צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

  מכרזים

  מכרזים ותקיפת מכרזים

  הזוכים בביצועם של פרויקטים רבים, הן ממשלתיים והן של גופים פרטיים, נבחרים בשיטת המכרז. גם מכירה של מגוון הולך וגדל של פריטים נעשה כיום לפי מכרז.

  הרעיון העומד מאחורי מכרזים הוא שהם מאפשרים קבלת הצעות מתחרות ובחירה נטולת משוא פנים של ההצעה המתאימה ביותר. שיטת המכרזים מקובלת בעולם כולו אולם היא אינה חופשית מבעיות ותקלות.

  מטבע הדברים קורה שמשתתפים במכרז אשר לא זכו מרגישים, לעיתים בצדק, ששיקולים פסולים הביאו לזכייתו של מתמודד אחר. הליכים משפטיים של תקיפת מכרזים מאפשרים תיקון עוולות כאלה. כאשר תקיפה כזו עולה יפה ניתן להביא לעריכת מכרז חוזר ו/או קבלת פיצוי על הפסדים שנגרמו למי שנפגעו מבחירה לא הוגנת של המתמודד שזכה.

  חשוב להדגיש כי תקיפת מכרזים ראוי שתטופל על ידי עורך דין מכרזים הבקיא בתחום המכרזים ואשר הינו בעל ניסיון וכישורים מוכחים גם בהופעה בבתי משפט וליטיגציה. זאת מכיוון שבמקרים רבים הליכי תקיפת מכרזים לא מגיעים לסיכום מחוץ לכותלי בית המשפט.

  הצדדים השונים המעורבים במכרזים

  למכרזים נטייה להפוך סבוכים, הליך מכרז בנוי כך שעוד טרם נעשית היקשרות לביצוע העסקה נשואת המכרז ישנה התקשרות חוזית בין מקיימי המכרז והמשתתפים בו. שאלות שונות עשויות להתעורר, למשל מה קורה כאשר מתמודד זוכה במכרז אך אח"כ אינו עומד בתנאי ההצעה שהגיש, מה מעמדם של מי שלא זכו כאשר מתברר שהמכרז נוהל שלא כדין ועוד.

  משרד עו"ד העוסק באופן שוטף בדיני מכרזים צובר ניסיון בליווי משפטי של כל הצדדים המעורבים במכרזים לאורך שלביו השונים של המכרז. עריכת הסכם ההשתתפות במכרז כך שיכסה כל התרחשות אפשרית וימנעו סכסוכים מיותרים, הגשה נכונה של הצעתו של מתמודד במכרז, תקיפת מכרזים כאשר מסתבר שנפל פגם בניהולם ועוד.

  עתירה לבית המשפט כחלק מהליך תקיפת מכרזים

  לעיתים, מסתבר שדי בהפניית תשומת ליבם של עורכי המכרז לפגמים שנפלו בניהולו כדי להביאם למתן פיצוי הולם למי שנפגעו מפועלם זה. אולם עלפי רוב נדרש מי שמעוניין בתקיפת מכרז להגיע עתירה בעניין לבית המשפט.

  כלל ידוע הוא שעתירה כזו יש להגיש ללא שיהוי, דהיינו תוך ימים ספורים מרגע היוודע תוצאות המכרז. השאיפה היא למנוע עיכוב ביישום העסקה נשואת המכרז וכן מזעור הוצאות שעשוי להוציא הזוכה במכרז בטרם יתברר אם הבחירה בו תיוותר בעינה.

  כלל נוסף בתקיפת מכרזים הוא שמי שבחר לקבל חזרה כספי ערבות שהפקיד כחלק מן התנאים להשתתף במכרז אינו רשאי לתקוף אח"כ את תוצאותיו.

  כדי לאפשר תקיפת מכרזים חיוני לשמור עותק של כל המסמכים, החל מהסכם ההשתתפות במכרז דרך כל אלה שהוגשו כהצעתו של מי שמבקש להגיש כעת עתירה לתקיפתו.

  משרד עו"ד רענן גל ושו"ת מתמחים בדיני מכרזים. לנו ניסיון רב בליווי משפטי של מי שעורכים מכרז ומי שמשתתפים בו, כולל במקרים של תקיפת מכרזים.

  אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל עניין הקשור במכרזים, נשמח לענות על שאלות, לייעץ ובמידת הצורך לספק גם לכם שירותים משפטיים מסורים ומן הרמה המקצועית הגבוהה ביותר.

  צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

   קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין