צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

תביעות הצהרתיות

לעיתים, הסעד היעיל ביותר שניתן לבקש מבית המשפט הוא הצהרתי (דקלרטיבי) במהותו, להבדיל מתביעה כספית ישירה. פירושו של דבר שבית המשפט מכריז על קיומה של זכות מסוימת או על מצב העניינים לאשורם כפי שמכיר בהם בית המשפט.

תביעות הצהרתיות הן כאלה בהן הסעד המבוקש הוא הצהרתי.

מטרתן של תביעות כאלה היא ליצור "מעשה בית דין" בעניין נשוא התביעה. פסק דין הצהרתי מהווה הנחייה לכלל הציבור ומכוחו נגזר האופן בו ניתן לפעול. כך למשל אם נתקבל פסק דין הצהרתי לפיו רכוש מסוים שייך לתובע הרי שנושים של אדם אחר לא יוכלו להביא לעיקול רכוש זה.

תביעות הצהרתיות אינן מקנות סעד אופרטיבי

חשוב להבין כי כשלעצמן אין תביעות הצהרתיות מחייבות ביצוע פעולות כלשהן. עם זאת סעד הצהרתי יכול למנוע ביצוע פעולות שהיו מזיקות למבקש הסעד (למשל מכירת דירה שהיא למעשה בבעלותו).

בניגוד לתביעות לסעדים אחרים (אופרטיביים, כגון תשלום פיצויים, אכיפת קיום הסכם, ביטול חוזה ועוד) בתביעות הצהרתיות אין בית המשפט נדרש להכריע בין גרסאות הצדדים אלא רק לקבוע אם ייעתר לבקשת התובע וייתן פסק דין הצהרתי או לאו.

פעמים רבות, למרות שפסק דין הצהרתי אינו מסוג פסקי הדין המקנים סעד אופרטיבי הניתן לאכיפה, די בפסק דין הצהרתי כדי להביא למימוש זכויותיו של התובע.

מתי כדאי להגיש תביעות הצהרתיות?

כדאי לבקש פסק דין הצהרתי כאשר יש צורך להבהיר למי שייך נכס נדל"ן או חפץ מסוים. מקרים אחרים בהם יש מקום לתביעות הצהרתיות הם כאשר ישנה אי בהירות באשר למצב עניינים מסוים (למשל שעובד שהתפטר עשה זאת בנסיבות המצדיקות תשלום פיצויים, או שמתקיימת חזקת השיתוף (בין בני זוג) בנוגע לרכוש מסוים ועוד).

כאשר מדובר בסעד הצהרתי בעניין בו מעורבת המדינה ברור שדי יהיה בסעד זה כדי להביא לפעולות אופרטיביות שכן ברור שהמדינה לא תתכחש לפסק דין מסוג זה.

עוד יתרון שעשוי להיות לתביעות הצהרתיות על פני תביעות לסעד אופרטיבי הוא שבית המשפט רשאי לתת פסק דין הצהרתי גם אם התובע לא עמד בנטל הוכחת תביעתו.

כדי לקבל פסק דין הצהרתי חייב התובע לשכנע את בית המשפט כי הוא נקי כפיים ותביעתו הוגשה בתום לב וללא שיהוי במטרה למנוע הכחשה או כפירה עתידית בזכויות המוקנות לו.

מאזן הנוחות בתביעות הצהרתיות

עניין חשוב בתביעות הצהרתיות הוא קיומה של הצדקה לכך שהנתבע "יוטרד" פעמיים, ראשית בהליך למתן סעד הצהרתי ושנית כאשר יידרש הסעד האופרטיבי.

בהחלטתו אם להיעתר לתביעה למתן פסק דין הצהרתי ישקול בית המשפט את "מאזן הנוחות" ויקבע אם צודק התובע בפנייה לקבל סעד הצהרתי תחילה.

עו"ד המטפל בתביעות הצהרתיות חייב להיות בעל כישורי הופעה בבית משפט וליטיגציה.

במשרד עו"ד רענן גל ושו"ת נצבר ניסיון רב בניהול תביעות הצהרתיות ולנו הישגים מוכחים בתחום זה. אנא אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה גם בנושא זה, נשמח לספק מידע, לייעץ ובמידת הצורך לייצג גם אתכם באופן המקצועי והמסור ביותר. 

סיפורי הצלחה בתחום אזרחי מסחרי

העבירו בין המלצות

צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין