צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

תביעה לפיצויים בגין פגיעה בפרטיות

הזכות לפרטיות הוכרה בישראל כזכות יסוד בשנת 1981, אז נחקק החוק להגנת הפרטיות.

מאז ניתן להגיש תביעה לפיצוי, ואף תלונה על עבירה פלילית (שעונש של עד חמש שנות מאסר בצידה), אם נפגעה פרטיותו של אדם.

תנאי בסיסי שקובע חוק הגנת הפרטיות הוא שלא תתקבל תביעה במקרים בהם לא נגרם נזק ממשי. עם זאת ברור שקשה להוכיח נזק שכזה ועוד יותר קשה לאמוד את היקפו, לפיכך מסמיך החוק את בית המשפט לקבוע פיצויים גם במקרים בהם לא הוכח נזק אולם מטבע הדברים ברור שנזק כזה אכן נגרם.

סוגי פגיעה בפרטיות

פרטיותו של אדם עשויה להיפגע כתוצאה מסוגים רבים של מעשים. כך למשל במקרה של ביצוע האזנת סתר שלא בהתאם להוראות חוק האזנות סתר, במקרים של התחקות אחר תנועותיו של אדם באופן מטריד, כאשר נעשה שימוש למטרות רווח בשם, כינוי, קול או תמונתו של אדם ועוד.

בחוק הגנת הפרטיות, נקבעה רשימה של פעולות המוכרות ככאלה העשויות לפגוע בפרטיותו של אדם. חשוב להדגיש כי לא בכל מקרה של ביצוע פעולות כאלה ניתן לתבוע פיצוי בגין פגיעה בפרטיות. כך למשל כאשר ברור שהפגיעה בפרטיות לא גרמה לנזק משמעותי ולמעשה תוצאותיה הסתכמו באי נוחות זניחה.

סוגים נוספים של פגיעה בפרטיות עשויים להיות הפרת חובת סודיות (למשל ביחסי מטפל / מטופל), צילום אדם במצב הנחשב "רשות היחיד" ללא שנתקבלה רשותו לכך, שימוש בתוכן של מכתב שלא נועד לפרסום, שימוש במידע שמסר אדם שלא בהתאם למטרה לשמה נמסר המידע, ועוד.

פיצויים בגין פגיעה בפרטיות

כאמור חוק הגנת הפרטיות מאפשר לבית המשפט לפסוק פיצויים משמעותיים בגין פגיעה בפרטיות גם כאשר לא הוכח נזק. בעניין זה דומה תביעה לפיצויים בגין פגיעה בפרטיות לתביעת לשון הרע (תביעה לפיצויים בגין הוצאת דיבה). נכון לשנת 2012 הגובה המקסימאלי של פיצויים כאלה (ללא הוכחת נזק) עמד על 50,000 שקלים.

במקרים בהם הוכח נזק והיקפו (לפחות סדר הגודל של היקף הנזק), יפסקו פיצויים לפי העיקרון הנזיקי של "השבת המצב לקדמותו", דהיינו על הנתבע יהיה לפצות את התובע בסכום כזה שיביא את התובע למצב בו היה נמצא לולא נפגעה פרטיותו.

ייצוג בתביעות לפיצוי בגין פגיעה בפרטיות

לעיתים, כאשר ברור לנתבע כי עבר על חוק הגנת הפרטיות ושקיים סיכוי גבוה שבבירור התביעה בבית המשפט יחויב בתשלום פיצויים, ניתן להגיע לסיכום מחוץ לכותלי בית המשפט. אולם ברוב המקרים תביעה לפיצויים בגין פגיעה בפרטיות תסתיים רק בהינתן פסק דין.

מסיבה זו, חשוב שעו"ד המייצג תובעים / נתבעים בתביעות פגיעה בפרטיות יהיה בעל כישורי הופעה בבתי משפט וליטיגציה.

סיפורי הצלחה בתחום אזרחי מסחרי

העבירו בין המלצות

צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין