צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

בקשות להפטר

צו הפטר ניתן על ידי בית המשפט הדן בתיק פשיטת רגל בעקבות בקשה להפטר אשר מגיש פושט הרגל.

הפטר מוחק למעשה את יתרת חובותיו של פושט הרגל לאחר שהחייב החזיר את החלק המרבי מהם בהתאם ליכולתו הכלכלית. כך מקנה צו הפטר לפושט רגל אפשרות לצאת לדרך כלכלית חדשה, נקייה מכובד משקל החובות שצבר, או לפחות מרובם.

לא כל הליך פשיטת רגל מסתיים בהפטר, כך למשל ישנם הליכי שפיטת רגל המסתיימים בהסדר עם הנושים. כמו כן, ישנן סוגי חובות אשר ההפטר אינו פוטר מתשלומם.

חשוב להדגיש כי בית המשפט יכול לסרב לבקשה למתן צו הפטר, למשל במקרה שנוכח כי פושט הרגל נקלע לחובותיו שלא בתום לב (למשל אם ידע שלא יוכל לעמוד בתשלומי ההחזר אליהם הוא מתחייב).

מן הסתם צו הפטר מהווה משאת נפשם של פושטי רגל רבים, עו"ד המתמחה בניהול תיקי פשיטת רגל ידע לבחור את העיתוי הנכון להגשת הבקשה באופן הנכון והמדויק כך שיתקבלו על ידי בית המשפט.

הגשת בקשות להפטר

ניתן להגיש בקשות להפטר בכל זמן במהלך לאחר שנפתח הליך פשיטת רגל. צו הפטר יכול שיתקבל אפילו מיד לאחר ההכרזה על פשיטת רגל אולם הצו יינתן לפחות שישה חודשים לאחר שניתן צו כינוס נכסים, זאת כדי לאפשר פרק זמן מספיק למצות את האפשרויות לכיסוי החלק המרבי שניתן מן החובות שצבר פושט הרגל.

מועד לדיון בבקשה להפטר יקבע והודעה על קיומו המתוכנן תשלח לכל נושיו של פושט הרגל לפחות 14 יום לפני קיום הדיון. דיונים בעניין בקשות להפטר מתקיימים בדלתיים פתוחות.

בדיונים בנוגע לבקשות להפטר מביא בית המשפט בחשבון דברים המפורטים בתסקיר המוגש לו לקראת הדיון על ידי כונס הנכסים. כמו כן יתייחס בית המשפט להתנגדויות למתן צו הפטר שהוגשו על ידי נושים.

חשיבות יתרה נותן בית המשפט להתנהלות פושט הרגל, זו אשר הובילה אותו למצב בו אינו יכול עוד לעמוד בהחזר החובות שצבר. כך למשל לא יינתן צו הפטר למי שהמשיך לצבור חובות ביודעו שלא יוכל להחזירם או למי שביצע פעולות פזיזות ומסוכנות וכך טרם להתדרדרות מצבו הכלכלי.

קבלת צו הפטר

אם נוכח בית המשפט במהלך דיון בבקשה למתן צו הפטר כי אין פסול בהתנהלותו של פושט הרגל וכי נקלע לקשיים הכלכליים בתום לב, שמוצו כל האפשרויות לשלם לנושים ובהיעדר התנגדויות (או לאחר בחינת התנגדויות כאלה ודחייתן) יינתן צו הפטר המיוחל.

באופן עקרוני, ניתן צו הפטר כאשר בית המשפט נוכח לדעת כי אין טעם להמשיך לנהל הליכי פשיטת רגל כנגד החייב מכיוון שלא תצמח עוד תועלת מכך לנושים.

כדי למקסם את הסיכוי לקבלת צו הפטר וכדי למזער את החובות שלא יפטור הצו מהם, הכרחי למסור את הטיפול בהגשת בקשות להפטר לידי עו"ד המתמחה בתחום פשיטת רגל.

משרד עו"ד רענן גל ושו"ת עוסק באופן שוטף בטיפול בתיקי פשיטת רגל, לנו ניסיון רב בהגשת בקשות להפטר.

נשמח לעמוד לשירותכם, לענות על כל שאלה, לייעץ וכמובן לספק גם לכם את הייצוג המשפטי המקצועי והמסור ביותר.

צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין