צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

  צו ירושה

  חלוקת עיזבונו של אדם שנפטר נעשית או לפי צוואה תקפה שהותיר אחריו או, בהיעדר צוואה כזו, לפי הכללים שנקבעו בחוק הירושה – "ירושה עלפי דין".

  במקרה של ירושה על פי דין, כדי לבצע את חלוקת העיזבון בפועל יש לקבל מן הרשם לענייני ירושה צו הצהרתי (דקלרטיבי) המפרט מי היורשים ומה חלקו של כל אחד מהם בעיזבון, צו זה מכונה "צו ירושה".

  לכאורה, ההליך לקבלת צו ירושה הוא מנהלי בעיקרו, מול רשויות כגון לשכת הרשם ובית הדין הרבני (המוסמך גם הוא להוציא צו ירושה). פנייה לבית המשפט לענייני משפחה נדרשת רק אם מתגלעות אי הסכמות בין היורשים המיועדים. למרות זאת מומלץ מאוד לפנות לעורך דין המתמחה בדיני ירושה כדי שהליך הוצאת צו ירושה יבוצע באופן מקצועי, יעיל וללא תקלות.

  אין צורך בפירוט כל שנכלל בעיזבון

  בעת שפונים אל הרשם לענייני ירושה כדי לקבל צו ירושה, אין צורך לפרט מה בדיוק כולל העיזבון.

  זאת מפני שצו ירושה הוא צו הצהרתי ומטרתו אך ורק להורות למי הזכויות בעיזבון ומה יהיה חלקו בעיזבון של כל אחד מהיורשים. צו ירושה מורה לרשויות ולצדדים שלישיים המחזיקים בנכסי העיזבון (כגון בנקים או חברות ביטוח) למי יש להעביר את הזכויות בעיזבון.

  כל שיפורט בצו הירושה הוא מתי והיכן נפטר המוריש, מי הם יורשיו ומה חלקו של כל אחד מהם בעיזבון.

  איך מגישים בקשה לקבלת צו ירושה?

  את הבקשה לקבל צו ירושה מגישים לרשם לענייני ירושות הממונה על אזור מגוריו של המנוח.

  לבקשה, יש לצרף מסמכים כגון תעודת פטירה ורישומי משרד הפנים המעידים על קרבה משפחתית. הגשת בקשה לקבלת צו ירושה כרוכה בתשלום אגרה (כ-500 שח נכון לתחילת שנת 2013).

  התנגדות לצו ירושה

  עם הגשת בקשה לצו ירושה, מפורסמת ידיעה בעניין זה בעיתון יומי וברשומות (האמצעי הרשמי של הרשויות למסור מידע לציבור, כיום הגישה לפרסומי הרשומות אפשרית גם דרך האינטרנט).

  פרסום זה נועד ליידע את כל מי שעשויה להיות לו נגיעה לעניין שהוגשה בקשה כזו כדי שיוכלו להתנגד להוצאת צו ירושה אם יבחרו לעשות כן.

  התנגדות להוצאת צו ירושה יש להגיש בתוך 14 יום (ממועד הפרסום ברשומות בדבר הגשת הבקשה לקבלת צו ירושה), ההתנגדות מוגשת ללשכת רשם הירושות.

  במקביל לפרסום הנ"ל, מועבר עותק מן הבקשה לקבל צו ירושה אל לשכת היועמ"ש (היועץ המשפטי לממשלה) ולאפוטרופוס הכללי כדי שגם גופים אלה יוכלו להתנגד, אם ימצאו לנכון, להוצאת צו ירושה.

  אם מנוהל הליך הוצאת צו ירושה באופן יעיל ומקצועי יחלפו כ-40 יום מרגע הגשת הבקשה לרשם הירושות ועד לקבלת צו ירושה, זאת כמובן אם לא הוגשה התנגדות לבקשה. אם מתברר שיש התנגדות כזו על פי רוב יידרש ניהול הליך בבית המשפט לענייני משפחה כדי ליישב את המחלוקות ולקבל פסק דין הצהרתי.

  משרד עו"ד רענן גל ושו"ת מתמחים בדיני ירושה, נשמח לענות לשאלות, לייעץ ובמידת הצורך לטפל עבורכם באופן המקצועי ביותר בהוצאת צו ירושה.

  צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

   קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין