צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

תביעה לסכסוך בין שותפים

שותפות היא אחת הדרכים להקים יחדיו עסק (דרך נוספת היא על ידי הקמת חברה בע"מ למשל השייכת לבעלי המניות שלה). שותפות יכולה להיות של שני אנשים אולם לעיתים חוברים יחד גם שלושה אנשים ויותר ומקימים יחדיו עסק בשותפות.

לעיתים קרובות, שותפויות עסקיות מוקמות על ידי קרובי משפחה או על ידי מי ששוררים ביניהם יחסי חברות. שותפים צריכים להיות מסוגלים לסמוך זה על זה ולמעשה יכולת זו היא שמהווה אחד היתרונות הגדולים של שותפות. אולם כאשר אמון זה מופר מתגלעים סכסוכים בין שותפים, יש שסכסוכים כאלה באים על פתרונם רק בין כתלי בית המשפט, פעמים אחרות ניתן ליישבם באמצעות הליך גישור. לעיתים קרובות, תביעת סכסוכים בין שותפים פירושם פירוק העסק שהקימו יחד.

הרקע לתביעת סכסוך בין שותפים

כאמור, שותפויות מוקמות על ידי מי שחשים שהם יכולים לסמוך זה על רעהו. ההנחה היא שפעולה יחד תניב פירות גדולים מסיכומם של אלה שיכולים היו השותפים ליצור אם היו פועלים כל אחד בנפרד. מטבע הדברים שכל אחד מן השותפים מעוניין להפיק את המרב עבורו ועבור בני משפחתו אולם מכיוון שכל אחד מן השותפים ער לעובדה שההישגים מתאפשרים הודות לשיתוף הפעולה ביניהם נוצר איזון שפירושו גם ערובה ושאיפה לחלוקה הוגנת עם השותפים.

כאשר מתחילים שותפים לחשוד במניעיהם של השותפים שלהם, בעירובם של אינטרסים זרים או בשינוי במטרות שבעבר עלו בקנה אחד קמה קרקע פורייה לסכסוכים בין שותפים. במקרים אחרים סכסוכים כאלה מתעוררים על רקע של אי הסכמות בנוגע לאופן ההתנהלות העסקית או כאשר אחד השותפים מעוניין לשלב בעסק את ילדיו.

תוצאות סכסוכים בין שותפים

לעיתים קרובות, יביאו סכסוכים בין שותפים לפירוק המפעל העסקי שהקימו יחד. פירוק שכזה יכול שיעשה בהסכמה או שלא בהסכמה, הכול לפי הוראות חוק החברות. במקרים אחרים סכסוכך בין שותפים יוביל לתביעות אזרחיות בגין עוולות נזיקיות (תביעות לפיצויים על נזקין שגרמו פעולותיו של אחד השותפים לאחר), לתביעות במסגרת הליכי הוצאה לפועל (חובות בין שותפים), תביעות לאכיפת חוזה (כאשר אחד השותפים סבור שהצד הדני אינו מקיים את שסוכם ביניהם) ועוד.

לעיתים, קורה שסכסוך בין שותפים גולש לצדדים שלישיים והופכים מעורבים בהם גם לקוחות, עובדים וספקים.
ישנם מקרים בהם סכסוך בין שותפים יכול לבוא על פתרונו פשוט באמצעות הסכמה על כך שאחד השותפים ירכוש את חלקו של השני, פעמים אחרות יכולים השותפים להחליט למכור את העסק כולו לצד שלישי ולחלק את התמורה ביניהם.

משרד עו"ד רענן גל ושו"ת מתמחים בדיני חברות. צברנו ניסיון רב גם בניהול הליכי סכסוך בין שותפים ונחלנו הצלחות מרשימות עבור לקוחותינו, בין אם מדובר היה בהישגים מול שותפיהם או ביישוב הסכסוך ומציאת דרך להמשך פעילות משותפת.

צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין