צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

שמירת זכויות

לעיתים, קיים חשש שבמהלך התקופה בה מתברר שנישואים עולים על שרטון ועד שמסתיימים הליכי הגירושין יעשה אחד הצדדים מהלכים לשיפור מעמדו מול בן הזוג השני, בעיקר בכל הנוגע לחלוקת הרכוש המשותף, גובה דמי מזונות ועוד עניינים כספים.

הגנה מפני מהלכים חד צדדיים שכאלה ניתן לקבל באמצעות תביעה לשמירת זכויות. תביעה שכזו מטרתה לסכל פעולות שקיים חשש שיבצע אחד הצדדים ואשר יפגעו בזכויות המוקנות לבן הזוג השני מכוח הסכם ממון או (בהיעדר הסכם כזה) לפי הסדר איזון המשאבים המוגדר בחוק יחסי ממון.

הסעדים שניתן לבקש בתביעה לשמירת זכויות

כדי להשיג שמירה על זכויות שעלולות להיפגע כתוצאה ממהלכים חד צדדיים שיבצע בן זוג ניתן לבקש מבית המשפט לענייני משפחה, או מבית הדין הרבני, מספר סעדים.

כך למשל ניתן לבקש פסק דין הצהרתי אשר בו מפורטות הזכויות שיש לכל אחד מבני הזוג ברכושם המשותף. עוד יכול בית המשפט/בית הדין לחייב את בן הזוג (שכנגדו מוגשת התביעה לשמירת זכויות) לדווח לבן הזוג השני על כל פעולה שהוא מתכוון לבצע ברכוש המשותף.

סעד אפשרי נוסף הוא לחייב את בן הזוג להפקיד עירבון, לפרט פעולות שיחייבו הסכמת שני הצדדים, וכן להורות על רישום הערות אזהרה בפנקסים בהם מתנהלים רישומי זכויות בנכסים (למשל אצל רשם המקרקעין).

כדי להיות בטוחים שנעשים כל הצעדים האפשריים לשמירה על זכויותיכם, הכרחי לפנות לעו"ד לענייני משפחה אשר לו ניסיון מוכח בטיפול בתביעות שכאלה.

צד נפגע וצד פוגע

עדיין ברוב המקרים של תביעות לשמירת זכויות הצד הפוגע הוא הגבר והאישה היא שנזקקת להגנה מפני פעולותיו המכוונות לפגוע בזכויותיה ברכושם המשותף. הסיבה לכך היא שעדיין לגברים יש בדרך כלל שליטה רבה יותר על ענייני הרכוש והכספים.

ישנן סיבות חברתיות לכך שלגברים יתרון בתחומים הפיננסיים של המשפחה. אחת מהן היא שבדרך כלל הגבר משתכר יותר מבת זוגתו.

שימור הזכויות

כאמור, התקופה שקודמת לקבלת הגט וסיום הליכי הגירושין מאופיינת במתח רב שחלקו נובע מן החשש שבן הזוג יבצע מני פעולות שירעו את מצבו של בן הזוג השני.

מעיני המחוקק הישראלי, לא נעלם הקושי שחווים בני זוג בתקופה זו. כדי לאפשר לצד העלול להיפגע מפעולות של בן זוגו להתגונן ולשמור על זכויותיו ניתנה האפשרות להגיש תביעה לשמירת זכויות.

תביעה לשמירת זכויות מוגשת מכוח חוק יחסי ממון. התביעה נועדה למנוע מבן זוג לפעול להחלשת מעמדו של בן הזוג השני בתקופה הקודמת לבירור ענייניהם במסגרת הליכי גירושין.

רק עו"ד לענייני משפחה ידע אם ומתי כדאי להגיש תביעה לשמירת זכויות וכן לאיזו ערכאה עדיף לפנות.

משרד עו"ד רענו גל ושו"ת מתמחים בדיני משפחה. לנו ניסיון רב גם בניהול תביעות שמירת זכויות. אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה גם בתחום זה, נשמח לסייע בייעוץ ומידע. במידת הצורך תוכלו לקבל מאיתנו ייצוג משפטי מסור ואיכותי.

צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין