צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

צו מניעה להגבלת חשבון

להגבלת חשבון בנק, עשויות להיות משמעויות מרחיקות לכת. הגבלת חשבון עלולה אפילו להביא עסק, או אדם פרטי, לכדי פשיטת רגל. 

משרד עורכי דין רענן גל ושות' מומחים בנושא טיפול בהגבלת חשבון בנק. כתבנו מאמר כדי להביא לכם מידע על האפשרות להשיג צו מניעה להגבלת חשבון.

צו מניעה להגבלת חשבון

מאז שנת 2007, אנו עדים להקשחה גוברת והולכת של מדיניות הבנקים בכל הנוגע למתן אשראי ללקוחותיהם. הסיבות המרכזיות להקשחת עמדות זו הן תקנות של בנק ישראל בדבר הגבלת מסגרת האשראי וגלי מיתון כלכלי הפוקדים את העולם בכלל ומשפיעים גם על הכלכלה בארצנו.

הקושי לחרוג ממסגרת האשראי שנקבעה בחשבון הבנק, בין אם מדובר בחשבון עסקי או פרטי, פירושו סיכוי גובר להגיע למצב של חשבון מוגבל.

השלכותיו האפשריות של חשבון מוגבל הן מרחיקות לכת ועלולות לגרום לקשיים חמורים בתפקודו השוטף של עסק, לפתיחת תיקים בהוצאה לפועל ואפילו עד כדי פשיטת רגל אישית או עסקית.

לאור ההשלכות, כבדות המשקל הנ"ל חשוב לדעת כי לעיתים קרובות ניתן לפעול כנגד הכרזה על חשבון מוגבל, לעצור מבעוד מועד את הבנק מביצוע צעד כזה או, אם כבר בוצע, לקבל מבית המשפט צו מניעה להגבלת חשבון אשר יחייב את הבנק להסיר את ההגבלה.

במאמר זה, נפרט על דרכים אפשריות לקבלת צו מניעה להגבלת חשבון.

מהו חשבון מוגבל?

כאשר במהלך 12 חודשים נרשמו למשיכה מחשבון הבנק עשרה צ'קים (לפחות) אותם לא יכול היה הבנק לכבד (מפאת חריגה אסורה ממסגרת האשראי בחשבון), מחויב הבנק לסווגו כחשבון מוגבל.

הודעה בעניין זה תשלח לבעל החשבון / למיופה כוח בחשבון / למורשה החתימה בחשבון (כאשר מדובר בחברה).

ההגבלה תכנס לתוקפה מן המועד שציין הבנק בהודעתו (לא פחות מ 15 יום מרגע שליחת ההודעה) ותימשך על פי רוב שנה אחת (יותר רק במקרים של חשבון מוגבל בנסיבות מחמירות או חשבון מוגבל מיוחד).

משמעויותיו של חשבון מוגבל

חשבון מוגבל מערים קשיים רבים על בעליו. הגבלת החשבון מבשרת על הקשחת עמדות הבנק כלפי בעלי החשבון ולהביא לביטול מסגרות אשראי, דרישה לפירעון מיידי של הלוואות ועוד. אך לחשבון מוגבל משמעויות החורגות מן ההתנהלות אל מול הבנק.

הבנק מחויב לדווח על הגבלת חשבון לבנק ישראל אשר בתורו הופך מידע זה נגיש לכלל הציבור. לפיכך, חשבון מוגבל פירושו פגיעה במוניטין על כל המשתמע ממנה. מסיבה זו עשויות להיות לחשבון בנק מוגבל השלכות ארוכות טווח שיורגשו גם לאחר תום תקופות ההגבלה.

כיצד לפעול כנגד הגבלת חשבון בנק?

חשוב לזכור כי חשבון מוגבל פירושו בעיקר איסור משיכת צ'קים מחשבון זה ואיסור לפתוח חשבון צ'קים נוסף (באותו בנק או בכל בנק אחר). עם זאת, אין מניעה להמשיך לפעול בחשבון בכל דרך אחרת כגון משיכת כסף מזומן ותשלום בכרטיס אשראי. כמו כן יכול בעל חשבון מוגבל להמשיך ולרשום צ'קים מחשבונות אחרים בבעלותו.

ברגע שנוכח בעל חשבון בנק כי במהלך החודשים האחרונים חזרו כבר חמישה צ'קים שרשם, מומלץ שיפנה מייד לעו"ד המתמחה בדיני בנקאות. זאת על מנת לאפשר מיצוי כל אפשרות למניעת הגבלת החשבון או לפחות להיערך באופן המיטבי להמשך התנהלות כלכלית בתוך תקופת ההגבלה או עד שיתקבל צו מניעה להגבלת חשבון.

עילות לקבלת צו מניעה להגבלת חשבון בנק

החוק מסדיר הליך ערעור אותו יכול ליזום בעל חשבון מוגבל.

הערעור מוגש לבית משפט השלום וזה מוסמך לתת, בנסיבות המתאימות, צו מניעה להגבלת חשבון בנק. צו כזה מחייב את הבנק להימנע מהגבלת החשבון, אם טרם נכנסה ההגבלה לתוקפה, או להסיר את ההגבלה לפחות באופן זמני עד שיתבררו נקודות מסוימות בדיונים נוספים בפני בית המשפט (הליך שעשוי לקחת חודשים).

על פי רוב, תבוסס בקשה למתן צו מניעה להגבלת חשבון על דרישה לגרוע מרשימת הצ'קים שחזרו ובגינם מוגבל החשבון. עילות אפשריות עשויות לקום כאשר הבנק טעה בסירובו לפרוע צ'ק, בנסיבות מסוימות כאשר מדובר בחשבון מעוקל, כאשר בעל החשבון רשאי היה להניח שהבנק יכבד את הצ'ק (למשל לאור הבטחה שקיבל ממנהל הסניף), כאשר בעל החשבון לא יכול היה לטפל בענייניו (למשל בגלל פציעה חמורה ופתאומית) ועוד.

עו"ד המתמחה בתחום דיני הבנקאות ידע לבדוק אם קיימת עילה המאפשרת הגשת בקשה למתן צו מניעה להגבלת חשבון. כדי לאפשר לעורך הדין למצות כל אפשרות ולמזער ככל הניתן את הנזק שעשוי לגרום חשבון מוגבל, מומלץ לפנות לייעוץ מיד כשמתעורר חשש שהבנק יבקש להגביל את חשבוננו.

צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין