צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

תביעה לפינוי שוכר

תביעה לפינוי מושכר/ דירה/ נכס – מצוקת העבר והתייעלות ההליך:

בעבר הלא רחוק, 2009, הייתה סיבה טובה לחששם של בעלי נכסים שהושכרו ממצב בו השוכר יפסיק לשלם את דמי השכירות כסדרם אך לא יפנה את הדירה/ הנכס. חשש זה נעוץ היה בעובדה כי תביעה לפינוי שוכר הייתה עניין ממושך שהוצאה בלתי מבוטלת בצידו.

לאחר שנתן המחוקק את דעתו למצוקה זו של משכירי דירות ונכסים, ובהתאם למסקנות דו"ח ועדה שהוקמה לבחינת הנושא, תיקן שר המשפטים תקנות המאפשרות כיום טיפול מהיר, יעיל, פשוטובעלות נמוכה בתביעות לפינוי מושכר, בין אם מדובר בדירת מגורים או כל נכס נדל"ן אחר.

עו"ד המתמחה בתחום המקרקעין ולו כישורי הופעה בבית מפשט יוכל להשיג צו פינוי מושכר בתוך 60 יום לכל היותר, במקרים רבים אפילו מהר יותר

מצוקת העבר של בעלי נכסים שהושכרו והשלכותיה

כאמור עד שתוקנו, בשנת 2009, התקנות שקיצרו משמעותית את הדרך להשגת צו פינוי מושכר היה בסיס איתן לחששם של בעלי נכסים מפני מצב בו יצטרכו לפעול על מנת לפנות נכס שהשכירו.

אם לא די בכך שהשוכר ממשיך לעשות שימוש בנכס ללא שבעליו זוכים לקבל את התמורה בגין שימוש זה (או שמקבלים אותה באופן חלקי או לא בהתאם להתחייבות השוכר בחוזה) הרי שעד שלא יפונה הנכס המושכר לא ניתן להשכירו בשנית.

לאור חשש זה, שילבו בעלי נכסים סעיפים שונים בחוזי השכירות שמטרתם להרתיע שוכרים מלחדול מלעמוד בכל אשר מסוכם בחוזה, לרבות פינוי הנכס במועד ובתנאים שנקבעו.

גם כיום, ניתן למצוא סעיפים כאלה אשר הפכו חלק מקובל בחוזי שכירות. כך למשל נהוג לקבוע סכום לתשלום עבור כל יום בו ממשיך שוכר להשתמש בנכס לאחר תום תקופת השכירות. בעלי בתים רבים דורשים חתימת ערבים או מסירת המחאות בטחון שייפדו במידה והשוכר מפר התחייבויות שקיבל על עצמו.

למרות סעיפים כגון אלה הנ"ל התפשטה תופעה של שוכרים אשר אינם מפנים דירות / נכסים שהשכירו. מקרים כאלה התרבו במיוחד בעיתות מיתון כלכלי.

גם השוכרים נפגעו ממצב עניינים זה שכן חוזי השכירות הפכו דרקוניים ממש והיו בעלי דירות שנמנעו מהשכרתן וכך הופחת ההיצע ועלויות שכירות האמירו.

התייעלות בהליכי פינוי מושכר:

בשנת 2009, הגישה ועדה שהוקמה לצורך בחינת הנושא את מסקנותיה לשר המשפטים אשר תיקן תקנות המאפשרות כיום ניהול תביעה לפינוי מושכר בהליך מקוצר, מהיר ויעיל.

למעשה, עו"ד המצוי בתחום יוכל להשיג צו פינוי בשוכר בתוך פרק זמן שלא יעלה על 60 יום!
לבעלי הנכסים נשמרת הזכות לתבוע בהליך נפרד כספים שחייב להם השוכר.

משרד עו"ד רענן גל ושו"ת מתמחה בדיני מקרקעין, הופעות בבית משפט וליטיגציה. כל אלה מבטיחים ניהול מיטבי של תביעות לפינוי מושכר, בין אם מדובר בדירת מגורים או כל נכס אחר.

אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה, נשמח לייעץ, לספק מידע ובמידת הצורך להעניק גם לכם שירות מקצועי ומסור.

סיפורי הצלחה בתחום מקרקעין

העבירו בין המלצות

צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין