צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

תביעה בסדר דין מקוצר

מומחה להגשת תביעה בסדר דין מקוצר – עו"ד רענן גל:

תביעה בסדר דין מקוצר נועדה לספק מענה למי שמבוצעת כנגדו עוולה המצדיקה התערבות מהירה שכן בירור בהליך משפטי ארוך יגרום בהכרח לפגיעה בהיקף גדול או שהפיצוי לו יזכו התובעים בסוף ההליך אינו מצדיק את הטרחה הרבה הכרוכה בניהול הליך כזה.

כך למשל תיתכן הגשת תביעה בסדר דין מקוצר במקרים מסוימים של בהם אין מכבדים חוזה, כאשר לא משלמים כספים המגיעים על פי חוק, תביעה לפינוי מקרקעין (למשל פינוי פולש מדירה או שוכר שאינו מפנה את הדירה בתום החוזה) ועוד.

בנקים נוטים להגיש תביעות בסדר דין מקוצר כנגד לקוחות החייבים להם כספים, מי שהוגשה כנגדו תביעה כזו חשוב שיפנה לעו"ד המתמחה בהתגוננות מפני תביעות בסדר דין מקוצר.

יתרון לתובע בסדר דין מקוצר

תביעה בסדר דין מקוצר מעניקה יתרון לתובע מפני שהנתבע אינו ראשי באופן אוטומטי, כפי שבתביעות בסדר דין רגיל, להגיש כתב הגנה אלא חייב תחילה להגיש בקשה בעניין לבית המשפט ולקבל ממנו רשות להתגונן.

מובן שלא תמיד ראוי שהתובע יזכה ליתרון כזה ולכן החוק מגביל את סוגי התביעות שניתן להגיש בסדר דין מקוצר. תנאי ראשון הוא שתביעה בסדר דין מקוצר תהיה על סכום קצוב דהינו סכום שקביעתו כורכה בחישוב מתמטי גרידא ואינו דורש הערכה או שומה. בנוסף לתנאי זה קיימת רשימה סגורה של סוגי תביעות שיש אפשרות להגיש בסדר דין מקוצר.

איך מגישים תביעה בסדר דין מקוצר ואיך מתגוננים מפניה?

אם מתקיימים התנאים שתוארו לעיל כך שיש אפשרות להגיש תביעה בסדר דין מקוצר תוגש תביעה רגילה לבית המשפט אלא שבכתב התביעה יופיעו בכותרת המילים "סדר דין מקוצר". לכתב תביעה כזה יש לצרף את כל המסמכים המהווים ראיות התומכות בעמדת התובע.

כאשר מוגשת כנגד אדם תביעה בסדר דין מקוצר הוא יכול להגיש בתוך שלושים יום (מן המועד שקיבל לידיו את כתב התביעה) בקשת רשות להתגונן. לבקשה יש לצרף תצהיר שיהווה את כתב ההגנה אם יקבל בית המשפט בקשתו זו של הנתבע.

נתבע בסדר דין מקוצר יכול להגיש "בקשה למחיקת כותרת" בה הוא טוען שאין מקום לדון בתביעה שהוגשה נגדו במסגרת הליך בסדר דין מקוצר. אם יקבל בית המשפט בקשה כזו התביעה תועבר להתדיינות בסדר דין רגיל.

תביעות בסדר דין מקוצר שמקורה הליכים בהוצאה לפועל

סוג מוכר של תביעות בסדר דין מקוצר מקורן בהלכים שהחלו בהוצאה לפועל.

כאשר נפתח כנגד אדם תיק בהוצאה לפועל יכול הוא להגיש התנגדות בה הוא טוען שאין מקום לטפל בעניין באופן כזה (במסגרת הליך בהוצאה לפועל). אם מקבל ראש ההוצאה לפועל התנגדות כזו של החייב תועבר התביעה להתדיינות בבית המשפט בסדר דין מקוצר. משרד עו"ד רענן גל ושו"ת הינו בעל מומחיות מיוחדת בהופעה בבית המשפט וליטיגציה, צברנו ניסיון רב בהגשת תביעות בסדר דין מקוצר ובהתגוננות מפני תביעות כאלה. קצרנו הצלחות של ממש בחלוף השנים בתביעות סד"מ ודומיהן ונשמח לסייע ככל שנוכל בייעוץ ומידע, במידת הצורך תוכלו גם אתם לקבל מאיתנו ליווי משפטי מסור וברמה הגבוהה ביותר.

סיפורי הצלחה בתחום אזרחי מסחרי

העבירו בין המלצות

צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין