צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

תביעה לאכיפת הסכם

אי עמידה בהתחייבויות שנטל על עצמו אדם בעת שנקשר בהסכם עם אדם אחר עשויה להיות בעל משמעות מרחיקת לכת למי שנמצא בצידו השני של ההסכם וראשי היה להסתמך על כך שמפר ההסכם יקיים את חלקו בו.

במסגרת דיני חוזים, נקבעו שלושה סעדים שיכול נפגע מאי קיום הסכם לבקש, הסעד הראשון הוא אכיפת קיום החוזה, אפשרות נוספת היא תביעה לביטול החוזה, והסעד השלישי, אשר יכול לעמוד בפני עצמו או להשלים מי משני הסעדים שכבר הוזכרו, הוא דרישה לפיצוי בגין נזק שנגרם כתוצאה מאי עמידה בתנאי ההסכם.

סוגי הסכמים שאת אכיפתם ניתן לתבוע

למעשה, ניתן לתבוע אכיפת כל סוג של הסכם, כל זאת במידה ומתקיימים התנאים הנדרשים כדי שיתקבל סעד זה.

כך למשל פעמים רבות נאלצים מי שהינם צד להסכם גירושין לתבוע אכיפת ההסכם כאשר הגרוש אינו מקיים את חלקו בו (למשל אינו משלם מזונות כפי שנקבע או אינו עושה את חלקו כדי לאפשר הסדרי הראיה שסוכם עליהם).

הסכמים אופייניים נוספים שהינם נשואי תביעות לאכיפת הסכם הם הסכם מכר מקרקעין, הסכם יחסי ממון, מיני חוזים לשיתוף פעולה עסקי ועוד.

סייגים לאכיפת הסכם

ישנם סייגים שונים (שנקבעו בחוק ובפסיקה) אשר מונעים קבלת תביעה לאכיפת הסכם. כך למשל לא ייאכף קיומו של חוזה אשר אינו בר ביצוע או כאשר קיום ההסכם ידרוש מידה בלתי סבירה של פיקוח.

עילה רחבה מאוד העשויה למנוע אכיפת הסכם היא זו הקובעת שלא ייאכף חוזה כאשר אכיפה כזו "אינה צודקת". בסמכותו של בית המשפט לקבוע, עלפי שיקול דעתו, כי בנסיבות העניין אכיפתו של הסכם אינה צודקת משום שאין בה איזון נאות של האינטרסים של שני הצדדים.

מקרים נוספים בהם לא תתקבל תביעה לאכיפת הסכם הם כאשר ההסכם לא נערך באופן המאפשר לדעת בבירור מה מתחייב כל צד לעשות וכן כאשר אכיפת ההסכם נוגדת את האינטרס הציבורי.

ייצוג בתביעות לאכיפת הסכם

מטבע הדברים שתביעות לאכיפת הסכם יתבררו בין כתלי בית המשפט ולא ניתן יהיה להגיע לפשרות ללא צורך בדיונים. כל זאת מכיוון שהנסיבות שהובילו לתביעה הן מחלוקת בדבר קיום התחייבויות שכבר הסכימו עליהם הצדדים בעבר.

עובדה זו מחייבת עורכי דין המתמחים בניהול תביעות לאכיפת הסכם לרכוש כישורי הופעה בבתי משפט וליטיגציה. לא כל עו"ד הינו בעל התכונות, הטכניקה הנלמדת והניסיון לספק ייצוג משפטי איכותי גם כשזה כולל הצגת טענות בפני בית המשפט תוך התמודדות עם עורכי דין המייצגים את הצד שמנגד.

משרד עו"ד רענן גל ושות' מתמחה בניהול תביעות לאכיפת הסכם. על רצף השנים צברנו ניסיון רב והישגים מוכחים בייצוג תובעים ונתבעים בהליכים כאלה.

סיפורי הצלחה בתחום אזרחי מסחרי

העבירו בין המלצות

צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין