, במקביל להוצאת צו עיכוב יציאה מן הארץ, להורות לחייב כנגדו מוצא הצו להפקיד את דרכונו. במידה והלה מסרב לעשות זאת מוסמך ראש ההוצאה לפועל להורות על מעצרו עד שיופקד דרכונו (אך לא למשך יותר משבעה ימים).

ראש ההוצאה לפועל יכול להתנות צו עיכוב יציאה מן הארץ בהפקדת ערובה כספית. אם מפקיד החייב ערובה זו יורשה לעזוב את גבולות המדינה והסכום שהופקד ישמש להבטיח החזר חובותיו.

עיכוב יציאה מן הארץ במסגרת תביעה אזרחית

שופט בערכה אזרחית , מוסמך להוציא צו עיכוב יציאה מן הארץ אם מוכח (על ידי מבקש הצו ובאמצעות ראיות מהימנות לכאורה) כי האדם שכנגדו מוצא הצו מתכוון לעזוב את המדינה לצמיתות או לתקופה ממושכת וכי כתוצאה מכך יפגע ההליך המשפטי או קיומו של פסק דין שכבר ניתן.

לפי תקנות סדר הדין האזרחי ניתן לקבל צו עיכוב יציאה מן הארץ גם בטרם הוגשה תביעה, במקרה כזה חייב מבקש הצו להגיש את תביעתו בתוך שבעה ימים ממועד מתן הצו (או עד מועד אחר שקובע בית המשפט).

חשוב לדעת כי ניתן לבקש ביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ. זאת במקרים כאשר היציאה היא למטרה מוצדקת. לעיתים קרובות יותנה ביטול הצו במתן ערובה כספית.

למשרד עו"ד רענן גל העוסק בית היתר ,בנושאי צו עיכוב יציאה מן הארץ (הוצאתם וביטולם) ,בתיקי הוצאה לפועל ובתיקי תביעות אזרחיות. נשמח לעמוד לרשותכם גם בעניין זה, פנו אלינו בכל שאלה וקבלו ייעוץ, מידע מהימן .

סיפורי הצלחה בתחום אזרחי מסחרי

העבירו בין המלצות

צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין