צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

תביעה כספית נגד המדינה

כאזרחי המדינה, אנו תלויים בשלל דרכים במנגנונים הפועלים מטעם רשויות המדינה. לא פעם נגרמים נזקים לאנשים פרטיים ולחברות כתוצאה מטיפול כושל של רשות כזו או אחרת בעניינם. בעבר, הגישה הרווחת במערכת המשפט הייתה לצמצם עד כמה שניתן את האפשרות לתבוע פיצוי מן המדינה במקרים כאלה, אולם עם השנים הורחבה היריעה וכדאי מאוד לדעת שכיום המדינה נתפסת כאחראית למעשים או מחדלים אשר גרמו נזק לאזרחים או תאגידים למיניהם. עורך דין המתמחה בדין האזרחי ובמשפט מנהלי יידע לקבוע אם יש מקום להגיש תביעה כספית נגד המדינה בנסיבות מקרה מסוים.

תביעה נזיקית לכל דבר

מי שמצא עצמו נפגע מפעולות או מחדלים (הימנעות מפעולה) של רשות או בעל תפקיד במנגנון ממשל כזה או אחר טוב, יעשה אם יפנה ללא דיחוי אל עורך דין אשר לו ניסיון מוכח בניהול תביעות כספיות נגד המדינה.

ייצוג על ידי עורך דין המתמחה בטיפול בתביעות כאלה הוא הכרחי, זאת למרות שההליכים יתנהלו באופן זהה לתביעה אזרחית רגילה, דהיינו הליך בו הנתבעים הם אזרחים פרטיים או גופים שאינם ממשלתיים (חברה בע"מ למשל).

ישנם הבדלים גדולים בין תביעות נזיקיות רגילות לבין כאלה המוגשות כנגד המדינה, כך למשל העובדה שלמדינה מערך שלם של פרקליטים איכותיים ומנוסים. חוץ מכוח האדם למדינה משאבים כמעט בלתי מוגבלים ובוודאי גדולים בהרבה מאלה של התובע.

חשוב לדעת כי למרות הפער העצום בין היכולת של המדינה להתמודד משפטית לעומת זו של מי שבוחר לתבוע את המדינה ניתן בהחלט לזכות בהליך כזה אם מצליחים להוכיח שמדובר בפעולה או מחדל רשלניים אשר גרמו לתובע נזק.

עצם העובדה שנגרם נזק אינה מבטיחה זכייה בתביעה 

חשוב לדעת כי לא בכל מקרה בו גורמת המדינה לנזק לאזרח פרטי או לגוף כלשהו ניתן לחייב אותה לשלם פיצויים. כדי לזכות בתביעה כספית כנגד המדינה יש להוכיח שמדובר ברשלנות במובן המשפטי.

בית המשפט יכיר בדרך התנהלות מסוימת כרשלנית אם יש מקום לצפות שבעל מקצוע סביר היה בוחר להתנהל אחרת בנסיבות דומות ובה בעת שעל הגורם הרשלן היה לדעת כי האופן בו הוא פועל עלול לגרום לנזק.

ניתן להפריד תביעות נגד המדינה לשתיים, כאלה בהם המדינה פעלה באופן הדומה לגוף פרטי וכאלה בהם המדינה פעלה כגוף שלטוני.

מקרה לדוגמא מן הסוג הראשון (תביעה הדומה לכזו שהייתה מוגשת נגד אדם או גוף פרטי) הוא כזה בו נגרם נזק למי שהשתמשו במתקן ספורט כזה או אחר שהמדינה מפעילה בשל התנהלות רשלנית של האחראים על המתקן מטעם המדינה. במקרה כזה יש סיכוי גבוה שניתן לתבוע את המדינה בתביעה נזיקית ולקבל פיצוי הולם בגין הנזק.

מקרה לדוגמא מן הסוג השני (המדינה פועלת כגון שלטוני) עשוי להיות כזה בו שגיאות של רשות המיסים גרמו להטלת שומת מס גדולה מזו שהיה מקום לדרוש ובגלל הטעות נקלע הנישום לקשיים כלכליים ונגרמו לו נזקים כבדים. במקרים כאלה קשה יותר להוכיח שהמדינה התנהלה באופן רשלני המאפשר לחייב אותה בתשלום פיצויים. עורך דין המתמחה בתביעות כנגד המדינה ידע לקבוע אם ניתן לזכות בתביעה נזיקית כנגד המדינה ומה צריך לעשות כדי לממש אפשרות זו.

כל גוף שלטוני חשוף לתביעות

חשוב לדעת כי כיום ניתן לתבוע לדין כמעט כל אדם או גוף הפועלים מטעם המדינה. כך למשל ישנם מי שזכו בתביעות כנגד המשטרהרשויות מוניציפאליות (למשל, מי שנפל לבור שהרשות אמורה הייתה לטפל בו), אפילו תביעות כנגד הצבא ומשרד הביטחון, מוסדות רפואיים, ממשלתיים ועוד.

במקרים מפורסמים, פסק בית המשפט סכומי פיצוי גבוהים שעל המדינה לשלם למי שנפגעו כתוצאה מפעולה לא ראויה של המשטרה, אי מניעת רצח של אישה בידי בעלה למשל. כדי לזכות בתביעה כספית כנגד המדינה יש לפעול בנחישות ובאופן המקצועי ביותר, רק כך ניתן להתמודד בהצלחה מול מחלקות משפטיות עתירות משאבים.

משרד עורכי דין רענן גל ושות' הינו בעל מומחיות מיוחדת בדין האזרי ובתביעות כספיות-אזרחיות שונות, צברנו ניסיון רב והצלחות מוכחות בהגשת תביעות כספיות כנגד המדינה. אם יש לכם סיבה לחשוב שמגיעים לכם פיצויים מן המדינה, אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו, נשמח לשמוע את פרטי המקרה, לייעץ, להעריך את הסיכוי לזכות בתביעה ולהעניק גם לכם ייצוג משפטי מן הרמה המתקדמת ביותר. 

סיפורי הצלחה בתחום אזרחי מסחרי

העבירו בין המלצות

צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין