צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

ערעור החלטת בנק להטיל הגבלת חשבון

הגבלת חשבונות בנק הפכה מכת מדינה בישראל מאז הוקשחו עמדות בנק ישראל והבנקים המסחריים בכל הקשור לכתיבת צ'קים ללא כיסוי, הקשחה שמקורה במדיניות הממשלה להיאבק בתופעת ניהול חשבונות הבנק בגירעון (מינוס) גדול מן המסגרת שהוגדרה בחשבון.

כידוע, להגבלת חשבון הבנק משמעויות מרחיקות לכת בטווח הקצר והארוך. בין אם מדובר בחשבון של אדם פרטי או בחשבון של בית עסק, הגבלת החשבון יוצרת בעיה להמשיך להתנהל פיננסית, כך למשל אדם שחשבון הבנק שלו הוגבל יתקשה לקבל אשראי או לקחת משכנתא, עסק בעל חשבון מוגבל יתקשה לשלם לספקים כאשר אלה מצידם מודעים להגבלה (יש גישה חופשית למאגר נתונים המנוהל על ידי בנק ישראל אודות חשבונות בנק מוגבלים), ולמעשה הדרך מהטלת הגבלה על חשבון הבנק (לא כל שכן הגבלה חמורה) ועד לפנייה להליכי פשיטת רגל היא קצרה למדי.

עילות לערעור שניתן להגיש בתוך 15 יום מקבלת ההתראה

מי שמקבלים התראה על כך שחשבון הבנק שלהם עומד להפוך מוגבל יכולים, בתוך פרק זמן של 15 יום, להגיש ערעור על החלטת הבנק. אם מתקבל ערעורם, האיום בהטלת ההגבלה יוסר עוד לפני שזו נכנסה לתוקף.

חשוב מאוד לנצל כל אפשרות למנוע כך את הטלת ההגבלה, פנייה ללא דיחוי אל עורך דין המתמחה בטיפול בחשבונות בנקים מוגבלים תבטיח מיצוי הדרכים למניעת ההגבלה מלכתחילה או להסרתה המהירה במידה וכבר נכנסה לתוקפה.

בעבר, עמדו ללקוח שלוש עילות לערעור על החלטת הבנק להטיל הגבלה על חשבונו, לאחר מבצע עופרת יצוקה בשנת 2008 נוספו להן שתי עילות נוספות. שלוש העילות המקוריות הן "טעות" (הבנק ממשיך לסרב לכבד צ'קים "מכוח האינרציה" ולאחר שכבר אין חריגה מהמסגרת בחשבון), עיקול החשבון (צ'ק שנמשך לפני שהבנק קיבל הודעה על עיקול החשבון ולכן לא ניתן היה לפרוע אותו במשך 60 יום), "יסוד סביר להניח שהצ'ק יכובד" (למשל כאשר הלקוח קיבל הבטחה בעל-פה בעניין זה ממנהל הסניף).

שתי העילות שנוספו לאחר מבצע "עופרת יצוקה" הן "שעת חרום" (כך למשל במהלך מבצע "צוק איתן" קיבלו בנקים מסחריים הוראה לא לסרב לכבד צ'קים לאנשים פרטיים ולעסקים המצויים ברדיוס של 40 קילומטרים מעזה) ו"פגיעה כתוצאה ממעשה איבה" (למשל כאשר אדם אושפז מכיוון שנפצע בפיגוע ולא יכול היה לטפל בחשבונו).

משרד עורכי דין רענן גל ושות' מתמחה בדיני בנקאות. אנו נדע לנצל כל דרך למנוע מימוש האיום להטיל הגבלה על חשבון הבנק שלכם כמו גם להסיר הגבלה כזו אם כבר הוטלה.

סיפורי הצלחה בתחום חשבון מוגבל

העבירו בין המלצות

צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין