צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

תביעה לכתובה

כתובה היא מסמך עליו חותמים בני זוג במעמד נישואיהם. תביעה לכתובה מוגשת לבית הדין הרבני היות וערכאה זו דנה לפי המשפט העברי שעקרונותיו מושתתים על תורת ישראל.

רבים סבורים שלגברים עדיף שנושאים הקשורים לגירושיהם יידונו בבית הדין הרבני ואילו לנשים עדיפה הערכאה האזרחית – בית המשפט לענייני משפחה. תביעה לכתובה היא דוגמא מצוינת שזהו אינו בהכרח המצב.

רק עו"ד לענייני משפחה ידע לקבוע אם, איך, מתי ולאיזו ערכאה כדאי להגיש למהר ולהגיש תביעת גירושין.

האם כתובה היא חוזה כובל?

דעה רווחת היא שכתובה היא מסמך ללא משמעות מעשית והחתימה עליו היא אקט סימבולי הלבד.

למעשה, כתובה היא שטר חוב של הבעל לאשתו ובמקרים מסוימים ניתן לחייבו לעמוד בתנאים מפורטים בה (כולם או חלקם). פסיקותיו של בית הדין הרבני מחייבות בדיוק כפסיקותיו של בית המשפט לענייני משפחה, גבר שלא פועל לפי מה שפסק בית הדין הרבני בעניין תביעה לכתובה חשוף לפעולות כנגדו באמצעות הלשכה להוצאה לפועל.

הכתובה כוללת שלושה חלקים, סכום בסיסי וארכאי קבוע בן 200 זוז, סכום לבחירתו אותו מוסיף הבעל והנדוניה (פירוט הנכסים שמביאה איתה האישה לנישואים והם, לפי המשפט העברי, הופכים לרכוש הבעל).

מכיוון שגברים רבים מתייחסים לכתובה כאל מסמך שאינו מחייב, הם מרגישים חופשיים לקבוע כל סכום בחלקה השני של הכתובה. כפי שתואר לעיל, ניתן לעיתים לאכוף תשלום הסכומים שפורטו בכתובה (במלואם או באופן חלקי) ולכן מומלץ לא להפריז בסכום שמוסיפים בחלקה ה"פתוח".

מתי יחויב הבעל לשלם לאשתו את כתובתה?

בית הדין הרבני ישקול מכלול נסיבות בבואו לקבוע האם לחייב בעל לשלם לאשתו את כתובתה, במלואה או באופן חלקי.

ישנם מקרים בהם אישה מאבדת כל זכות לתבוע כתובתה, למשל כאשר בגדה בבעלה (קיימה יחסי אישות עם גבר אחר) או אם היא אישה מורדת (אינה מקיימת יחסי אישות עם בעלה ללא סיבה מקובלת).

בית הדין הרבני מודע לתופעה לרשום סכומים מופרזים בכתובה ולכן פעמים רבות יקבע כי הבעל צריך לשלם רק חלק מן הסכום.

ישנה פסיקה של בית הדין הרבני המגבילה את הסכום שניתן לחייב בעל לשלם לאשתו בגין כתובתה ל 120,000 שח אולם פעמים רבות מוצא בית הדין לנכון לחרוג מסכום זה, כך למשל כאשר הסכום שנקבע בכתובה בא לשקף סכומי כסף או נכסים שמביאה איתה אישה לנישואין. קורה שהורי הכלה מעניקים לזוג סכומים גבוהים או דירת מגורים ומוכח שהסכום שנקבע בכתובה בא להבטיח שהבעל ישיב לאשתו סכומים אלה במקרה שיתגרשו.

משרד עו"ד רענן גל ושו"ת מתמחים בדיני משפחה. לנו ניסיון והצלחות מוכחות גם בתחום תביעות כתובה. פנו אלינו בכל שאלה ונשמח לייעץ ולסייע. במידת הצורך תוכלו לקבל מאיתנו את שירותי הליווי משפטי המסורים והאיכותיים ביותר.

צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין