צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

הסדר לפי סעיף 19 א'

הסדר לפי סעיף 19 א' לפקודת פשיטת הרגל מאפשר הגעה להסכם עם הנושים לפני הכרזה על החייב כעל פושט רגל. ישנם יתרונות להגיע להסדר עם הנושים ולסיים כך את ההליך ולא בהכרזה על פשיטת רגל, בין היתר משיקולי שמירה על מוניטין ובקיצור משך ההליכים.

תנאים מוקדמים המאפשרים הסדר לפי סעיף 19 א'

בסעיף 19 א', מוגדרים תנאים שרק אם יתקיימו ניתן לבקש מביהמ"ש לאשר הסדר אפשרי עם הנושים, הסדר שיאפשר סיום ההליך בהוצאה לפועל ללא הגשת בקשת פשיטת רגל או, במקרה שכבר הוגשה בקשה כזו, לפני שינתן צו כינוס נכסים.

התנאי הראשון הוא שמדובר בחובות כוללים שעולים על סכום המוגדר בחוק (נכון לשנת 2012 כ 35,000 שקלים). תנאים נוספים עוסקים בהיקף החובות שנכללים בהסדר המתגבש, כך למשל הסדר שיוגש לאישור בית המשפט חייב לכלול פתרון ל30% לפחות מסך כל החובות (כולל הצמדות וריביות עד ליום הפירעון).

כדי שבית המשפט ישקול לאשר הסדר לפי סעיף 19 א', חייב ההסדר להיות מקובל על רוב הנושים (לפחות 51% מהם) ושהנושים שמוכנים לקבל את ההסדר המוצע מחזיקים ב 75% לפחות מסך החובות.

דרישת תום הלב שמאפיינת הליכי פשיטת רגל בכלל תופסת גם לגבי בקשות להסדר לפי סעיף 19 א'.

חשוב לציין כי להסדר שלא מקבל אישור מבית המשפט אין כל תוקף מחייב.

שיקולי בית המשפט בבואו להחליט אם לאשר הסדר לפי סעיף 19 א'

אם נתקיימו התנאים להגשת בקשה לבית המשפט לאשר הסדר לפי סעיף 19 א', ישקול בית המשפט אם ראוי לאשר את ההסדר המוצע. באופן כללי, יערוך בית המשפט איזון בין האינטרסים של החייב, שיוכל לסיים את הליכי ההוצאה לפועל במהירות ולפתוח פרק חדש בחייו, לבין אלה של הנושים המעוניינים לקבל את החלק המרבי האפשרי מן הכספים המגיעים להם.

בבואו לקבוע אם לאשר את ההסדר המוצע, יבדוק ביהמ"ש גם אם התנהלות החייב אינה נגועה בחוסר תום לב (למשל שהוא יכול להחזיר חלק גדול יותר מן החובות מאשר אלה המוסדרים בהסכם המתגבש עם הנושים או שהחייב נקט בטקטיקה של "הברחת נכסים").

בית המשפט עשוי שלא לאשר הסדר שיש בו כדאיות כלכלית רק בשל חוסר תום ליבו של החייב אולם ככלל העדפתו של בית המשפט בכל הנוגע להסדר לפי סעיף 19 א' היא טובתם של הנושים.

הסדר לפי סעיף 19 א' מתאים לחייבים אשר יכולים להחזיר לפחות 30% מסך חובותיהם והם מעוניינים להימנע מ"כתם" שכרוך בלהיות פושטי רגל. יתרון נוסף הוא קיצור משך הזמן עד לסיום פרשת החובות שנקלע אליהם.

משרד עו"ד רענן גל ושו"ת מתמחים בהלכי פשר וחדלות פירעון ובין היתר הגשת בקשות צברנו גם ניסיון רב גם בטיפול בבקשות לסדר לפי סעיף 19 א'. אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה בעניין, נשמח לייעץ, לספק מידע עדכני מהימן ובמידת הצורך להעניק גם לכם ליווי משפטי מעולה. צרו קשר עכשיו!

צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין