צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

תביעות בגין הפרת הסכם

תביעות בגין הפרת הסכם, המכונות גם תביעות הפרת חוזה, עניינן בפגיעה שנגרמת לתובע על ידי צד עימו נקשר בהסכם כתוצאה מאי קיום ההסכם, או קיומו באופן חלקי.

מי שנקשר בחוזה עם צד שלא קיים את חלקו בו כפי שהוסכם יכול לפנות אל בית המשפט ולבקש סעד של אכיפת החוזה, או לחלופין ביטולו. במקביל יכול התובע בגין הפרת חוזה לדרוש פיצוי על נזקים שנגרמו לו עקב אי קיום ההסכם.

כפי שניכר מן הדברים שיובאו בהמשך נדרשת בקיאות בדינים החלים על תביעות בגין הפרת הסכם כדי להבטיח הגשתן באופן ההולם את התנאים שמציב החוק כולל בקשת הסעדים המתאימים והבאת הראיות המוכיחות את הצדק שבקביעתם. בקיאות כזו מצויה בידיו של עו"ד המתמחה בתחום ולו ניסיון והישגים מוכחים בייצוג מוצלח של לקוחות בסוג תביעות ייחודי זה.

מתי לא ניתן לתבוע קיום הסכם שהופר?

החוק קובע מקרים בהם לא ניתן לתבוע קיום חוזה שהופר. כך למשל אם מדובר בחוזה שאינו בר ביצוע, או חוזה הכופה על עשיית או קבלת שירות אישי, או אם וידוא קיום החוזה ידרוש מידה בלתי סבירה של פיקוח מצד הרשויות (בית המשפט או לשכת ההוצאה לפועל).

תביעת בגין הפרת הסכם שעניינן ביטול החוזה

כאשר מתרחשת הפרה יסודית של חוזה (כאשר ברור שהתובע לא היה נקשר בחוזה אילו צפה מראש אפשרות להפרתו באופן כזה או הפרה שנקבע בחוזה עצמו שתחשב יסודית) יכול הצד שנפגע לתבוע ביטול החוזה.

במקרה של הפרה שאינה יסודית (במובנה הנ"ל) יכול הצד שנפגע לתבוע ביטול החוזה רק לאחר שנתן ארכה סבירה לצד המפר לחזור ולקיים את ההסכם.

במקרים בהם בית המשפט מקבל תביעה לביטול הסכם יכול התובע לדרוש לקבל חזרה כל מה שמסר למפר החוזה, הוא יכול להעדיף תשלום בשוויים (או אם ההשבה בלתי אפשרית).

מי שנפגע בגלל הפרת חוזה יכול לתבוע פיצוי כספי. גובה ערכו של הנזק מוגבל לכזה שניתן היה לצפות בעת כריתת החוזה. ישנם גם מצבים בהם ניתן לתבוע פיצויים ללא הוכחת נזק (למשל בגין הפרשים בשוויים של נכסים במועדים רלוונטיים או תשלומי ריביות). כמו כן ישנן חוזים בהם נקבעים פיצויים מוסכמים שעל מפר החוזה לשלם, אין מניעה לתבוע פיצויים נוספים על נזקים שנגרמו.

מתי לא ניתן לתבוע בגין הפרת הסכם

אם הפרת חוזה התרחשה כתוצאה מנסיבות שלא סביר לצפות מן המפר שיצפה שיתממשו לא ניתן לתבוע בגין הפרת הסכם. במקרים כאלה מורה בדרך כלל בית המשפט על ביטול החוזה והשבה של מה שנתנו הצדדים זה לזה, ייתכן גם שיפוי בגין הוצאות סבירות, הכול בהתאם לנסיבות העניין.

משרד עו"ד רענן גל ושו"ת עוסק באופן שותף בייצוג בתיקי תביעות בגין הפרת הסכם. אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה, נשמח לסייע ולספק מידע עדכני מהימן, נוכל לייעץ וכמובן לספר ייצוג מקצועי ומסור ברמה הגבוהה ביותר .

סיפורי הצלחה בתחום אזרחי מסחרי

העבירו בין המלצות

צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין