צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

הליך פשיטת רגל

הליך פשיטת רגל אינו אות קלון על מצחו של אדם שנקלע לקשיים כלכליים אלא הליך משפטי שמטרתו כפולה, מחד לאפשר לנושים לקבל את החלק הגדול ביותר שניתן מן הכספים המגיעים להם ומנגד להגן על פושט הרגל ולאפשר לו להתמודד עם כל התביעות כנגדו, להגיע להסדר תשלומים עם נושיו או לממש נכסיו לשלם כמה שיכול ולקבל צו הפטר המוחק את יתרת החובות.

משרד עו"ד רענן גל ושו"ת מתמחים בניהול הליכי פשיטת רגל, לנו ניסיון והישגים מוכחים המבטיחים תוצאות מיטביות במהירות האפשרית.

הליך פשיטת רגל

בניגוד לרושם הקיים בציבור פשיטת רגל אינה כינוי גנאי למי שכשל בניהול ענייניו הכלכליים אלא הליך משפטי שמטרתו לאפשר הסדר תשלום חובות שנצטברו. הליך פשיטת רגל מסייע לאדם אשר נקלע לחובות כבדים מנשוא ובסיומו אף ניתן צו הפטר שמשמעותו מחיקת החובות שנותרו לאחר שהנושים קיבלו את החלק המרבי האפשרי מן הסכומים המגיעים להם.

למי מתאים הליך פשיטת רגל?

המצב הכלכלי המורכב, פרקי המיתון הבלתי צפויים בארץ ובעולם מביאים רבים שעסקיהם חדלו מלהיות רווחיים להיקלע לחובות שמובילים למטר תביעות משפטיות ופתיחת תיקי הוצאה לפועל.

מי שמגיעים למצב בו אין להם עוד יכולת להתמודד מול כל נושה בנפרד ראוי שישקלו פנייה להליך פשיטת רגל שיאפשר הקפאת כל ההליכים וניתובם אל הליך בודד במסגרתו ימצא הסדר כולל עם כל הנושים.

סופו של הליך פשיטת רגל הוא באפשרות לפתוח דף חדש, נקי מכל חובות העבר.

יתרונותיו של הליך פשיטת רגל

להליך פשיטת רגל, יתרונות רבים כשמשווים אותו להליכים אחרים הנהוגים במקרים של ריבוי חובות (הכוונה בעיקר לאיחוד תיקים בהוצאה לפועל ולהכרה כחייב מוגבל באמצעים).

המרכזיים שביתרונות אלה הם :

  • הגנה מפני הנושים. מרגע שהוצא צו כינוס נכסים חל עיכוב של תביעותיהם המשפטיות של נושים, כולל כל הליכי הוצאה לפועל.
  • הקפאת החובות. כל עוד החובות אינם מוקפאים הם תופחים כתוצאה מריבית והצמדות, מרגע שהוצא צו כינוס נכסים כול חובותיו של מי שמצוי בהליך פשיטת רגל מוקפאים וערכם נותר קבוע.
  • בתום הליך פשיטת רגל, עשוי להינתן "צו הפטר" הפוטר את פושט הרגל מכל החובות שנותרו לאחר ששילם לנושיו את המרב שיכול היה בהתאם ליכולותיו הכלכליות.

שלבי הליך פשיטת רגל

הליך פשיטת רגל נפתח כאשר מוגשת בקשה לבית המשפט המחוזי למתן צו כינוס נכסים ולהכרזה על פשיטת רגל. על בקשה זו לתאר בפרטי פרטים את היקף החובות, נסיבות היווצרותם, זהות כל הנושים, נכסיו של החייב ויכולת השתכרותו הנוכחית. יש לצרף לבקשה מסמכים המוכחים את המתואר בה ותצהיר חתום על ידי עו"ד בו מצהיר החייב על אמיתות הנתונים כפי שהם מתוארים בבקשה.

אי אפשר להפריז בחשיבותה של בקשה זו, יש לה השפעה מרחיקת לכת על הליך פשיטת רגל כולו. לפיכך חשוב מאוד לפנות לקבלת הדרכה וסיוע משפטי מאת עו"ד בעל ניסיון והישגים מוכחים בתחום ליווי הליכי פשיטת רגל.

מומלץ לא להמתין ולהקדים לפנות לעו"ד שכזה מיד כשעולה החשש שעומס החובות הופך להיות גדול מנשוא.

עם קבלת הבקשה ייתן בית המשפט צו כינוס נכסים ומרגע זה יעוכבו כל ההליכים המשפטיים כנגד החייב, כולל כאלה שיפתחו בעתיד וכן כאלה שכבר החלו בגינם הליכי הוצאה לפועל.

בהמשך תקבע אסיפת נושים ובה תינתן הזדמנות לנושים לטעון טענותיהם. לפי המלצת כונס הנכסים וטענותיהם של הנושים יקבע בית המשפט אם להכריז על החייב כפושט רגל. מרגע שניתנה הכרזה שכזו ימונה נאמן שינהל בפועל את נכסיו והכנסותיו של החייב.

תפקידו של הנאמן הוא לחלק בין הנושים את מה שניתן מתוך נכסי החייב. בכל שלב יכול החייב להציע לנושים הסדר תשלומים, במקרה כזה תיקבע אסיפת נושים נוספת.

בתום הליך פשיטת רגל, אם עמד החייב בכל הדרישות שנתבעו ממנו במהלך ההליכים ניתן לפנות שוב לבית המשפט בבקשה לקבל הפטר שמשמעותו מחיקת כל יתרת החובות. הפטר שכזה הוא האור שבקצה המנהרה והוא מאפשר למי שנקלע לפשיטת רגל להפוך דף ולהתחיל לנהל את ענייניו הכלכליים מחדש וללא משקעים מן העבר.

הליך פשיטת רגל הוא הליך מורכב שלתוצאותיו השפעות מרחיקות לכת על עתידו הכלכלי של החייב. רק סיוע של עו"ד המומחה בתחום יבטיח ניהול נכון של הליך חשבון מוגבל עד לקבל צו ההפטר המיוחל.

סיפורי הצלחה בתחום אזרחי מסחרי

העבירו בין המלצות

צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין