צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

  צו מניעה

  צו מניעה – חשוב לדעת

  צו מניעה להגבלה בחשבון בנק – חשוב לדעת:

  מאז שנת 2005, ניכרת בישראל מגמה של הקשחת עמדות הבנקים בכל הנוגע לחריגה ממסגרות אשראי. עובדה זו, בשילוב גלי מיתון מקומיים וגלובליים, הביא לתופעה של גידול במספר חשבונות הבנק המוכרזים כמוגבלים.

  חשבון בנק מוכרז כמוגבל כאשר נרשמות (לפחות) עשר המחאות (צ'קים) במהלך 12 חודשים אשר נותרות ללא כיסוי, דהיינו סכום היתרה בחשבון לא אפשר לבנק לכבד את ההמחאה כאשר ניסה המוטב (או מי שאליו הוסב הצ'ק) לפדותה.

  במקרים כאלה הבנק מחויב להודיע לבעלי החשבון (תוך מתן התראה של 15 יום) על דבר הגבלתו וכן עליו לדווח על כך לבנק ישראל המנהל רישום הפתוח לעיון הקהל של כל חשבונות הבנק המוגבלים.

  מדוע חשוב למנוע הגבלת חשבון בנק?

  למעשה המגבלה העיקרית על חשבון בנק מוגבל הוא חוסר האפשרות להמשיך לרשום המחאות (צ'קים) מחשבון זה. בעליו של חשבון מוגבל גם אינם יכולים לפתוח חשבון בנק חדש אחר שיוכל לשמש אותם כחשבון צ'קים (לא בבנק בו מתנהל החשבון המוגבל ולא בשום בנק אחר). למעט נושא ההמחאות, חשבון בנק מוגבל ימשיך לתפקד רגיל מבחינת שימוש בכרטיסי אשראי, הפקדות, משיכת מזומנים, תשלומי קבע וכו'.

  חשבון בנק מוגבל עלול להסב נזק חמור לבעליו, להביא להקשחת עמדות מצד נושים, לתביעות מצד מי שלהם אינו יכול לשלם עוד באמצעות המחאות, לפתיחת תיקים בהוצאה לפועל ולהביאו אפילו עד לכדי פשיטת רגל.

  את היקפם של הנזקים ארוכי הטווח, להם השלכות אפילו לאחר תום תקופת ההגבלה, שמשכה על פי רוב שנה (ישנם מקרים של הגבלה חמורה שם הסנקציות חמורות יותר ומשך ההגבלה ארוך יותר), כגון נזק למוניטין, קשה לעמוד.

  לפיכך ברורה החשיבות למצה כל אפשרות למנוע את הגבלת החשבון באמצעות צו מניעה להגבלה בחשבון בנק.

  מתי וכיצד לפעול כדי למנוע הגבלת חשבון?

  כדי לקבל צו מניעה להגבלת חשבון בנק יש לפנות בהליך מוגדר אל בית משפט השלום בבקשה שייתן צו שכזה.

  אם נתקבל צו המניעה בטרם הוכרז החשבון כמוגבל יידרש הבנק להימנע מלהגביל את החשבון עד קבלת החלטת בית המשפט בעניין, אם כבר החלה תקופת ההגבלה היא תוסר עד לסיום ההליכים.

  חשוב מאוד לפנות בהקדם לעו"ד המתמחה בדיני בנקאות ואשר לו ניסיון בהשגת צו מניעת הגבלת חשבון בנק כדי לאפשר נקיטת כל האמצעים האפשריים למנוע את ההגבלה.

  עילות לבקשת צו מניעה להגבלה בחשבון בנק

  ברוב המקרים, תיסוב בקשה לקבלת צו למניעת הגבלת חשבון בנק על דרישה להסיר המחאה/המחאות מסוימות ממניין אלה שהביאו להגבלה. כך למשל במקרה שהבנק טעה בכך שסירב לכבד את הצ'ק או שרושם הצ'ק רשאי היה לצפות שהבנק יכבד את הצ'ק לאור התחייבויות של הבנק כלפיו (למשל סיכומים אליהם הגיע עם מנהל הסניף).

  קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין