צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

  עריכת צוואה

  כאשר נפטר אדם אשר לא הותיר אחריו צוואה, חוק הירושה מסדיר את אופן חלוקת עזבונו בין בני משפחתו לפי עקרון "מעגלי קרבה", זוהי "הורשה על פי דין".

  רק עריכת צוואה שלא ניתן לטעון כנגד תוקפה יבטיח חלוקת העיזבון בכל דרך אחרת מזו הנ"ל, זוהי "הורשה עלפי צוואה".

  מכאן, חשיבותה של הצוואה. זהו המנגנון באמצעותו יכול אדם לקבוע מבעוד מועד מה יעשה ברכושו לאחר פטירתו.

  החוק מכיר במספר סוגי צוואות, צוואה בכתב, צוואה בעל פה ועוד. רק עו"ד המתמחה בדיני ירושה יידע לוודא כי צוואה נערכת באופן שיבטיח שתיחשב תקפה. לכל מי שמעוניין לקבוע חלוקה שונה מזו של ירושה על פי דין, חשוב מאוד להיעזר בשרותי עו"ד לענייני ירושה על מנת לערוך צוואה כשרה.

  מתי חשוב במיוחד לערוך צוואה?

  כאמור, בהיעדר צוואה תקפה תבוצע חלוקת העיזבון לפי כללי ירושה על פי דין כפי שהם מוגדרים בחוק הירושה. כפועל יוצא, בכל מקרה בו יש עניין לחלק את העיזבון באופן שונה מברירת המחדל של ירושה על פי דין הכרחי לדאוג לצוואה תקפה אשר תגדיר באופן ברור מי היורשים ומה חלקו של כל אחד מהם בעיזבון.

  כך למשל כאשר מדובר בבני זוג החיים יחד ללא שהם רשומים כנשואים או לחילופין בני זוג שנפרדו ללא שנרשמו כגרושים, הכרחי לדאוג לצוואה שלא ניתן יהיה לתקוף אותה. כך גם במקרה של מי שמעוניין למנוע מבן משפחה קרוב, שלו זכות לרשת על פי דין, לקבל חלק בעיזבון.

  לכמה זמן תקפה צוואה?

  העיקרון המנחה הוא שצוואה תקפה כל עוד לא נערכה אחרת תחתיה. כאשר מדובר בצוואה בעל פה תוקפה מוגבל עד שעורך הצוואה יוצא מכלל סכנה.

  אם נערכה צוואה חדשה, אך מסתבר שזו אינה תקפה תיוותר בעינה הצוואה הקודמת. לעיתים, צוואה הופכת ריקה מתוכן בשל שינויים מרחיקי לכת שהתרחשו מאז שנערכה, למשל כשנכסים שפורטו בצוואה לא נמצאים עוד בבעלותו של המנוח.

  לאור האמור לעיל, מרגע שנערכה צוואה שתוקפה מובטח אין צורך "לחדש" אותה. צוואה חדשה נחוצה רק כאשר מעוניין עורך הצוואה לשנות את אופן חלוקת עיזבונו או שחלו שינויים מהותיים כגון מוות של אחד היורשים, תוספת של נכסים חדשים, אבדן נכסים שנכללו בצוואה וכו'. פעמים רבות לא צריך לערוך צוואה חדשה אלא מספיק עדכון של הצוואה הקיימת.

  היערכות לעריכת צוואה

  כדי לערוך צוואה יעילה שלא ניתן יהיה לערער על תוקפה, חשוב להיערך כראוי לקראת ניסוחה וחתימתה.

  סוג הצוואה הנפוץ ביותר הוא צוואה בפני עדים. לפיכך, יש לבחור עדים ולקבוע מקום משמורת הצוואה כך שדבר קיומה לא יעלם מן העין בבוא העת להוציאה אל הפועל. לעיתים, תידרש הוספת מסמכים רלוונטיים כגון אישורים רפואיים.

  משרד עו"ד רענן גל ושו"ת מתמחים בדיני ירושה ובכלל זה עריכת צוואות, הגנה על תוקפן או ערעור עליו. אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה בנושא זה, נוכל לייעץ, לספק מידע מהימן ובמידת הצורך להעניק גם לכם שירותים משפטיים המקצועיים והמסורים ביותר.

  צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

   קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין