צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

הקשיים והפתרונות

עד שנת 2009, בעלי דירות שהעמידו נכסיהם להשכרה נאלצו להשלים עם מידה מסוימת של אי ודאות בכל הנוגע למצב בו השוכר אינו מקיים את אשר התחייב לו מכוח חוזה השכירות (למשל חדל מלשלם את דמי השכירות בכלל, באופן חלקי, במועדים שנקבעו וכד') ואילו הם נאלצים להתחיל מסע ייסורים משפטי, כזה העלול לארוך חודשים רבים, ושרק עם סיומו יעלה בידם לפנות את השוכר מן הדירה.

מיותר לציין כי מי שמעמידים דירותיהם להשכרה ונאלצים להתמודד עם שוכר שאינו מקיים התחייבויותיו ויש לפעול על מנת לפנותו צפויים לספוג נזקים גדלים והולכים ככל שמתארך ההליך הדרוש לשם פינוי שוכר מהדירה.

מצב עניינים זה הוביל לשתי תופעות, היו בעלי דירות פנויות שנמנעו מלכתחילה מלהעמיד דירותיהם להשכרה (תופעה שתורמת לעליה בתעריפי השכירות) והיו מי שהעמידו דירות להשכרה אך עמדו על כך שבחוזי השכירות יוכנסו סעיפים "דרקוניים" שמטרתם להפחית את הסיכוי שיאלצו לפעול משפטית כדי לפנות את המשכיר, כך למשל נדרשו משכירים להחתים ערבים, למסור המחאות עירבון על סכומים גבוהים ועוד.

תקנות חדשות שנכנסו לתוקפן בשנת 2009

כאמור, מצב העניינים הנ"ל השתנה בשנת 2009 כאשר נכנסו לתוקפן תקנות חדשות אשר קיצרו באופן משמעותי את הליך קבלת צו פינוי כנגד משכיר שאינו מקיים חלקו בחוזה השכירות.

התקנות החדשות נוסחו לאחר שהיו בידי המחוקק מסקנות וועדה שהוקמה לבחינת מצוקתם של בעלי דירות המעוניינים להעמידן להשכרה כמו גם השלכותיה על ציבור שוכרי הדירות. ממסקנות הוועדה עלה כי לא רק בעלי הנכסים ירוויחו ממסלול מקוצר לפינוי שוכר מדירה אלה גם ציבור משכירי הדירות שכן מלאי הדירות להשכרה יגדל, דבר שיביא להורדת עלות הדיור בשכירות, וחוזי השכירות יהפכו ידידותיים יותר למשכירים.

תביעה במסלול מקוצר לפינוי שוכר מדירה

כיום, בעלי דירות הנאלצים לפעול משפטית כדי לפנות מדירתם שוכר שאינו מקיים חלקו בחוזה השכירות יכולים לפנות אל עורך דין המתמחה בדיני מקרקעין לצורך הגשת תביעה בסדר דין מהיר לפינוי שוכר.
תביעה כזו, המכונה תביעה לפינוי מושכר, מוגשת לבית משפט השלום שבתחום שיפוטו נמצאת הדירה שיש לפנות, הסעד היחיד שניתן לבקש מבית המשפט בתביעה כזו הוא מתן צו פינוי.

חשוב להבין כי בעלי הדירה אינם מוותרים על זכותם לתבוע סעדים נוספים, כגון פיצוי כספי בגין הפסדים שנגרמו להם (למשל, השלמת תשלומי דמי שכירות שלא בוצעו, אבדן דמי שכירות בחודשים בהם לא יכלו להעמיד את הדירה להשכרה, הוצאות תיקון נזקים לדירה שגרם השוכר ועוד), סעדים כאלה ניתן לבקש בתביעות נפרדות מזו שעניינה פינוי מהיר של הדירה.

השוכר מקבל הודעה על כך שהוגשה תביעה להוצאת צו פינוי נגדו ועומדים לרשותו 30 יום להגיש כתב הגנה. דיון בתביעה יתקיים מיד לאחר המועד האחרון להגשת כתב ההגנה. מדובר בדיון בודד בו יורשו הצדדים להשמיע טענותיהם לאחר שאלה למעשה כבר הובאו בפני בית המשפט מבעוד מועד בכתב התביעה וכתב ההגנה (אם הוגש כזה על ידי השוכר). היות ומדובר בסדר דין מהיר פסק דין יינתן בתוך 14 יום ממועד אותו דיון בודד וכך יוצא שההליך כולו, ככלל, אמור להסתיים בתוך 60 יום לכל היותר.

ככל שבעלי דירות העומדות פנויות הופכים מודעים יותר לכך שניתן כיום לפעול במהירות וביעילות לפינוי שוכר מדירתם נכונותם להעמיד נכסיהם להשכרה גדלה והם נוטים להערים פחות קשיים על שוכרים במעמד עריכת חוזה השכירות.

מי שהעמיד דירתו להשכרה ונוכח לדעת כי השוכר חדל מלשלם דמי שכירות ו/או מסרב לפנות את הנכס בתום תקופת השכירות או בעת שנדרש לעשות זאת כאשר מתקיימים התנאים המאפשרים זאת כפי שהוגדרו בחוזה השכירות, טוב יעשה אם יפנה ללא דיחוי אל עורך דין מקרקעין אשר לו ניסיון מוכח בטיפול בתביעות בסדר דין מהיר לפינוי שוכר מדירה.

משרדנו מתמחה בין היתר גם בתחום דיני המקרקעין והשכירות. אנו נוכל להעמיד לרשותכם עורכי דין שברשותם הידע והניסיון הדרושים על מנת להבטיח טיפול מושלם בתביעה בסדר דין מהיר לפינוי שוכר מדירה.

אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה הנוגעת לפינוי נכס שהושכר, נשמח לייעץ, למסור מידע שיסייע לכם ובמידת הצורך להציע גם לכם שירותים משפטיים מנצחים.

סיפורי הצלחה בתחום מקרקעין

העבירו בין המלצות

צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין