צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

הפרת חוזה שכירות

חוזי שכירות הם מן הנפוצים שבחוזים הנערכים בישראל. בחוזה שכירות נקשרים בעל דירה, הוא "המשכיר", ודייר, הלא הוא "השוכר", כאשר המשכיר מעניק לשוכר את הזכות לעשות שימוש בדירה שבבעלותו והשוכר מתחייב להעביר למשכיר תמורה, עלפי רוב בדמות דמי שכירות חודשיים בגובה מוסכם.

מלבד ניסוח ההסכמות הנוגעות להיקף זכותו של השוכר לעשות שימוש בנכס כמו גם גובה ואופי התמורה שהשוכר מתחייב להעביר למשכיר, כוללים רוב חוזי השכירות סעיפים הקובעים מה יתרחש אם יופר החוזה.

על פי רוב, המשכיר הוא זה העומד על כך שיוכנסו סעיפים כאלה בחוזה כדי להגן על עצמו במקרים של שוכר שאינו משלם דמי שכירות כפי שהתחייב, אינו מפנה את הדירה במועד, גורם נזק לנכס ועוד כהנה הפרות מצד השוכר.

מכיוון שחוזי שכירות הם כל כך נפוצים ומכיוון שמדובר בתקופות היקשרות ארוכות יחסית מטבע הדברים שישנם מקרים רבים בהם חוזי שכירות מופרים, באופן גורף יותר או פחות, על ידי שוכרים כמו גם על ידי משכירים. נשאלת השאלה מה ניתן לעשות באופן פרקטי במקרים של הפרת חוזה של שכירות בנכס.

הפרה מצד השוכר

בעבר, בעל דירה אשר נוכח לדעת כי השוכר מפר את חוזה השכירות, אינו משלם דמי שכירות כפי שהוסכם ו/או אינו מפנה את הנכס, נאלץ לקיים הליך משפטי ארוך ומורכב כדי לפנות שוכר בעייתי כזה מן הנכס. המחוקק נתן דעתו למצוקתם של משכירי דירות וכיום ניתן להגיש תביעה לפינוי שוכר בסדר דין מקוצר אשר מאפשרת קבלת צו פינוי בתוך 60 יום וזאת מבלי לפגוע בזכות לתבוע בנפרד כספים המגיעים למשכיר (דמי שכירות שלא שולמו, תשלום על נזקים שנגרמו וכד').

פניה אל עורך דין המתמחה בתחום המקרקעין ואשר לו ניסיון מוכח בניהול תביעות בסדר דין מקוצר לפינוי נכס במקרים בהם שוכר מפר את חוזה השכירות היא הדרך המומלצת לטפל כיאות בסיטואציות מעין אלה.

הפרה מצד המשכיר

במיוחד בתנאים בהם קיים ביקוש רב לדירות להשכרה ולאחר השינוי הנ"ל בחוק המאפשר הליך משפטי פינוי מהיר של שוכר המפר את תנאי חוזה השכירות, משכירים הם ללא ספק הצד החזק מבין הצדדים לחוזה השכירות. יש נטייה שלא להעניק משקל הולם למצוקתם של שוכרים הנאלצים להתמודד עם מצב בו המשכיר אינו מקיים את שהתחייב אליו בחוזה השכירות.

חשוב לזכור כי בהחלט יתכנו מקרים בהם המשכיר מפר את תנאי חוזה השכירות במגוון אופנים. כך למשל כאשר משכיר מוצא שוכר המוכן לשלם יותר מזה הנוכחי ומתחיל לפעול בכל דרך על מנת לגרום לשוכר לפנות את הנכס. במקרים אחרים המשכיר מגלה שמשתלם לו למכור את הנכס (למשל אם הוא מקבל הצעה אטרקטיבית מקונה פוטנציאלי). יתכן משכיר אשר אינו מתקן ליקויים כפי שהתחייב לעשות, אינו מחזיר לשוכר הוצאות שנדרש להן כדי להמשיך לעשות שימוש בנכס (כגון החלפת דוד מים חמים, תיקון מזגן, תיקון נזילת מים וכד').

מבחינה משפטית, שוכר הנדרש להתמודד עם הפרת חוזה שכירות מצד המשכיר עושה זאת באופן הדומה לטיפול בהפרת חוזה מכל סוג שהוא, דהיינו בהסתמך על חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה). לפי חוק זה (המכונה גם "חוק התרופות", ניתן לתבוע, בהתאם לנסיבות, סעדים כגון אכיפת החוזה, ביטולו, וכן פיצוי כספי בגין נזקים שנגרמו לשוכר בשל הפרת חוזה השכירות מצד המשכיר.

שוכר אשר נוכח לדעת כי המשכיר אינו עומד בהתחייבויותיו טוב יעשה אם יפנה ללא דיחוי אל עורך דין מקרקעין. עורך דין שכזה ידע לייעץ ולטפל בהפרת החוזה כך שהשוכר יוכל לקבל את שמגיע לו על פי חוזה השכירות, להישאר בדירה עד תום תקופת החוזה, לקבל פיצוי על הוצאות שהיה עליו לשאת, על נזקים שנגרמו לו וכד'.

משרד עורכי דין רענן גל ושות' הינו בעל מומחיות מיוחדת בתחום דיני המקרקעין. ברבות השנים צברנו ניסיון רב בייצוג משכירים הנאלצים להתמודד עם הפרת חוזה השכירות מצד השוכר כמו גם בייצוג שוכרים הנאלצים לפנות לאפיקים משפטיים כדי לחייב משכירים לעמוד בתנאי חוזה השכירות. 

הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל עניין הקשור בהפרת חוזה שכירות, נשמח לסייע, למסור מידע מהימן, ולהציע גם לכם שירותים משפטיים מסורים ואיכותיים אשר יבטיחו טיפול מהיר בפרשה וקבלת כל המגיע לכם. 

סיפורי הצלחה בתחום מקרקעין

העבירו בין המלצות

צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין