צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

הארכת מועד להגשת ערעור

השאיפה היא שהליך משפטי המגיע לסופו מביא לסיום הפרשה. אולם, החיים מוכיחים שלא תמיד התוצאה שנתקבלה היא אכן הנכונה והצודקת ביותר ולכן במערכות משפט בכל מדינה מפותחת קיימת אפשרות לערער על החלטות של ערכאות שיפוטיות.

מובן שיש להגביל את האפשרות לערער כדי לשמור על עקרון "סופיות הדיון", רק כך ניתן להסתמך ולפעול על פי החלטה שנתקבלה בערכאה משפטית ללא חשש משינויים.

בישראל, ניתן לערער על החלטות של ערכאות משפטיות, כמו גם על החלטות של ערכאות בעלות סמכויות מעין שיפוטיות (ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי למשל). ערעורים מוגשים לערכאות ערער, כך למשל ערעור על פסק דין שנתן בית משפט השלום יוגש לבית המשפט המחוזי.

חשוב לדעת שערעורים לא נועדו לאפשר לצדדים להעלות טיעוניהם מחדש. ערעור צריך להיות מבוסס על טענה לטעות משפטית, למשל פירוש לא נכון של לשון החוק או ראיה מסוימת שלא הובאה בחשבון.

שמירה על עקרון סופיות הדיון מחייבת הגבלת משך הזמן במהלכו ניתן להגיש ערעור. במקרים בהם מדובר בערעור בזכות יש להגיש את הערעור בתוך 45 יום מקבלת ההחלטה עליה מערערים. במקרים בהם מדובר בערעור ברשות, כזה שצריך תחילה לבקש ולקבל אישור להגישו, חלון ההזדמנויות עומד על 30 יום בלבד.

חשוב מאוד לדעת שאי עמידה במסגרת הזמן להגשת ערעור תביא ברוב המקרים את העניין כולו לכדי סיום.

מסירת הטיפול בהגשת ערעור לידי עורך דין מקצועי, איכותי ומסור תבטיח הגשה במועד או פניה לקבלת הארכה במידת הצורך.

בתי משפט ורשמים רשאים להאריך מועד להגשת ערעור

אם ישנה כוונה להגיש ערעור אך קיים קושי להכין ולהגיש אותו בתוך פרק הזמן הקבוע בחוק ניתן לפנות אל הערכאה לה יוגש הערעור בבקשה לדחות את המועד האחרון להגשתו. החוק מסמיך את בתי המשפט, כמו גם רשמים, להאריך את התקופה העומדת לרשותנו להגשת ערעור. חשוב לציין שלעיתים ניתן להשיג הארכה כזו גם בדיעבד, דהיינו לבקש ולקבל הארכה לאחר שהמועד המקורי להגשת הערעור כבר חלף.

בתי המשפט לא נעתרים בקלות לבקשות להארכת מועד להגשת ערעור. הנטייה היא להעניק ארכה רק אם האיחור נגרם מאילוצים חיצונים שאינם בשליטתנו. ידוע שבתי משפט ורשמים נוטים לאשר בקשות להארכת מועד לערעור רק אם בבקשה מנמקים היטב את הצורך בקבלת ההארכה. ככל שהדבר נוגע להארכה בדיעבד נדרש "טעם מיוחד", נסיבות המצדיקות הארכת המועד. לפעמים קשה לדעת אם בית המשפט יקבל את בקשת ההארכה למועד הגשת ערעור בהתבסס על הטעם שפורט בה, זאת משום שבית המשפט יבחן את מכלול הדברים וייקח בחשבון נושאים כגון הסתמכות הצד שכנגד על כך שהעניין הגיע לסיומו וסיכוי הליך הערעור.

משרד עורך דין רענן גל ושות' מתמחה במשפט אזרחי, לנו ניסיון רב גם בטיפול בהליכי ערעור משלל סוגים. הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל עניין הקשור להגשת ערעור ובקשה לדחיית המועד האחרון להגשתו. מאיתנו תוכלו לקבל ליווי משפטי מסור מן הרמה הגבוהה ביותר אשר יבטיח השגת התוצאה הטובה ביותר עבורכם.

עורך דין רענן גל - איך נוחלים ערעור בהצלחה

העבירו בין המלצות

צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין