צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

תביעת דיבה

כבכל חברה דמוקרטית גם בישראל מקודשת הזכות לחופש הביטוי שהרי רק כך ניתן לקיים שיח ציבורי אמיתי ולאפשר לכל דעה להישמע אפילו אם מדובר בכזו שאינה מקובלת על חלק גדול מן האוכלוסייה. אולם גם את הזכות הבסיסית לחופש ביטוי יש לאזן מול זכויות אחרות, כך למשל ככל שמדובר בזכותו של אדם לשמו הטוב. חוק איסור לשון הרע הוא דבר החקיקה המרכזי הבא להגן על אנשים פרטיים מפגיעה מכוונת בשמם הטוב.

מי משמיע או מפרסם דברים שאין להם אחיזה במציאות מתוך כוונה להזיק למי שהתבטאויות אלה נוגעות לו עלול לחשוף עצמו לתביעת דיבה (המכונה גם תביעת לשון הרע).

כפי שיפורט בהמשך, תביעה כזו יכולה להיות תביעה נזיקית אזרחית המוגשת על ידי מי ששמו נפגע במטרה לזכות בפיצוי על הנזק שנגרם לו, ו/או תביעה פלילית שתנהל המדינה כנגד המלעיז עקב קובלנה פלילית שמגיש מי ששמו נפגע כנגד מי שהוא סבור שהוציא דיבתו רעה. תביעה כזו יכולה להתבצע באמצעות עורך דין פלילי.

תביעות דיבה הן עניין מורכב, כדי לזכות בתביעה כזו יהיה על התובע להוכיח לא רק את עצם ביצוע הפרסום או ההתבטאות נשואי התביעה אלא גם שמדובר בדברים העומדים ברשימת תנאים העולים מסעיפי חוק לשון הרע.

כך למשל, הכרחי שיהיו אלה דברים שנאמרו לעוד אדם אחד לפחות מעבר לאדם המושמץ עצמו, שמדובר בדברים שקריים, שאין מדובר בדברים שייתפסו בעיני הציבור כהבעת דעה בלבד (למשל של מבקר אומנותי), שהמפרסם לא עשה כלל, או לא עשה מספיק, כדי להקטין את הנזק ברגע שהבין שחטא בהוצאת דיבה (למשל בדרך של הבעת התנצלות פומבית ו/או פרסום המעמיד דברים על דיוקם).

לאור סוגיות סבוכות אלה, מי שסבור שהוציאו דיבתו באופן המנוגד לחוק ומעוניין לתבוע את המלעיז לדין, טוב יעשה אם יפנה ללא דיחוי אל עורך דין המתמחה בתחום דיני לשון הרע. עורך דין שכזה ידע לקבוע אם מדובר בנסיבות המצדיקות הגשת תביעה, מה סיכויי ההצלחה, איזה סכום ניתן לתבוע כפיצוי, האם יש מקום להגשת קובלנה פלילית ועוד.

פיצוי כספי בתביעת דיבה

כאמור, מי שנפגע שהתבטאויות או פרסומים אסורים עלפי חוק איסור לשון הרע יכול לתבוע מן האחראי להם פיצוי כספי שמטרתו, כבכל תביעה נזיקית, להשיב את המצב על כנו, דהיינו להעמיד את התובע במצב שהיה בו לולא בוצעה כנגדו העוולה.

בעיה מוכרת היא שככל שמדובר בלשון הרע פעמים רבות קשה מאוד להוכיח שנגרם נזק ולא כל שכן לעמוד את היקפו. המחוקק נתן דעתו לבעיה זו וכך בשנת 1998 הוכנס סע' 7(א) לחוק איסור לשון הרע המקנה לבית המשפט סמכות לפסוק פיצויים בגובה של 50,000 שח' גם ללא הוכחת נזק(!), אם מוכיח התובע שלנתבע הייתה כוונה לפגוע בו סכום הפיצוי שרשאי בית המשפט לפסוק הוא 100,000 שח' (סכומים אלה צמודים למדד המחירים לצרכן).

קובלנה פלילית בגין עבירה על חוק איסור לשון הרע

בסעיף 6 לחוק איסור לשון הרע, מפורטים תנאים מצטברים הקובעים מתי בוצעה עבירה פלילית של הוצאת דיבה, עבירה שעונש של עד שנת מאסר אחת בפועל בצידה. מדובר בתנאים מחמירים יותר מאלה הנוגעים לעוולה האזרחית. כך למשל, כדי שיורשע אדם במשפט פלילי של הוצאת דיבה יש צורך להוכיח שאמר את הדברים לשני אנשים לפחות (חוץ מהנפגע עצמו) ולא רק לאחד במקרה של העוולה האזרחית.

בהליך פלילי של תביעת הוצאת דיבה, הנפגע מגיש קובלנה פלילית כנגד הנתבע, להבדיל מהליכים פליליים בהם המדינה היא התובעת ומגישה כתב אישום כנגד הנאשם בביצוע העבירה.

הגנות העומדות למי שנתבע בתביעת הוצאת דיבה 

מי שנתבע בתביעת הוצאת דיבה, בין אם בתביעה אזרחית נזיקית או בהליך פלילי, יכול לטעון דברים שונים להגנתו. כך למשל יכול הנתבע לבסס הגנתו על טענת "אמת דיברתי", דהיינו שדברים שאמר או פרסם הם נכונים ושלציבור עניין בהפצתם. טענת הגנה אפשרית נוספת נסמכת על הוכחה שהדברים נשואי התביעה נאמרו או פורסמו בתום לב, עוד יכול הנתבע לטעון שמדובר בפרסום מותר (למשל דברים המובאים על ידי עיתונאי לאחר שביצע מחקר מקצועי ותוך שנתן הזדמנות לתובע להגיב עליהם).

משרד עורכי דין רענן גל ושות' מתמחים גם בתחום דיני לשון הרע. צברנו ניסיון רב בניהול תביעות דיבה עבור מי שנפגעו מהתבטאויות ופרסומים הנופלים בגדר לשון הרע כמו גם בייצוג משפטי של מי שנתבעו בתביעות הוצאת דיבה אזרחיות ופליליות כאחד. הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה הנוגעת ללשון הרע ולתביעות הוצאת דיבה. נשמח לייעץ, למסור מידע מהימן, לחלוק מניסיוננו ובמידת הצורך להעניק גם לכם ליווי משפטי איכותי ומסור.

סיפורי הצלחה בתחום אזרחי מסחרי

העבירו בין המלצות

צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין