צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

תביעה לפיצוי מוסכם

בהסכמים מסחריים רבים, כלולים סעיפים הקובעים פיצויים מוסכמים אותם יידרש לשלם צד להסכם אשר מפר אותו. לסעיפים כאלה, השלכות רבות, חשוב להבין מה משמעותם בהקשר של תביעות לפיצויים בגין הפרת הסכמים, מתי ניתן לתבוע קבלת פיצויים מוסכמים ועוד.

עו"ד המצוי בתחומי האזרחי והמשפט המסחרי בפרט, ואשר לו ידע וניסיון בתביעות לפיצויים בגין הפרת הסכם ובכללם תביעות לפיצויים מוסכמים מכיר לעומק נושא זה ויוכל לספק ייצוג הולם אשר יבטיח מיצוי האפשרות לזכות בפיצויים מכוח סעיפים כאלה בהסכם, כל זאת מבלי לגרוע מהאפשרות לתבוע פיצויים נוספים במידה ויש מקום לדרישתם.

משמעותו של פיצוי מוסכם

לפי חוק החוזים הישראלי, מוגדר פיצוי מוסכם ככזה שעליו הסכימו הצדדים מראש (כולל על גובהם). פיצויים כאלה יידרש מי שמפר הסכם לשלם לצד שכנגד ללא שהלה יצטרך להוכיח שנגרם לו נזק כלשהו בפועל.

בחוק החוזים, מקבע במפורש שפיצוי מוסכם לא מבטל את האפשרות לתבוע סעדים נוספים בגין הפרת ההסכם. כך למשל ניתן לתבוע אכיפת ביצוע החוזה בנוסף לקבלת פיצוי מוסכם בשל ההפרה עצמה.

מי שתובע פיצויים מוסכמים לא יוכל לתבוע פיצויים נוספים בגין נזקים שנגרמו לו בשל הפרת החוזה אולם הוא יכול לבחור שלא להסתפק בפיצויים המוסכמים, לוותר על קבלתם (שכזכור אינה מחייבת הוכחת נזק), לעמוד בנטל הוכחת הנזקים שנגרמו לו ולזכות בפיצויים (בדרך כלל גבוהים יותר) באופן זה.

ישנם חריגים לכלל הנ"ל בהם ניתן לתבוע פיצויים במצטבר, דהיינו פיצויים מוסכמים ופיצוי נוסף.

פיצויים מוסכמים ותביעה לאכיפה או ביטול חוזים

כאמור, ניתן לתבוע פיצויים מוסכמים במקביל לתביעה לאכיפת קיום הסכם או לחילופין לביטולו. זאת כל עוד לא הוגדר אחרת בחוזה עצמו. לכאורה ברור שדרישה לקיום חוזה מתיישבת טוב יותר עם תביעות לפיצויים מוסכמים אולם בפסקי דין מובילים בתחום נקבע כי גם במקרים של תביעה לביטול חוזה אין מניעה לתבוע פיצויים מוסכמים כפי שהוגדרו בו.

הפחתת פיצויים מוסכמים על ידי בית המשפט

בית המשפט עשוי להורות על תשלום פיצויים מוסכמים מופחתים במקרים בהם במסגרת תביעות לפיצויים מוסכמים נוכח לדעת כי אלה נקבעו בחוזה ללא שהם עומדים ביחס סביר לנזק שניתן לצפות מראש ככזה שעשוי להיגרם למי מהצדדים בשל הפרת החוזה על ידי הצד שמנגד. עם זאת התערבות כזו של בית המשפט היא במקרים חריגים ועלפי רוב לא תהיה התערבות בגובה הפיצויים המוסכמים שכן הם מעידים על רצון הצדדים בעת החתימה על החוזה.

במשרד עו"ד רענן גל ושות' אנו מטפלים באופן שוטף בתביעות מתחום המשפט המסחרי שעניינם תביעות בגין הפרת הסכם. צברנו ניסיון רב בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות לפיצויים מוסכמים.

אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו בכל שאלה, נשמח לחלוק אתכם מידע מהימן, לספק ייעוץ בעל ערך וכמובן ייצוג מסור ומקצועי.

סיפורי הצלחה בתחום אזרחי מסחרי

העבירו בין המלצות

צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין