צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

צו הרחקה

צו הרחקה נועד לספק הגנה למי שעלולים להיפגע ממעשי אלימות מצד בן משפחה.

ברוב המקרים, מבקשת אישה צו הרחקה כנגד בעלה בשל התנהגות אלימה כלפיה או כלפי ילדיהם. במקרים אחרים, מבוקשים צווי הרחקה כנגד בני משפחה אחרים כגון דודים, אחיינים, אחים, סבים וכו', רק במקרים נדירים מבוקש צו הרחקה כנגד אישה.

צו הרחקה פוגע בחופש התנועה של מי שנגדו מוצא הצו מסיבה זו ייעתר בית המשפט לבקשה להוציא צו הרחקה רק במקרים בהם ישתכנע כי אם לא יינתן הצו יש חשש סביר שתיפגע זכות יסודית עוד יותר כגון זכותו של אדם לשלמות גופו. אם אין מדובר במצב של סכנה מיידית לאלימות מוחשית, נטייתם של שופטים היא להזהיר תחילה את מי שכנגדו מבוקש הצו.

מתי יינתן צו הרחקה?

כאמור, צו הרחקה תפקידו לספק הגנה למי שעלולים ליפול קורבן למעשי אלימות מצד בן משפחה. צווים אלה, בדומה לצו הגנה, ניתנים מכוח החוק למניעת אלימות במשפחה.

קורה שבקשות להוצאת צו הרחקה מוגשות לא בשל צורך אמיתי אלא כאמצעי לחץ בעת סכסוך, למשל לקראת פתיחה בהליכי גירושין. מסיבה זו חייב מבקש הצו להראות שמתקיימים התנאים הקבועים בחוק:

  • סכנה ברורה ומוחשית.
  • מעשי אלימות בעלי אופי חמור במיוחד.
  • מעשי האלימות בוצעו בנסיבות המצדיקות מתן צו הרחקה. למשל לא בעת ויכוחים שהצד הנפגע יכול היה למנוע התדרדרותם לאלימות.
  • רק במקרים חריגים יוצא צו הרחקה במקרים של אלימות נפשית (אלימות מילולית ורוחנית ואינה כוללת פגיעה בגוף).

צו הרחקה ניתן תמיד לתקופה קצובה, במהלך תקופה זו יש ציפייה מצד בית המשפט שיעשו מאמצים למציאת פתרון קבע. בדרך כלל יהיו מעורבים בתהליך גורמים מקצועיים כגון פקידי סעד, מגשרים ויועצי נישואין.

גם פתיחה בהליכי גירושין היא צעד הנחשב לכזה המכוון לפתור את בעיית האלימות בגינה הוצא צו ההרחקה.

מידת הסכנה והשפעתה על נכונות בית המשפט להוציא צו הרחקה

לשירותי הרווחה בישראל, שיטה לדירוג מידת הסכנה הנובעת מהסיכוי לאלימות מצד בן משפחה. מכיוון שבמקרים רבים יהיו גורמי רווחה מעורבים עוד לפני שמוגשת בקשה למתו צו הרחקה הרי שבית המשפט יבקש לדעת מה הערכתם זו.

הערכת מידת הסיכון לפגיעה מאלימות מצד בן משפחה נקבעת לפי סולם בן ארבע שלבים:

  • רמת סיכון גבוהה תחייב הרחקה אל מחוץ לעיר/ליישוב, איסור נשיאת נשק ופניה לטיפול.
  • אם נקבעת רמת סיכון בינונית יוצא צו מבית המגורים, איסור נשיאת נשק ופניה לטיפול.
  • אם רמת הסיכון נמוכה לא יינתן צו הרחקה אולם תיאסר נשיאת נשק ותידרש פניה לטיפול.
  • אם יקבעו גורמי הרווחה כי אין סיכון לא ינקטו כל פעולות.

פקידי הסעד נעזרים בפרמטרים שונים לרבוע באיזו רמת סיכון מדובר. כך למשל יתחשבו בתדירות מעשי האלימות, חומרתם, נסיבות התרחשותם, הכרת התוקף בחומרת מעשיו, מידת התאמתו של התוקף לטיפול, התמכרויות ועוד.

משרד עו"ד רענן גל ושו"ת מתמחים בדיני משפחה. לנו ניסיון רב גם בטיפול בתיקים בהם מעורבת הייתה בקשה להוצאת צו הרחקה. הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה גם בנושא זה, נוכל לייעץ, לסייע כמיטב יכולתנו ובמידת הצורך להעניק גם לכם ליווי משפטי מסור ואיכותי.

צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין